Регистрация
Валута


НОВИТЕ ДАТИ ЗА ИРИСОВА ДИАГНОСТИКА

МАРТ - АПРИЛ 2020 - ЗАПИСВАНЕ

Велико Търново
06.03.20 - 06.03.20, Със записване на час на тел. 0882 410 984 ул. Ниш" 7A.
13.03.20 - 13.03.20, Със записване на час на тел. 0882 410 984 ул. Ниш" 7A.
20.03.20 - 20.03.20, Със записване на час на тел. 0882 410 984 ул. Ниш" 7A.
27.03.20 - 27.03.20, Със записване на час на тел. 0882 410 984 ул. Ниш" 7A.

Габрово
07.03.20 - 07.03.20, Със записване на час на тел. 066 80 40 35 ; 0879 990 668 ул. "Аврам Гачев" №33, Билкова дрогерия. (Съботи)
14.03.20 - 14.03.20, Със записване на час на тел. 066 80 40 35 ; 0879 990 668 ул. "Аврам Гачев" №33, Билкова дрогерия. (Съботи)
21.03.20 - 21.03.20, Със записване на час на тел. 066 80 40 35 ; 0879 990 668 ул. "Аврам Гачев" №33, Билкова дрогерия. (Съботи)
28.03.20 - 28.03.20, Със записване на час на тел. 066 80 40 35 ; 0879 990 668 ул. "Аврам Гачев" №33, Билкова дрогерия. (Съботи)

Русе
05.03.20 - 30.04.20, Не се провежда ирисова диагностика.

Бургас
05.03.20 - 30.04.20, Не се провежда ирисова диагностика.

София
29.03.20 - 01.04.20, Със записване на час на тел.: 0888 391 089 ул. "Бузлуджа"31

Варна
05.03.20 - 30.04.20, Не се провежда ирисова диагностика.

Стара Загора
04.03.20 - 05.03.20, Със записване на час на тел. 0877 701 585 ул. „Братя Жекови“ №75 - Магазин Билкария.
08.04.20 - 09.04.20, Със записване на час на тел. 0877 701 585 ул. „Братя Жекови“ №75 - Магазин Билкария.