Регистрация
Валута
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я


Очаквайте скоро пълната и усъвършенствана версия на речника в печатен формат!

Я


ябълчина - Сем. Aristolochiaceae - Копитникови ОТРОВНО (стрък)!
/вълча ябълка /Aristolochia clematitis L./, бабка, вълчовина, вълчанка/

ягода горска /Fragaria vesca L./ - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/дива ягода, зуница, планици, планучка/

ягуличка - Сем. Primulaceae - Игликови ОТРОВНО!
/иглика /Primula officinalis (Hill.)/ = /Primula veris (L.)/, аглика, агличе, белотък, бабини зъби, первоцвят, мече ухо, медицинска иглика, лечебна иглика, игличина, игличе, жълта иглика/

якорц - Сем. Zygophyllaceae - Зигофилови
/бабини зъби /Tribulus terestris L./, бабенка, кочи глави, трабузан, чюнка/

ямков лист - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/подбел /Tussilago farfara L./, подвелка, бяло копито, жълта марта, конско петало, къркалеста билка, магарешка диря, магарешка стъпка, марта, мартениче, меча стъпка, марша, къркалеста билка/

японска акация - Сем. Leguminosae (Fabaceae) - Бобови (по БИБ) / Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ)
/софора /Sophora japonica L./, японска софора/

японска мушмула - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/мушмула /Eriobotrya japonica Lindl./ = /Mespilus germanica L.//

японска софора - Сем. Leguminosae (Fabaceae) - Бобови (по БИБ) / Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ)
/софора /Sophora japonica L./, японска акация/

яреч - Сем. Crassulaceae - Тлъстигови (Дебелецови) ОТРОВНО (стрък)!
/лютива тлъстига /Sedum acre L./, горчив дебелец, жълт дебелец, жълта тлъстига, жълто прозориче, парлива тлъстика, прозориче, парлива тлъстига, жълт дебелец/

яровка - Сем. Hippocastanaceae - Кестенови
/конски кестен /Aesculus hippocastanum L./, див кестен/

ясен /Fraxinus excelsior L./ = /Fraxinus ornus L./ - Сем. Oleaceae - Маслинови
/планински ясен, горски ясен, женски ясен, мъждрен, мъждрян, осен/

ясика - Сем. Betulaceae - Брезови
/бреза (бяла) /Betula alba L./ = /Betula verrucosa Ehrh./ = /Betula pendula Roth./, бреза, ивачка/

ясмин - Сем. Oleaceae - Маслинови
/жасмин /Jasminum officinalis L.//