Регистрация
Валута


НОВИТЕ ДАТИ ЗА ИРИСОВА ДИАГНОСТИКА

НОЕМВРИ - ДЕКЕМВРИ 2020 - ЗАПИСВАНЕ

Велико Търново
04.12.20 - 04.12.20, Със записване на час на тел. 0882 410 984 ул. Ниш" 7A.
11.12.20 - 11.12.20, Със записване на час на тел. 0882 410 984 ул. Ниш" 7A.
18.12.20 - 18.12.20, Със записване на час на тел. 0882 410 984 ул. Ниш" 7A.

Габрово
28.11.20 - 28.11.20, Със записване на час на тел. 0879 990 668 ул. "Аврам Гачев" №33, Билкова дрогерия. (Съботи)
05.12.20 - 05.12.20, Със записване на час на тел. 0879 990 668 ул. "Аврам Гачев" №33, Билкова дрогерия. (Съботи)
12.12.20 - 12.12.20, Със записване на час на тел. 0879 990 668 ул. "Аврам Гачев" №33, Билкова дрогерия. (Съботи)
19.12.20 - 19.12.20, Със записване на час на тел. 0879 990 668 ул. "Аврам Гачев" №33, Билкова дрогерия. (Съботи)

Русе
28.11.20 - 31.12.20, Не се провежда ирисова диагностика.

Бургас
28.11.20 - 31.12.20, Не се провежда ирисова диагностика.

София
13.12.20 - 16.12.20, Със записване на час на тел.: 0888 391 089 ул. "Бузлуджа"31

Варна
28.11.20 - 31.12.20, Не се провежда ирисова диагностика.

Стара Загора
01.12.20 - 02.12.20, Със записване на час на тел. 0877 701 585 ул. „Братя Жекови“ №75 - Магазин Билкария.