Регистрация
Валута
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я


Очаквайте скоро пълната и усъвършенствана версия на речника в печатен формат!

Ч


чадърче - Сем. Convolvulaceae - Поветицови
/голяма поветица /Calystegia sepium (L.) R. Br./ = /Convolvulus sepium (L. )//

челебитка /Nigella sativa L./ - Сем. Ranunculaceae - Лютикови
/културна челебитка, полска челебитка, посевна челебитка, черен кимион/

челиняк - Сем. Labiatae - Устоцветни
/маточина /Melissa officinalis L./, пчелно биле, пчелин, пчелиняк, портокалка, маточник, врес, вряс, кошерджийска трева, лечебна маточина, лимонка, лимонче, мамник, матечина, матичина, маторка/

челия - Сем. Rhamnaceae - Зърнастецови
/драка /Paliurus aculeatus Lam./ /Paliurus spina - christi Mill./, кайличе, джигра/

чемерика (бяла) /Veratrum Lobelianum Bernh./ = /Veratrum album L./ - Сем. Liliaceae - Лилиецветни - ОТРОВНО (коренища)!
/чистофайка, бяла чемерика, горска чемерика, зелена чемерика, лобелиева чемерика, мечкина трева, мечкина чемерика, лобелиева чемерика/

чемшир /Bus Sempervirens L./
/бодлив залист /Ruscus aculeatus L./, бодилка, бодлив див чемшир, див чемшир, залис, залист, миши чемшир, пчела, самодивски чемшир, бодилка, бидлив залист, бодлива зеленика/

чемшир /Buxus sempervirens L./ - Сем. Buxaceae - Чемширови - ОТРОВНО (листа)!
/чимшир/

ченка - Сем. Poaceae (Gramineae) - Житни
/царевична коса /Zea mays L., Stygmata maydis/, арапка, царевица, бубол, влашковина, гълъби, кочен, кукуруз, кукуруза, мамул, мисир, моморозка, моруза, папур, пченичка, рабка, рапка, ронка, царевични близалца/

ченуш
/троскот /Cynodon dactylon (L.) Pers./, айрък, горилка, пиревина/

чер лекарски корен - Сем. Boraginaceae - Грапаволистни
/черен оман /Symphytum officinale L./, зарасличе, зарастличе, лечебно зарасличе, мазен корен, чер лекарски оман, черен корен/

чер лекарски оман - Сем. Boraginaceae - Грапаволистни
/черен оман /Symphytum officinale L./, зарасличе, зарастличе, лечебно зарасличе, мазен корен, чер лекарски корен, черен корен/

чер трън - Сем. Fabaceae (Leguminosae) - Бобови (по БИБ) / Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ) ОТРОВНО!
/гръмотрън /Ononis spinosa L./, бабини бодили, бодлив гръмотрън, бодлив трън, шилобод, черен трън, трънлив троскот, сахатче, птиче тръне, милобод, коловоз, кокоши трън, голотрън/

червен брош - Сем. Rubiaceae - Брошови
/брош /Rubia tinctorum L./, багрилен брош, бояджийски брош, гаранца, див брош, марена, брош/

червен вятър - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни / Сем. Labiatae - Устоцветни (по ФЯ) !!!ОТРОВНО
/ранилист /Betonica officinalis L./ = /Stachys officinalis (L.) Trevisan/, лечебен ранилист, рани-лист, рошовина, хайдушка билка/

червен кантарион /Centaurium umbellatum Gilib./ = /Erythraea centaurium (L.) Pers./ - Сем. Gentianaceae - Тинтявови
/бабиче, басма, червено калъчаво, червена звъника, червена жлъчка, горчивче, трескава трева, трескаво биле, трескавче/

червен лук - Сем. Liliaceae - Лилиецветни
/лук /Allium cera L./, арпаджик, обикновен лук, кромид, кромид лук/

червен напръстник /Digitalis purpurea L./ - Сем. Scrofulariaceae - Живеничеви
/вълча опашка, градински напръстник, дядов зъб, камбанки, пурпурен напръстник, едра тлъстига/

червен щир /Amaranthus paniculatus L./ - Сем. Amaranthaceae - Щирови
/златур, метличест щир, стратур/

червена боровинка


червена детелина - Сем. Leguminosae (Fabaceae) - Сложноцветни
/детелина (червена) Trifolium pratense L., трифил, детелина, трилистник, късметче, звездел/

червена ела - Сем. Pinaceae - Борови
/смърч /Picea excelsa Link/ (P. albies Karst.)/

червена жлъчка - Сем. Gentianaceae - Тинтявови
/червен кантарион /Centaurium umbellatum Gilib./ = /Erythraea centaurium (L.) Pers./, бабиче, басма, червено калъчаво, червена звъника, горчивче, трескава трева, трескаво биле, трескавче/

червена звъника - Сем. Gentianaceae - Тинтявови
/червен кантарион /Centaurium umbellatum Gilib./ = /Erythraea centaurium (L.) Pers./, бабиче, басма, червено калъчаво, червена жлъчка, горчивче, трескава трева, трескаво биле, трескавче/

червена иглика - Сем. Boraginaceae - Грапаволистни
/медуница /Pulmonaria officinalis L./, шарена иглика, червена игличина, мъремичи, меча пита, мараече, маремче, медениче, мъремиче/

червена игличина - Сем. Boraginaceae - Грапаволистни
/медуница /Pulmonaria officinalis L./, шарена иглика, червена иглика, мъремичи, меча пита, мараече, маремче, медениче, мъремиче/

червена калина - Сем. Caprifoliaceae - Бъзови
/калина (червена) /Viburnum opulus L./, червена калинка, тутуника, снежник, снежна китка, обикновена калина, картоп, бубалек, гирмидж/

червена калинка - Сем. Caprifoliaceae - Бъзови
/калина (червена) /Viburnum opulus L./, тутуника, червена калина, снежник, снежна китка, обикновена калина, картоп, бубалек, гирмидж/

червена мехунка - Сем. Solanaceae - Картофови ОТРОВНО!
/мехунка /Physalis alkekengi L./, фенерче, ушно биле, пукалче, пукълче, мехунче, добриче/

червена пиперка - Сем. Solinaceae - Картофови
/люта чушка /Capsicum annuum L./, арнаутска чушка, шопка, фандъчка, пупунка, петелка, лютива пиперка, люта пиперка, лютива/

червенка - Сем. Polygonaceae - Лападови
/пача трева /Polygonum aviculare L./, троска трева, свински троскот, пачина, гъша трева, гъшеница, див фасул, кокошалина/

червено калъчаво - Сем. Gentianaceae - Тинтявови
/червен кантарион /Centaurium umbellatum Gilib./ = /Erythraea centaurium (L.) Pers./, бабиче, басма, червена звъника, червена жлъчка, горчивче, трескава трева, трескаво биле, трескавче/

червено куче грозде - Сем. Solanaceae - Картофови
/барабой, барабойник, разводник /Solanum dulcamara L./, блатска повет, брекиш, бурбулка, разводниче, кинета, маслен песи трън, нощна сянка, отровна разваленка/

червеноглавеста динка - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/динка /Sanguisorba officinalis L./, магарешки ягоди, лечебна динка, кръвавец, кръвавка, кръвец/

червив бурен - Сем. Labiatae - Устоцветни
/подъбиче (бяло) /Teucrium polium L./, маясълив бурен, маясълива трева, бяло подъбиче, бяла горчива китка, бяла горчива трева, бяла китка, бяла сухарка/

черемуш - Сем. Liliaceae - Лилиецветни
/левурда /Allium ursinum L./, самардалия, пончец, полняк, мечи лук, горски чесън, див лук, див чесън, кумрян, самалдала/

черен блен - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (листа)!
/блян /Hyoscyamus niger L./, баба шарка, белен, беленика, блен, блено биле, блинка, блъника, бльника, буника, буниче, гърне, зъбено биле, конски зъб, миши хляб, полудявка, попадийка, черен блян, черна попадийка/

черен блян - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (листа)!
/блян /Hyoscyamus niger L./, баба шарка, белен, беленика, блен, блено биле, блинка, блъника, бльника, буника, буниче, гърне, зъбено биле, конски зъб, миши хляб, полудявка, попадийка, черен блен, черна попадийка/

черен дуд - Сем. Moraceae - Черничеви
/черница (черна) /Morus nigra L./, барабонка, бубонка, бърбонка, дуда, дуд/

черен дървовиден бъз - Сем. Caprifoliaceae - Бъзови
/бъз (черен) /Sambucus nigra L./, бъзляк, дрен бъз, дървен бъз, свирчовина, сурчувина, трънбъз, бозик, бойзан, бузе, бъзляк/

черен кимион - Сем. Ranunculaceae - Лютикови
/челебитка /Nigella sativa L./, културна челебитка, полска челебитка, посевна челебитка/

черен корен - Сем. Boraginaceae - Грапаволистни
/черен оман /Symphytum officinale L./, зарасличе, зарастличе, лечебно зарасличе, мазен корен, чер лекарски корен, чер лекарски оман/

черен кукуряк /Helleborus niger L./


черен милат - Сем. Caryophyllaceae - Карамфилови
/къклица /Agrostemma githago L./, обикновена къклица, къкъл/

черен оман /Symphytum officinale L./ - Сем. Boraginaceae - Грапаволистни
/зарасличе, зарастличе, лечебно зарасличе, мазен корен, чер лекарски корен, чер лекарски оман, черен корен/

черен скребър - Сем. Cucurbitaceae - Тиквови ОТРОВНО (корени)
/дива тиква /Bryonia alba L./, черна дива тиква, луда тиква/

черен трън - Сем. Fabaceae (Leguminosae) - Бобови (по БИБ) / Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ) ОТРОВНО!
/гръмотрън /Ononis spinosa L./, бабини бодили, бодлив гръмотрън, бодлив трън, шилобод, чер трън, трънлив троскот, сахатче, птиче тръне, милобод, коловоз, кокоши трън, голотрън/

черен хардал - Сем. Cruciferae - Кръстоцветни
/синап (черен) /Sinapis nigra L./ = /Brassica nigra (L.) Koch./, горчица, медицински синап, хардал/

череша (дива) /Prunus avium L./ - Сем. Розоцветни (Rosaceae)
/дива череша, горска череша/

чермакливо биле - Сем. Valerianaceae - валерианови (Дилянкови) ОТРОВНО!
/дилянка /Valeriana officinalis L./, валериана, валерияна, недоленче, милянка, мача трева, лечебна валериана, кочо биле, коча трева, коча билка, котешко биле, дивдиляна, дивдилянка, котешка билка, котешко биле/

черна боя - Сем. Rhamnaceae - Зърнастецови
/зърника /Rhamnus cathartica L./, бодлив зърнастец, боя, черна леска, слабителна зърника, насламика, миждрепка, крушина, жълта боя, плод зърника/

черна дива тиква - Сем. Cucurbitaceae - Тиквови ОТРОВНО (корени)
/дива тиква /Bryonia alba L./, черен скребър, луда тиква, черен скребър/

черна леска - Сем. Rhamnaceae - Зърнастецови
/зърника /Rhamnus cathartica L./, бодлив зърнастец, боя, черна боя, слабителна зърника, насламика, миждрепка, крушина, жълта боя, плод зърника/

черна отрова - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (листа, стрък, корени)!
/беладона /Atropa belladonna L./, беладонна, белладона, бясно биле, вълча череша, голямо биле, див тютюн, лудо биле, отровно биле, помамница, развалниче, рибарско биле, старо биле/

черна папрат - Сем. Polypodiaceae - Папратови
/изтравниче /Asplenium trichomone L./, страшниче/

черна попадийка - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (листа)!
/блян /Hyoscyamus niger L./, баба шарка, белен, беленика, блен, блено биле, блинка, блъника, бльника, буника, буниче, гърне, зъбено биле, конски зъб, миши хляб, полудявка, попадийка, черен блен, черен блян/

черна ряпа /Raphanus sativus L. var. niger Merar./ - Сем. Cruciferae - Кръстоцветни


черна торба - /Сем. Brassicaceae (Cruciferae) - Кръстоцветни/
/овчарска торбичка /Capsella bursa - pastoris (L.) Medic/, бабини гниди, чобан торба, хлопка, тракачка, рибини кости, попови въшки, плешчица, богородично сърце, гергьовден, звънче, овчарска торбица/

черна трева - Сем. Boraginaceae - Грапаволистни
/наумка /Cynoglossum Officinale L./, кучешки език, мишиняк/

черна трънка - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/трънка /Prunus spinosa L./, синя трънка, таралинка, трънкосливка/

черника - Сем. Ericaceae - Пиренови (поФЯ и БИБ)
/боровинка черна /Vaccinium myrtillus L./, берница, боровка, боровница, брашница, синя боровинка/

чернилка - Сем. Rhamnaceae - Зърнастецови
/зърнастец (крехък) /Rhamnus frangula L./ = /Frangula alnus Mill./, бабушка, боя-ашлама, боя-дърво, гладежовина, дива боя, елшовиден зърнастец, жълто вапцарско дърво, зърнавец, калинка, пръщика, франгула, пръщина/

черница
/бобонка/

черница (бяла)
/барбонка, муренка, бяла дудула, бяла бубонка, бял дуд/

черница (черна) /Morus nigra L./ - Сем. Moraceae - Черничеви
/барабонка, бубонка, бърбонка, дуда, черен дуд, дуд/

черничка - Сем. Rosaceae - Розоцветни ОТРОВНО!
/лавровишня /Laurocerasus officinalis Roem./, плъзниче, дафнян/

черно куче грозде - Сем. Solanaceae - Картофови
/куче грозде /Solanum nigrum L./, черно кучешко грозде, кучо грозде, кучешко грозде/

черно кучешко грозде - Сем. Solanaceae - Картофови
/куче грозде /Solanum nigrum L./, черно куче грозде, кучо грозде, кучешко грозде/

черно френско грозде - Сем. Saxifragaceae - Каменоломкови
/френско грозде /Ribes nigrum L./, касис/

черно-бял пелин - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/пелин (черен) /Artemisia vulgaris L./, горски пелин, див пелин, магарешки пелин, малатра, син пелин/

чернобял пелин
/пелин (черен)/

черновръхче - Сем. Labiatae - Устоцветни
/риган Origanum vulgare L., балкански чай, кеклич, обикновен риган, ориган, планински чай, руски чай, риганова трева, туристически чай/

черноглавка - Сем. Labiatae - Устноцветни
/пришница /Prunella vulgaris L./ = /Brunella vulgaris L./, обикновена пришница/

чернокос оман - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни ОТРОВНО (стръковете)!
/бял оман /Inula helenium L./, уман, оман, омел, имела, жълт оман, див слънчоглед, голям корен, волско око, голем корен/

чеснов лук - Сем. Liliaceae - Лилиецветни
/чесън /Allium sativum L.//

чесън /Allium sativum L./ - Сем. Liliaceae - Лилиецветни
/чеснов лук/

четиривенчелистен оксикокус - Сем. Vaccinaceae - Брусникови
/оксикокус /Oxycoccus quadri - petalis Gilib./ = /Oxycoccus palusstris Pers./ = /Vaccinium oxycoccus L.//

четиривенчелистен очиболец - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/очиболец (планински) /Potentilla erecta (L.) Hampe/ = /Potentilla sylvestris Decke r/ = /Potentilla tormentilla Necke/, торментила, възел, горски очиболец, горско прозорче, изправен очиболец, бутурак/

четирилистен очиболец
/очиболец планински/

чехлички - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви ОТРОВНО (листа)!
/вълнест напръстник /Digitalis lanata Ehrh./, бесниче, чехълче, нежитниче, живеничава трева, вълнат напръстник, напръстник/

чехълче - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви ОТРОВНО (листа)!
/вълнест напръстник /Digitalis lanata Ehrh./, бесниче, чехлички, нежитниче, живеничава трева, вълнат напръстник, напръстник/

чимен - Сем. Fabaceae (Leguminosae) - Бобови (по БИБ и П) / Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ)
/сминдух /Trigonella phoenum-graecum L./, врачанска трефирия, гръцки сминдух, гръцко сено, замбун, камилско сено, тилгиц, тилчец/

чимшир - Сем. Buxaceae - Чемширови - ОТРОВНО (листа)!
/чемшир /Buxus sempervirens L.//

чиртлан бук - Сем. Ulmaceae - Брястови
/копривка /Celtis australis L./, обикновена копривка, галгушка, кавказка копривка/

чистофайка - Сем. Liliaceae - Лилиецветни - ОТРОВНО (коренища)!
/чемерика (бяла) /Veratrum Lobelianum Bernh./ = /Veratrum album L./, бяла чемерика, горска чемерика, зелена чемерика, лобелиева чемерика, мечкина трева, мечкина чемерика, лобелиева чемерика/

чичак - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/камшик /Agrimonia eupatoria L./, агримония, балсум, чичка, ситен чичак, ситен чичок, репешок, ребник, пресечна трева, петроец, охтивче, охтичаво биле, мотика, мастика, камшиче, камшик-бутрак, вълчец/

чичка - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/камшик /Agrimonia eupatoria L./, агримония, балсум, чичак, ситен чичак, ситен чичок, репешок, ребник, пресечна трева, петроец, охтивче, охтичаво биле, мотика, мастика, камшиче, камшик-бутрак, вълчец/

чобан торба - /Сем. Brassicaceae (Cruciferae) - Кръстоцветни/
/овчарска торбичка /Capsella bursa - pastoris (L.) Medic/, бабини гниди, черна торба, хлопка, тракачка, рибини кости, попови въшки, плешчица, богородично сърце, гергьовден, звънче, овчарска торбица/

чобанка /Petasites officinalis Monch./ = Petasites hybridis (L.) Garth./ = /Tussilago hybridis L./ - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/лечебна овчарка, лопуш, репух/

чоен - Сем. Chenopodiaceae - Лободови
/чувен (бял)/ Gypsophila paniculata L./, бял чувен, метличеста мишорка, бяло сапунче, бяла сладка трева, бяла куча лобода/

чубра - Сем. Labiatae - Устоцветни
/градинска чубрица /Satureja hortensis L./, мерудия, питомна чубрица, тръбица, чубрика, чубрица/

чубрика - Сем. Labiatae - Устоцветни
/градинска чубрица /Satureja hortensis L./, мерудия, питомна чубрица, тръбица, чубра, чубрица/

чубрица - Сем. Labiatae - Устоцветни
/градинска чубрица /Satureja hortensis L./, мерудия, питомна чубрица, тръбица, чубра, чубрика/

чубрица балканска /Satureja montana L./ = /Saturea alpina L./ - Сем. Labiatae - Устоцветни
/горска чубрица, овчарска чубрица, планинска чубрица/

чубурливо биле - Сем. Lamiaeeae (Labiatae) - Устноцветни ОТРОВНО (стрък)!
/дяволска уста /Leonurus cardiaca L./, тамянка, страхливче, обикновена дяволска уста, наметливо биле, домашна коприва/

чувен (бял)/ Gypsophila paniculata L./ - Сем. Chenopodiaceae - Лободови
/чоен, бял чувен, метличеста мишорка, бяло сапунче, бяла сладка трева, бяла куча лобода/

чувен /Chenopodium bonus-henricus L./ - Сем. Chenopodiaceae - Лободови - ОТРОВНО - (корени)!
/влашки спанак, див спанак, див чувен, дива лобода/

чумбрика - Сем. Labiatae - Устоцветни
/мащерка (дива) Thymus sp.diversae = Thymus serpyllum L., пълзяща мащерка, пипориче, оленица, овчарски босилек, овчарска мерудия, немамул, воленка, бабина душица, див чай, дива чубрица, душичина, майчина душица, мащерика, диворастяща мащерка, веленика/

чушка - Сем. Solanaceae - Картофови
/пипер /Capsicum longum DC./, пиперка, капия/

чюнка - Сем. Zygophyllaceae - Зигофилови
/бабини зъби /Tribulus terestris L./, бабенка, кочи глави, трабузан, якорц/