Регистрация
Валута
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я


Очаквайте скоро пълната и усъвършенствана версия на речника в печатен формат!

Ц


царевица - Сем. Poaceae (Gramineae) - Житни
/царевична коса /Zea mays L., Stygmata maydis/, арапка, бубол, влашковина, гълъби, кочен, кукуруз, кукуруза, мамул, мисир, моморозка, моруза, папур, пченичка, рабка, рапка, ронка, царевични близалца, ченка/

царевична коса
/близалца (от царевица) /Stygmata maydis//

царевична коса /Zea mays L., Stygmata maydis/ - Сем. Poaceae (Gramineae) - Житни
/арапка, царевица, бубол, влашковина, гълъби, кочен, кукуруз, кукуруза, мамул, мисир, моморозка, моруза, папур, пченичка, рабка, рапка, ронка, царевични близалца, ченка/

царевични близалца - Сем. Poaceae (Gramineae) - Житни
/царевична коса /Zea mays L., Stygmata maydis/, арапка, царевица, бубол, влашковина, гълъби, кочен, кукуруз, кукуруза, мамул, мисир, моморозка, моруза, папур, пченичка, рабка, рапка, ронка, ченка/

царево грозде - Сем. Berberidaceae - Киселтрънови ОТРОВНО!
/кисел трън /Berberis vulgaris L./, царско дърво, жълтеника, жълтика/

цариградско грозде - Сем. Saxifragaceae - Каменоломкови
/английско грозде /Ribes grossularia L./, бодливо френско грозде, обикновен кръжовник/

царителна детелина - Сем. Leguminosae (Fabaceae) - Бобови / Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ)
/комунига (жълта) /Melilotus officinalis L./, церителна детелина, медна детелина, лечебна комунига, едра еньовка, едър звездел, жълто биле, зубравка, комунига, едра еньовка/

цариче /Alchemilla vulgaris L./ - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/горниче, длановка, лъвска стъпка, пресеклица, самодивска ягода, шапиче/

царско дърво - Сем. Berberidaceae - Киселтрънови ОТРОВНО!
/кисел трън /Berberis vulgaris L./, царево грозде, жълтеника, жълтика/

цветило - Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ)
/бояджийска жълтуга /Genista tinctoria L./, багрилна жълтуга, багрило, типец, жълтуга/

цволига - Сем. Laminaceae (Umbeliferae) - Сенникоцветни
/бучиниш /Conium maculatum L./, балдарин, балдаран, бурен, зънзук, крехниче, кукуда, мангалък, мангуна, петнист бучиниш, пищеделяк, сърчевина, цвъкалка, цолека, кукуза/

цвъкалка - Сем. Laminaceae (Umbeliferae) - Сенникоцветни
/бучиниш /Conium maculatum L./, балдарин, балдаран, бурен, зънзук, крехниче, кукуда, мангалък, мангуна, петнист бучиниш, пищеделяк, сърчевина, цволига, цолека, кукуза/

цейлонска канела - Сем. Lauraceae - Лаврови
/канела (цейлонска) /Cinnamonum ceylanicum Nees./, цейлонски дарчин, дарчин (цейлонски)/

цейлонски дарчин - Сем. Lauraceae - Лаврови
/канела (цейлонска) /Cinnamonum ceylanicum Nees./, цейлонска канела, дарчин (цейлонски)/

целина
/селдерей/

целина /Apium graveolens L./ = /Authriscus cerefolium/ - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/азмацук, див кервиз, кервел, кервиз, керевиз, миризлива целина/

церителна детелина - Сем. Leguminosae (Fabaceae) - Бобови / Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ)
/комунига (жълта) /Melilotus officinalis L./, медна детелина, лечебна комунига, едра еньовка, едър звездел, жълто биле, зубравка, комунига, царителна детелина, едра еньовка/

циганско грозде - Сем. Araceae - Змиярникови ОТРОВНО (корени)!
/змийски лапад /Arum maculatum L./, устреличе, петнист змиярник, миярник, маясъливче, козлец, змийско грозде, зайчи лапад, змейска хурка, змейско грозде, змийска хурка, змийска царевица, змиярник/

цикинда - Сем. Urticaceae - Копривови
/коприва (обикновена) /Urtica dioica L./, парниче, висока коприва, двудомна коприва, жарка, жигавица, жиговица, жилка, жулка/

циклама - Сем. Primulaceae - Игликови
/ботурче /Cyclamen hederifolium Ait./ (/C. neapolitanum Ten./), (/Cyclamen europaeum L./), бутурче, дрявка, милоглядка, свински хляб/

цикория - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/синя жлъчка /Cichorium intybus L./, бърдовка, горчивица, дива цикория, дъвка, жилаво цвете, жлъчка, метлянка, свинок, синя млечка, цихория/

циркало - /Сем. Curcurbitaceae - Тиквови/ OТРОВНО (плодове)!
/луда краставица /Ecballium elaterium (L.) A. Rich./, църкало, рупеличе, пушкалка, полудлива краставица, пипонче, морска краставица, дива краставица, дива краставичка, диво динче, диво каунче, кучи пъпеш, морска краставичка/

циркофай - Сем. Papaveraceae - Макови ОТРОВНО (стрък)
/змийско мляко /Chelidonium majus L./, брадавично цвете, русен, пършивец, пръшивец, посекливче, лишейник, лишейче, кукувиче мляко, козлей, капикос, жълтеничава трева, жълтениче, жълтеничаво биле/

цистозеира /Cystosira barbata Good. et Wood/ - Сем. Phaeophyta - Кафяви водорасли
/цистозира/

цистозира - Сем. Phaeophyta - Кафяви водорасли
/цистозеира /Cystosira barbata Good. et Wood//

цихория - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/синя жлъчка /Cichorium intybus L./, бърдовка, горчивица, дива цикория, дъвка, жилаво цвете, жлъчка, метлянка, свинок, синя млечка, цикория/

цолека - Сем. Laminaceae (Umbeliferae) - Сенникоцветни
/бучиниш /Conium maculatum L./, балдарин, балдаран, бурен, зънзук, крехниче, кукуда, мангалък, мангуна, петнист бучиниш, пищеделяк, сърчевина, цволига, цвъкалка, кукуза/

църкало - /Сем. Curcurbitaceae - Тиквови/ OТРОВНО (плодове)!
/луда краставица /Ecballium elaterium (L.) A. Rich./, циркало, рупеличе, пушкалка, полудлива краставица, пипонче, морска краставица, дива краставица, дива краставичка, диво динче, диво каунче, кучи пъпеш, морска краставичка/