Регистрация
Валута


НОВИТЕ ДАТИ ЗА ИРИСОВА ДИАГНОСТИКА

ЯНУАРИ 2020 - ЗАПИСВАНЕ

Велико Търново
10.01.20 - 10.01.20, Със записване на час на тел. 0882 410 984 ул. Ниш" 7A.
17.01.20 - 17.01.20, Със записване на час на тел. 0882 410 984 ул. Ниш" 7A.
24.01.20 - 24.01.20, Със записване на час на тел. 0882 410 984 ул. Ниш" 7A.
31.01.20 - 31.01.20, Със записване на час на тел. 0882 410 984 ул. Ниш" 7A.

Габрово
04.01.20 - 04.01.20, Със записване на час на тел. 066 80 40 35 ; 0879 990 668 ул. "Аврам Гачев" №33, Билкова дрогерия. (Съботи)
11.01.20 - 11.01.20, Със записване на час на тел. 066 80 40 35 ; 0879 990 668 ул. "Аврам Гачев" №33, Билкова дрогерия. (Съботи)
18.01.20 - 18.01.20, Със записване на час на тел. 066 80 40 35 ; 0879 990 668 ул. "Аврам Гачев" №33, Билкова дрогерия. (Съботи)
25.01.20 - 25.01.20, Със записване на час на тел. 066 80 40 35 ; 0879 990 668 ул. "Аврам Гачев" №33, Билкова дрогерия. (Съботи)

Русе

Бургас

София
12.01.20 - 14.01.20, Със записване на час на тел.: 0888 391 089 ул. "Бузлуджа"31

Варна

Стара Загора
29.01.20 - 30.01.20, Със записване на час на тел. 0877 701 585 ул. „Братя Жекови“ №75 - Магазин Билкария.