Регистрация
Валута
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я


Очаквайте скоро пълната и усъвършенствана версия на речника в печатен формат!

Р


рабка - Сем. Poaceae (Gramineae) - Житни
/царевична коса /Zea mays L., Stygmata maydis/, арапка, царевица, бубол, влашковина, гълъби, кочен, кукуруз, кукуруза, мамул, мисир, моморозка, моруза, папур, пченичка, рапка, ронка, царевични близалца, ченка/

равнец - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/бял равнец /Achillea millefolium L./, бубниче, хайдушка трева, столистник, ръмел, риснява трева, ринчец, ресулява трева, ревеника, посечена трева, порезина, порезна трева, песъкливче, пачи пера, месечник, кровавник, еневичка, гущерова опашка, гущерка, ревеничка, ресулява билка/

радика - Сем. Compositae (Asteracea) - Сложноцветни
/глухарче /Taraxacum officinale Web./, баба марта, борец, свинска млечка, опади-коса, млечна козица, мартенче, лечебно глухарче, жълта млечка, горец, глуварка, глушилче/

развалниче - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (листа, стрък, корени)!
/беладона /Atropa belladonna L./, беладонна, белладона, бясно биле, вълча череша, голямо биле, див тютюн, лудо биле, отровно биле, помамница, рибарско биле, старо биле, черна отрова/

разводник /Solanum dulcamara L./ - Сем. Solanaceae - Картофови
/барабой, барабойник, блатска повет, брекиш, бурбулка, червено куче грозде, разводниче, кинета, маслен песи трън, нощна сянка, отровна разваленка/

разводниче - Сем. Solanaceae - Картофови
/барабой, барабойник, разводник /Solanum dulcamara L./, блатска повет, брекиш, бурбулка, червено куче грозде, кинета, маслен песи трън, нощна сянка, отровна разваленка/

развързанче - Сем. Cariophyllaceae - Карамфилови
/изсипливче /Herniaria glabra L./, белило, белина, усипливче, сапуненица, ракисапун, голо белило, голо изсипливче, жабрене, завързанче/

разгон - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/живениче (възлесто) /Scrophularia nodosa L./, обикновено усоиче, малко зарастниче, възловато живиниче, живиниче, коленесто живиниче/

разгонка - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/великденче /Veronica officinalis L./ = /Veronica beccabunga L./, превара, лечебно великденче, лекарско великденче, гергьовче, вероника/

разклонена боянка - Сем. Cruciferae (Brassicaceae) - Кръстоцветни
/боянка /Erysimum diffusum Ehrh./ = /Erysimum canescens Roth./, сиво-бяла боянка/

разковниче - Сем. Orchidaceae - Салепови
/салеп /Orchis morio L./ = /Orchis latifolia L./ = /Orchis rivini Gouan./ = /Orchis fusca L./, боски, детинска трева, клинова трева, ливадар, ливаден горицвет, обикновен салеп, сараче/

разноцветен салеп
/блатен салеп/

райско дърво - Сем. Euphorbiaceae - Млечкови
/рицин /Ricinus communis L./, абдиселятник, кануш, кикида, клещевина, кърлеж, проток, рициновче/

раки-сапун - Сем. Caryophyllaceae - Карамфилови - ОТРОВНО (коренище, стрък)!
/сапунче /Saponaria officinalis L./, белонога, лечебно сапуниче, лечебно сапунче, обикновено сапуниче, пенявец, сапунлив корен, сапунлива трева, сапуниче/

ракисапун - Сем. Cariophyllaceae - Карамфилови
/изсипливче /Herniaria glabra L./, белило, белина, усипливче, сапуненица, развързанче, голо белило, голо изсипливче, жабрене, завързанче/

ракита - Сем. Salicaceae - Върбови
/върба (червена) /Salix purpurea L.//

ракитник /Hippophae rhamnoides L./ - Сем. Elaeagnaceae - Миризливовърбови
/облепиха, сибирски ананас, хипофае/

ралица /Delphinium consolida L./ = /Consolida regalis S. F. Gray/ - Сем. Ranunculaceae - Лютикови - ОТРОВНО!!! (цвят)
/гащички, дива булица, зли етърви, къщничка, мечини очи, обикновена ралица, полски живокост, синя ралица, сини китки, хурка, къщница/

рани-лист - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни / Сем. Labiatae - Устоцветни (по ФЯ) !!!ОТРОВНО
/ранилист /Betonica officinalis L./ = /Stachys officinalis (L.) Trevisan/, лечебен ранилист, рошовина, хайдушка билка, червен вятър/

ранилист /Betonica officinalis L./ = /Stachys officinalis (L.) Trevisan/ - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни / Сем. Labiatae - Устоцветни (по ФЯ) !!!ОТРОВНО
/лечебен ранилист, рани-лист, рошовина, хайдушка билка, червен вятър/

рапка - Сем. Poaceae (Gramineae) - Житни
/царевична коса /Zea mays L., Stygmata maydis/, арапка, царевица, бубол, влашковина, гълъби, кочен, кукуруз, кукуруза, мамул, мисир, моморозка, моруза, папур, пченичка, рабка, ронка, царевични близалца, ченка/

рапонтикум (картамовиден) /Rhaponticum carthamoides (Willd. ) Iljin/ = /Leuzea carthamoides (Willd.) DC/ - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни


ребник - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/камшик /Agrimonia eupatoria L./, агримония, балсум, чичка, чичак, ситен чичак, ситен чичок, репешок, пресечна трева, петроец, охтивче, охтичаво биле, мотика, мастика, камшиче, камшик-бутрак, вълчец/

ребрика - Сем. Fabaceae (Leguminosae) - Бобови (по БИБ и др.) / Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ)
/жаблек /Galega officinalis L./, плюшкар, лечебен жаблек, крестовник, конско ребро, конски ребра, жабляк, галега, диво сакъмче/

ревен /Rheum palmatum L./ = /Rheum officinale Baill./ = /Rheum tanguiticum Maxim./ - Сем. Polygonaceae - Лападови
/тангутски ревен/

ревеника - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/бял равнец /Achillea millefolium L./, бубниче, хайдушка трева, столистник, ръмел, риснява трева, ринчец, ресулява трева, равнец, посечена трева, порезина, порезна трева, песъкливче, пачи пера, месечник, кровавник, еневичка, гущерова опашка, гущерка, ревеничка, ресулява билка/

ревеничка - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/бял равнец /Achillea millefolium L./, бубниче, хайдушка трева, столистник, ръмел, риснява трева, ринчец, ресулява трева, ревеника, равнец, посечена трева, порезина, порезна трева, песъкливче, пачи пера, месечник, кровавник, еневичка, гущерова опашка, гущерка, ресулява билка/

ревнивче - Сем. Ranunculaceae - Лютикови
/обичниче /Thalictrum aquilegifolium L./, ведрицолистно обичниче, ведролистно обичниче, видрицолистно обичниче, гущерче, дива кошничка, кандилколистно обичниче/

реглис - Сем. Leguminosae (Fabaceae) - Бобови
/сладък корен /Glycyrrhiza glabra L./ = /Liquiritia officinalis Moench./, благ корен, боряна дулче, гол сладник, женско биле, лакрица, ликвириция, миямбала, сладко коренче, сладниче, сладок, сладун, сладунек/

резене /Foeniculum vulgare Mill./ = /Foeniculum officinale All./ = /Foeniculum capillaceum Gilib./ = /Foeniculum Dulce Mill./ = /Foenicum saxsonicum L./ = /Foeniculum Turingen L./ - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/аптекарски копър, влашки копър, див копър, зимен копър, манотър, морач, сминд/

рен - Сем. Brassicaceae (Cruciferae) - Кръстоцветни
/хрян /Armoracia rusticana P./ = /Gaertn./ = /Armoracia lapathifolia Gilib./ = /Nasturtium armoracia Fries./ = /Cochlearia armoracia L./, рян, хрен/

репей /Arctium lappa L./ = /Lappa major L./ = /Arctium majus Bernh./ - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/голям репей, лопош/

репешок - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/камшик /Agrimonia eupatoria L./, агримония, балсум, чичка, чичак, ситен чичак, ситен чичок, ребник, пресечна трева, петроец, охтивче, охтичаво биле, мотика, мастика, камшиче, камшик-бутрак, вълчец/

репух - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/чобанка /Petasites officinalis Monch./ = Petasites hybridis (L.) Garth./ = /Tussilago hybridis L./, лечебна овчарка, лопуш/

ресник
/актеа/

ресулява билка - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/бял равнец /Achillea millefolium L./, бубниче, хайдушка трева, столистник, ръмел, риснява трева, ринчец, ресулява трева, ревеника, равнец, посечена трева, порезина, порезна трева, песъкливче, пачи пера, месечник, кровавник, еневичка, гущерова опашка, гущерка, ревеничка/

ресулява трева - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/бял равнец /Achillea millefolium L./, бубниче, хайдушка трева, столистник, ръмел, риснява трева, ринчец, ревеника, равнец, посечена трева, порезина, порезна трева, песъкливче, пачи пера, месечник, кровавник, еневичка, гущерова опашка, гущерка, ревеничка, ресулява билка/

решетарка - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/решетка /Carlina acanthifolia All./ = /Carlina acaulis L./, бестъблена решетка, вилино сито, дива зелка, търнова гулия, шереметка, вилино сито/

решетка /Carlina acanthifolia All./ = /Carlina acaulis L./ - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/бестъблена решетка, вилино сито, дива зелка, решетарка, търнова гулия, шереметка, вилино сито/

рибарско биле - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (листа, стрък, корени)!
/беладона /Atropa belladonna L./, беладонна, белладона, бясно биле, вълча череша, голямо биле, див тютюн, лудо биле, отровно биле, помамница, развалниче, старо биле, черна отрова/

рибе биле - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/лопен /Verbascum phlomoides L./ = /Verbascum thapsiforme Sch./ = /Verbascum thapsus L./ = /Verbascum thapsiformae Schrad./, биле, билчина, свещилка, овча опашка, мъхнат лопен, мечо ухо, лупен, лопух, висок лопен, голям лопен, голяма овча опашка, дивизма, едър лопен, лепен, лепян, липен, лопенига/

рибена уста - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/луличка /Linaria vulgaris (L.) Mill./, асланче, обикновена луличка, див лен, диви зайченца, жълто асланиче, залистниче, клинаво биле, коминче, конопка, кученце, линянка/

рибини кости - /Сем. Brassicaceae (Cruciferae) - Кръстоцветни/
/овчарска торбичка /Capsella bursa - pastoris (L.) Medic/, бабини гниди, чобан торба, черна торба, хлопка, тракачка, попови въшки, плешчица, богородично сърце, гергьовден, звънче, овчарска торбица/

рибя меродия - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни ОТРОВНО (плодове, корени)!
/магданоз /Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill/ = /Petroselinum sativum Hoffm./, рибя мерудия, петрожил, майданоз/

рибя мерудия - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни ОТРОВНО (плодове, корени)!
/магданоз /Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill/ = /Petroselinum sativum Hoffm./, петрожил, майданоз, рибя меродия/

риган (бял) /Origanum heracleoticum L./ - Сем. Lamiaceae (Labiatae) - Устоцветни
/южен риган, бял риган/

риган Origanum vulgare L. - Сем. Labiatae - Устоцветни
/балкански чай, кеклич, обикновен риган, ориган, планински чай, руски чай, риганова трева, туристически чай, черновръхче/

риганова трева - Сем. Labiatae - Устоцветни
/риган Origanum vulgare L., балкански чай, кеклич, обикновен риган, ориган, планински чай, руски чай, туристически чай, черновръхче/

римски ким - Сем. Laminaceae - (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/кимион /Cuminum cyminum L./, италиански ким/

ринчец - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/бял равнец /Achillea millefolium L./, бубниче, хайдушка трева, столистник, ръмел, риснява трева, ресулява трева, ревеника, равнец, посечена трева, порезина, порезна трева, песъкливче, пачи пера, месечник, кровавник, еневичка, гущерова опашка, гущерка, ревеничка, ресулява билка/

риснява трева - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/бял равнец /Achillea millefolium L./, бубниче, хайдушка трева, столистник, ръмел, ринчец, ресулява трева, ревеника, равнец, посечена трева, порезина, порезна трева, песъкливче, пачи пера, месечник, кровавник, еневичка, гущерова опашка, гущерка, ревеничка, ресулява билка/

рицин /Ricinus communis L./ - Сем. Euphorbiaceae - Млечкови
/абдиселятник, кануш, кикида, клещевина, кърлеж, проток, райско дърво, рициновче/

рициновче - Сем. Euphorbiaceae - Млечкови
/рицин /Ricinus communis L./, абдиселятник, кануш, кикида, клещевина, кърлеж, проток, райско дърво/

рогалка - Сем. Hypocreacea (Clavicipitaceae) - Мораворогчеви ОТРОВНО!
/мораво рогче /Claviceps purpurea Tulasne/ = /Secale cornutum/, ръжено рогче, роговица, рогово рогче, рогошка, пиявец, главня, запор/

роговица - Сем. Hypocreacea (Clavicipitaceae) - Мораворогчеви ОТРОВНО!
/мораво рогче /Claviceps purpurea Tulasne/ = /Secale cornutum/, ръжено рогче, рогалка, рогово рогче, рогошка, пиявец, главня, запор/

рогово рогче - Сем. Hypocreacea (Clavicipitaceae) - Мораворогчеви ОТРОВНО!
/мораво рогче /Claviceps purpurea Tulasne/ = /Secale cornutum/, ръжено рогче, рогалка, роговица, рогошка, пиявец, главня, запор/

рогошка - Сем. Hypocreacea (Clavicipitaceae) - Мораворогчеви ОТРОВНО!
/мораво рогче /Claviceps purpurea Tulasne/ = /Secale cornutum/, ръжено рогче, рогалка, роговица, рогово рогче, пиявец, главня, запор/

родиола - Сем. Crassulaceae - Дебелецови
/златовръх /Rhodiola rosea L.//

рожково биле - Сем. Labiatae - Устоцветни
/градински чай /Salvia officinalis L./, божигробски босилек, теменче, конски босилек, какула, градинска салвия/

роза (бодлива) /Rosa acicularis Lidl./ - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/иглиста роза, игличеста роза/

роза /Rosa damascena Mill. forma trigintipetala Dick./ = /Rosa centifolia L. = Rosa кazanlica V. T./ - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/градински трендафил, гюл, казанлъшка роза (бяла и червена), маслодайна роза, трендафил/

розалин - Сем. Geraniaceae - Здравецови
/индрише /Pelargonium roseum Willd. = /Pelargonium capitanum Ait./ = /Pelargonium odoratissimum/, барбароса, стамболски здравец, сардела, розена, мушкато/

розена - Сем. Geraniaceae - Здравецови
/индрише /Pelargonium roseum Willd. = /Pelargonium capitanum Ait./ = /Pelargonium odoratissimum/, барбароса, стамболски здравец, сардела, розалин, мушкато/

розмарин /Rosmarinus officinalis L./ - Сем. Labiatae – Устоцветни
/бабин косъм, индирливо, индирлия, леванто, лекарствен розмарин, ливанче, ливанчи, росман/

рокличка - Сем. Convolvulaceae - Поветицови
/фунийка, поветица /Convolvulus arvensis L./, телефонче, слачец, полска поветица, бяла Рада, всевлак, грамофонче, полско телеграфче, попенец/

роман - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/лайка /Matricaria chamomilla L./, бела кукулайка, бели очи, белиоч, боли очи, боливач, ромашка, подрумиче, пирелик, окиболе, лечебна лайка, лайкучка, въртипоп, геренска лайка, камилица/

ромашка - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/лайка /Matricaria chamomilla L./, бела кукулайка, бели очи, белиоч, боли очи, боливач, роман, подрумиче, пирелик, окиболе, лечебна лайка, лайкучка, въртипоп, геренска лайка, камилица/

ронка - Сем. Poaceae (Gramineae) - Житни
/царевична коса /Zea mays L., Stygmata maydis/, арапка, царевица, бубол, влашковина, гълъби, кочен, кукуруз, кукуруза, мамул, мисир, моморозка, моруза, папур, пченичка, рабка, рапка, царевични близалца, ченка/

росемо - Сем. Rutaceae - Седефчеви
/росен /Dictamnus albus L./ = /Dictamnus fraxinella Pers./, росуман, русалийче, самодивско биле, самодивско цвете, бадян/

росен /Dictamnus albus L./ = /Dictamnus fraxinella Pers./ - Сем. Rutaceae - Седефчеви
/росемо, росуман, русалийче, самодивско биле, самодивско цвете, бадян/

росица - Сем. Droseraceae - Росянкови
/росянка /Drosera rotundifolia L./, кръглолистна росянка/

росман - Сем. Labiatae – Устоцветни
/розмарин /Rosmarinus officinalis L./, бабин косъм, индирливо, индирлия, леванто, лекарствен розмарин, ливанче, ливанчи/

роснец
/бяла подкваса /Galium mollugo/, сирище/

росопас /Fumaria officinalis L./ - Сем. Papaveraceae - Макови - ОТРОВНО (стръкове)!
/горчива трева, димянка, зайча опашка, лечебен росопас, русопас/

росуман - Сем. Rutaceae - Седефчеви
/росен /Dictamnus albus L./ = /Dictamnus fraxinella Pers./, росемо, русалийче, самодивско биле, самодивско цвете, бадян/

росянка /Drosera rotundifolia L./ - Сем. Droseraceae - Росянкови
/кръглолистна росянка, росица/

рошава кадънка - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни ОТРОВНО (стръковете)!
/вратига /Tanacetum vulgare L./ = /Chrisanthemum vulgare Bernh./ = /Chrisanthemum tanacetum Kar./, аборчлива билка, свратига, свратика, оборчлива билка, дива калина, глистна трева, глистава трева, въртика, вратика, вратича, ветриче/

рошовина - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни / Сем. Labiatae - Устоцветни (по ФЯ) !!!ОТРОВНО
/ранилист /Betonica officinalis L./ = /Stachys officinalis (L.) Trevisan/, лечебен ранилист, рани-лист, хайдушка билка, червен вятър/

ружа - Сем. Malvaceae - Слезови - ОТРОВНО!
/слез /Malva silvestris L./, булитек, волово око, горски слез, дзънкамила, камбула, камбулеш, камбулишник, камилек, камиляк, молоха, окрелче, окрилче, пампулка, пуйча трева, слезен/

ружа (лечебна) /Althaea officinalis L./ - Сем. Malvaceae - Слезови
/алтея, бял слез, бяла ружа, дива ружа, лекарствена ружа, медицинска ружа, просвирняк, пъртенка, тарус/

ружа (розова) /Althaea rosea L./ - Сем. Malvaceae - Слезови


ружица - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/невен /Calendula officinalis L./, градински невен, джунджулия, жълта ружа, календула, каракон, колибарска ружа, крокон, месече/

рунянка - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни ОТРОВНО (стрък)!
/беснурка, миши уши /Hieracium pilosella L./, стръвниче, еньов трън/

рупеличе - /Сем. Curcurbitaceae - Тиквови/ OТРОВНО (плодове)!
/луда краставица /Ecballium elaterium (L.) A. Rich./, църкало, циркало, пушкалка, полудлива краставица, пипонче, морска краставица, дива краставица, дива краставичка, диво динче, диво каунче, кучи пъпеш, морска краставичка/

русалийче - Сем. Rutaceae - Седефчеви
/росен /Dictamnus albus L./ = /Dictamnus fraxinella Pers./, росемо, росуман, самодивско биле, самодивско цвете, бадян/

русалин - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/девесил (лечебен) /Levisticum officinalae Koch./, селим, русалия, лющян, лечебен селим, лечебен левущян, кимен, заря, дивисил, девясил, бъздунек, лечебен девесил/

русалия - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/девесил (лечебен) /Levisticum officinalae Koch./, селим, русалин, лющян, лечебен селим, лечебен левущян, кимен, заря, дивисил, девясил, бъздунек, лечебен девесил/

русен - Сем. Papaveraceae - Макови ОТРОВНО (стрък)
/змийско мляко /Chelidonium majus L./, брадавично цвете, циркофай, пършивец, пръшивец, посекливче, лишейник, лишейче, кукувиче мляко, козлей, капикос, жълтеничава трева, жълтениче, жълтеничаво биле/

руски чай - Сем. Labiatae - Устоцветни
/риган Origanum vulgare L., балкански чай, кеклич, обикновен риган, ориган, планински чай, риганова трева, туристически чай, черновръхче/

русопас - Сем. Papaveraceae - Макови - ОТРОВНО (стръкове)!
/росопас /Fumaria officinalis L./, горчива трева, димянка, зайча опашка, лечебен росопас/

ръжено рогче - Сем. Hypocreacea (Clavicipitaceae) - Мораворогчеви ОТРОВНО!
/мораво рогче /Claviceps purpurea Tulasne/ = /Secale cornutum/, рогалка, роговица, рогово рогче, рогошка, пиявец, главня, запор/

ръмел - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/бял равнец /Achillea millefolium L./, бубниче, хайдушка трева, столистник, риснява трева, ринчец, ресулява трева, ревеника, равнец, посечена трева, порезина, порезна трева, песъкливче, пачи пера, месечник, кровавник, еневичка, гущерова опашка, гущерка, ревеничка, ресулява билка/

рян - Сем. Brassicaceae (Cruciferae) - Кръстоцветни
/хрян /Armoracia rusticana P./ = /Gaertn./ = /Armoracia lapathifolia Gilib./ = /Nasturtium armoracia Fries./ = /Cochlearia armoracia L./, рен, хрен/