Регистрация
Валута


НОВИТЕ ДАТИ ЗА ИРИСОВА ДИАГНОСТИКА

НОЕМВРИ - ДЕКЕМВРИ 2022 - ЗАПИСВАНЕ

Велико Търново
09.12.22 - 09.12.22, Със записване на час на тел. 0882 410 984 ул. Ниш" 7A.
16.12.22 - 16.12.22, Със записване на час на тел. 0882 410 984 ул. Ниш" 7A.
23.12.22 - 23.12.22, Със записване на час на тел. 0882 410 984 ул. Ниш" 7A.
30.12.22 - 30.12.22, Със записване на час на тел. 0882 410 984 ул. Ниш" 7A.

Габрово

Русе
21.11.22 - 31.12.22, Не се провежда ирисова диагностика.

Бургас
21.11.22 - 31.12.22, Не се провежда ирисова диагностика.

София
11.12.22 - 14.12.22, Със записване на час на тел. 0888 391 089 , ул. Бузлуджа 31, ет. 1
15.01.23 - 18.01.23, Със записване на час на тел. 0888 391 089 , ул. Бузлуджа 31, ет. 1

Варна
21.11.22 - 31.12.22, Не се провежда ирисова диагностика.

Стара Загора
21.11.22 - 31.12.22, Не се провежда ирисова диагностика.