Регистрация
Валута


НОВИТЕ ДАТИ ЗА ИРИСОВА ДИАГНОСТИКА

АВГУСТ - ОКТОМВРИ 2020 - ЗАПИСВАНЕ

Велико Търново
18.09.20 - 18.09.20, Със записване на час на тел. 0882 410 984 ул. Ниш" 7A.
25.09.20 - 25.09.20, Със записване на час на тел. 0882 410 984 ул. Ниш" 7A.

Габрово
19.09.20 - 19.09.20, Със записване на час на тел. 066 80 40 35 ; 0879 990 668 ул. "Аврам Гачев" №33, Билкова дрогерия. (Съботи)
03.10.20 - 03.10.20, Със записване на час на тел. 066 80 40 35 ; 0879 990 668 ул. "Аврам Гачев" №33, Билкова дрогерия. (Съботи)

Русе
12.08.20 - 30.09.20, Не се провежда ирисова диагностика.

Бургас
12.08.20 - 30.09.20, Не се провежда ирисова диагностика.

София
27.09.20 - 30.09.20, Със записване на час на тел.: 0888 391 089 ул. "Бузлуджа"31

Варна
12.08.20 - 30.09.20, Не се провежда ирисова диагностика.

Стара Загора
14.10.20 - 15.10.20, Със записване на час на тел. 0877 701 585 ул. „Братя Жекови“ №75 - Магазин Билкария.