Регистрация
Валута
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я


Очаквайте скоро пълната и усъвършенствана версия на речника в печатен формат!

У


украсен божур - Сем. Paeoniaceae - Божурови (по ФЯ) ОТРОВНО (цвят, корени)!
/божур (червен) /Paeonia peregrina Mill./ = /Paeonia decora Anders./, алтъника, арапче, бажур, бижур, див божур, жабурка, красив божур, марьон корен, мижур, мужур, пеон, теснолист божур/

укроп - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/копър /Anethum graveolens L./, старокос, монотър, миродия, градински копър, копар, копрец/

уман - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни ОТРОВНО (стръковете)!
/бял оман /Inula helenium L./, чернокос оман, оман, омел, имела, жълт оман, див слънчоглед, голям корен, волско око, голем корен/

урбаличе - Сем. Labiatae - Устоцветни
/бабичева трева /Glechoma hederacea L./ = /Glechoma bulgarica BOPB./, бръшлянова самобайка, бръшлянолистна самобайка, върбаличе, повлекливо изтравниче, самобайка, самобойка, сладкъна/

уров
/глушина /Vicia sativa/, фий, змийски грах/

усипливче - Сем. Cariophyllaceae - Карамфилови
/изсипливче /Herniaria glabra L./, белило, белина, сапуненица, ракисапун, развързанче, голо белило, голо изсипливче, жабрене, завързанче/

устрел /Cynanchum vincetoxicum (L.) Pers./ = /Vincetoxicum officinale Moench./ - Сем. Asclepidaceae - Устрелови
/обикновен устрел/

устреличе - Сем. Araceae - Змиярникови ОТРОВНО (корени)!
/змийски лапад /Arum maculatum L./, циганско грозде, петнист змиярник, миярник, маясъливче, козлец, змийско грозде, зайчи лапад, змейска хурка, змейско грозде, змийска хурка, змийска царевица, змиярник/

ушица - Сем. Aristolochiaceae - Копитникови
/копитник /Asarum europaeum L./, милоглед, милодинче, стражак/

ушно биле - Сем. Solanaceae - Картофови ОТРОВНО!
/мехунка /Physalis alkekengi L./, червена мехунка, фенерче, пукалче, пукълче, мехунче, добриче/