Регистрация
Валута
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я


Очаквайте скоро пълната и усъвършенствана версия на речника в печатен формат!

Ф


фандъчка - Сем. Solinaceae - Картофови
/люта чушка /Capsicum annuum L./, арнаутска чушка, шопка, червена пиперка, пупунка, петелка, лютива пиперка, люта пиперка, лютива/

фасул - Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни
/боб (неувивен) /Phaseolus vulgaris L. var. nanus/, боб, бял боб, нисък боб, обикновен боб, обикновен фасул, полски фасул, сочиво, боб (неувивен)/

фасуличе
/главест ров /Lathyrus tuberosus L./, орешковина, орехче, орешак, орешец, овчагюзел, гулиен трахулец, грудкообразуващо секирче, грудесто секирче, грудково секирче/

фенерче - Сем. Solanaceae - Картофови ОТРОВНО!
/мехунка /Physalis alkekengi L./, червена мехунка, ушно биле, пукалче, пукълче, мехунче, добриче/

фий
/глушина /Vicia sativa/, уров, змийски грах/

филипендула
/брястнолистно орехче, блатен тъжник, спирея, отвратниче, ливадно отвратниче, ливадник, живеничаво биле, грухчовят/

финикова палма /Phoenix dactylifera L./
/палма, финиково дърво/

финиково дърво
/финикова палма /Phoenix dactylifera L./, палма/

флорентинска перуника - Сем. Iridaceae - Перуникови ОТРОВНО!
/перуника /Iris germanica L./ = /Iris florentina L./, тъжек, синя перуника, бял тъжек, бяла перуника, ирис, италианска перуника, тъжак/

фотофор - Сем. Apocynaceae - Тойнови ОТРОВНО (стрък)!
/зимзелен /Vinca minor L./, малък зимзелен, винка, влачиградина, зеленика, зелениче, зим-зелен/

франгула - Сем. Rhamnaceae - Зърнастецови
/зърнастец (крехък) /Rhamnus frangula L./ = /Frangula alnus Mill./, бабушка, боя-ашлама, боя-дърво, гладежовина, дива боя, елшовиден зърнастец, жълто вапцарско дърво, зърнавец, калинка, пръщика, чернилка, пръщина/

френско грозде /Ribes nigrum L./ - Сем. Saxifragaceae - Каменоломкови
/черно френско грозде, касис/

френче - Сем. Tropaeolaceae - Латинкови
/латинка /Tropaeolum majus L./, алтънка, турчин, плюскавица, мехурник, либидарг, венедик, виденик, латина, клюкавец, дървовиден плюскач/

фунда - Сем. Cupresaceae - Кипарисови / Coniferae - Иглолистни (по ОС)
/хвойна (синя) /Juniperus communis L./, боровица, хвоя, елховник, клека, обикновена смрика, обикновена хвойна, планинска хвойна, смрика, хвойна/

фунийка - Сем. Convolvulaceae - Поветицови
/поветица /Convolvulus arvensis L./, телефонче, слачец, рокличка, полска поветица, бяла Рада, всевлак, грамофонче, полско телеграфче, попенец/

фъстък /Arachis hypogea L./ - Сем. Fabaceae - Бобови