Регистрация
Валута
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я


Очаквайте скоро пълната и усъвършенствана версия на речника в печатен формат!

Ш


шапиче - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/цариче /Alchemilla vulgaris L./, горниче, длановка, лъвска стъпка, пресеклица, самодивска ягода/

шарена иглика - Сем. Boraginaceae - Грапаволистни
/медуница /Pulmonaria officinalis L./, червена игличина, червена иглика, мъремичи, меча пита, мараече, маремче, медениче, мъремиче/

шарена теменуга - Сем. Violaceae - Теменугови - ОТРОВНО!
/теменуга (трицветна) /Viola tricolor L./, градинска теменуга, любиче, любичица, мушанка, пъстра теменуга/

шафран /Crocus sativus L./ - Сем. Iridaceae - Перуникови
/минзухар, посевен шафран, крокус/

шафраника
/аспурт /Carthamus tinctorius/, див шафран, жълт трън, сафлор/

шереметка - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/решетка /Carlina acanthifolia All./ = /Carlina acaulis L./, бестъблена решетка, вилино сито, дива зелка, решетарка, търнова гулия, вилино сито/

шибой /Cheiranthus cheiri L./ - Сем. Cruciferae - Кръстоцветни


шилобод - Сем. Fabaceae (Leguminosae) - Бобови (по БИБ) / Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ) ОТРОВНО!
/гръмотрън /Ononis spinosa L./, бабини бодили, бодлив гръмотрън, бодлив трън, черен трън, чер трън, трънлив троскот, сахатче, птиче тръне, милобод, коловоз, кокоши трън, голотрън/

шипка /Rosa canina L./ = /Rosa acicularis Lindl./ = /Rosa sp./ - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/див гюл, див трендафил, кучешка шипка, обикновена шипка/

шлемоносен салеп - Сем. Orchidaceae - Салепови
/салеп (шлемовиден) /Orchis militaris L.//

шопка - Сем. Solinaceae - Картофови
/люта чушка /Capsicum annuum L./, арнаутска чушка, червена пиперка, фандъчка, пупунка, петелка, лютива пиперка, люта пиперка, лютива/

шуплек - Сем. Hypericaceae - Звъникови / Сем. Gentianaceae - Тинтявови (по ОС) ОТРОВНО!
/жълт кантарион /Hypericum perforatum L./, твърдокуп, сечено биле, порезниче, лечебна звъника, кърски чай, калъчево, звъника, калъчаво/