Регистрация
Валута


НОВИТЕ ДАТИ ЗА ИРИСОВА ДИАГНОСТИКА

ЮНИ 2018 - СЕПТЕМВРИ 2018 - ЗАПИСВАНЕ

Велико Търново
21.09.18 - 21.09.18, тел. 0882 410 984 ул. Ниш" 7A
28.09.18 - 28.09.18, тел. 0882 410 984 ул. Ниш" 7A
05.10.18 - 07.09.18, тел. 0882 410 984 ул. Ниш" 7A
12.10.18 - 12.10.18, тел. 0882 410 984 ул. Ниш" 7A
19.10.18 - 19.10.18, тел. 0882 410 984 ул. Ниш" 7A
26.10.18 - 26.10.18, тел. 0882 410 984 ул. Ниш" 7A

Габрово
22.09.18 - 22.09.18, тел. 066 80 40 35 ; 0879 990 668 ул. "Аврам Гачев" №33, Билкова дрогерия, Кабинет по ирисология.
29.09.18 - 29.09.18, тел. 066 80 40 35 ; 0879 990 668 ул. "Аврам Гачев" №33, Билкова дрогерия, Кабинет по ирисология.
06.10.18 - 06.10.18, тел. 066 80 40 35 ; 0879 990 668 ул. "Аврам Гачев" №33, Билкова дрогерия, Кабинет по ирисология.
13.10.18 - 13.10.18, тел. 066 80 40 35 ; 0879 990 668 ул. "Аврам Гачев" №33, Билкова дрогерия, Кабинет по ирисология.
20.10.18 - 20.10.18, тел. 066 80 40 35 ; 0879 990 668 ул. "Аврам Гачев" №33, Билкова дрогерия, Кабинет по ирисология.
27.10.18 - 27.10.18, тел. 066 80 40 35 ; 0879 990 668 ул. "Аврам Гачев" №33, Билкова дрогерия, Кабинет по ирисология.

Русе

Бургас
01.10.18 - 03.10.18, бул. "Ст. Стамболов" 86, Билкария, тел. за записване 0899 15 13 17.

София
23.09.18 - 26.09.18, тел.: 0888 391 089 ул. "Бузлуджа"31
28.10.18 - 31.10.18, тел.: 0888 391 089 ул. "Бузлуджа"31

Варна
17.09.18 - 20.09.18, тел. 0878 695 656 - нов офис, ул. "Македония" 82-84, До Руското посолство.
22.10.18 - 24.10.18, тел. 0878 695 656 - нов офис, ул. "Македония" 82-84, До Руското посолство.

Стара Загора
15.10.18 - 16.10.18, тел. 0877 701 585 ул. „Братя Жекови“ №77 - Магазин Билкария.