Регистрация
Валута
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я


Очаквайте скоро пълната и усъвършенствана версия на речника в печатен формат!

О


обикновен анакамптис
/анакамптис /Anacamptis piramidalis L./ /Rich. (Orchis piramidalis L.)/, пирамидален салеп/

обикновен анасон - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/анасон /Pimpinella anisum L./ = /Pimpinella anisum Gaem./ = /Pimpinella anisum vulgaris L./, анис, бедренец, същински анасон/

обикновен благ бъз - Сем. Umbelliferae - Сенникоцветни
/благ бъз /Аegopodium podagrarium L./, дъглица, капливка, поганица, седмолист/

обикновен блатняк
/блатняк /Caltha palustris L./, блатниче, жабешко цветче, жълт блатняк, жабешко цвете/

обикновен боб - Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни
/боб (неувивен) /Phaseolus vulgaris L. var. nanus/, боб, бял боб, нисък боб, обикновен фасул, полски фасул, сочиво, фасул, боб (неувивен)/

обикновен вечерник
/вечерник /Hesperis matronalis L./, нощница, нощна фиалка, клека оту, заран-вечер/

обикновен глог - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/глог (червен) /Crataegus monogyna Jacq./ = /Crataegus oxyacantha L./ = /Mespilus oxyacantha (L.) All./, благин, благинка, прунка, едноплоден глог, еднококичков глог, глогинка, балабин, бял глог, галагонка, глог, едноплоден глог/

обикновен горун - Сем. Fagaceae - Букови (по ФЯ и БИБ)
/дъб (зимен) /Quercus sessiliflora Salisb. pp./ = /Quercus dalechampii Ten./ = /Quercus sessilisEhrh./ = /Quercus petraea Liebl./, скален дъб, обикновен дъб, горун, зимно меше/

обикновен дрян - Сем. Cornaceae - Дрянови
/дрян /Comus mas L.//

обикновен дъб - Сем. Fagaceae - Букови (по ФЯ и БИБ)
/дъб (зимен) /Quercus sessiliflora Salisb. pp./ = /Quercus dalechampii Ten./ = /Quercus sessilisEhrh./ = /Quercus petraea Liebl./, скален дъб, горун, зимно меше, обикновен горун/

обикновен ечемик - Сем. Giramineae - Житни растения
/ечемик /Hordeum vulgare L//

обикновен здравчец - Сем. Geraniaceae - Здравецови
/здравец (обикновен) /Geranium macrorrhizum L./ = /Geranium maculatum L./, благовонен здравец, миризлив здравец, градински здравец, див здравец, дъхав здравец, здравчец/

обикновен кестен - Сем. Fagaceae - Букови
/кестен /Castanea vulgaris L./ = /Castanea vesca Gaerth./, благороден кестен, кощен, клощанье/

обикновен клен
/благун /Acer pseudoplatanus L./, бял клен, горски явор, обикновен явор/

обикновен кръжовник - Сем. Saxifragaceae - Каменоломкови
/английско грозде /Ribes grossularia L./, бодливо френско грозде, цариградско грозде/

обикновен лук - Сем. Liliaceae - Лилиецветни
/лук /Allium cera L./, арпаджик, червен лук, кромид, кромид лук/

обикновен орех - Сем. Juglandaceae - Орехови
/орех /Juglans regia L.//

обикновен пелин - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни ОТРОВНО (стрък)!
/пелин (бял) /Artemisia absinthium L./, горчив пелин, пелин, ситен пелин/

обикновен повет - Сем. Ranunculaceae - Лютикови
/скребър, повет /Clematis vitalba L./, повит, поветика, бяла роза, лозина/

обикновен пчелинок - Сем. Labiatae - Устоцветни
/бабун, бабух, пчелник /Marrubium vulgare L./, блага трева, съсерка, сладка маточина, пчелок, бяла метла, мантърка, матърка, медицински пчелник, мламосник, мламосниче, пчелинок, меден пчелник/

обикновен риган - Сем. Labiatae - Устоцветни
/риган Origanum vulgare L., балкански чай, кеклич, ориган, планински чай, руски чай, риганова трева, туристически чай, черновръхче/

обикновен салеп - Сем. Orchidaceae - Салепови
/салеп /Orchis morio L./ = /Orchis latifolia L./ = /Orchis rivini Gouan./ = /Orchis fusca L./, боски, детинска трева, клинова трева, ливадар, ливаден горицвет, разковниче, сараче/

обикновен спореж - Сем. Asteraceae - Сложноцветни
/спореж (обикновен) /Senecio vulgaris L./, бубокярка, гологлав, кръстец, бос, кръстец, гол/

обикновен устрел - Сем. Asclepidaceae - Устрелови
/устрел /Cynanchum vincetoxicum (L.) Pers./ = /Vincetoxicum officinale Moench.//

обикновен фасул - Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни
/боб (неувивен) /Phaseolus vulgaris L. var. nanus/, боб, бял боб, нисък боб, обикновен боб, полски фасул, сочиво, фасул, боб (неувивен)/

обикновен хмел - Сем. Moraceae - Черничеви (по ФЯ)
/хининово дърво /Cinchona succirubra/, хинин, мая, мел/

обикновен явор
/благун /Acer pseudoplatanus L./, бял клен, обикновен клен, горски явор/

обикновена блатия
/блатия, обикновена върбица, маясълче, лисича опашка, върболист, върбица/

обикновена върбица
/блатия, обикновена блатия, маясълче, лисича опашка, върболист, върбица/

обикновена дяволска уста - Сем. Lamiaeeae (Labiatae) - Устноцветни ОТРОВНО (стрък)!
/дяволска уста /Leonurus cardiaca L./, чубурливо биле, тамянка, страхливче, наметливо биле, домашна коприва/

обикновена ефедра - Сем. Ephedraceae - Ефедрови ОТРОВНО (стрък)!
/ефедра /Ephedra distachya L./ = /Ephedra vulgaris L. C. M. Richard//

обикновена златна пръчица - Сем. Compositae - Сложноцветни ОТРОВНО (стрък)!
/енчец (горски) /Solidago virgaurea L./ = /Solidago virga - aurea L./, златник, златна пръчка, златка, жълт енчец, златна пръчица, обикновена златна пръчка, горски енчец/

обикновена златна пръчка - Сем. Compositae - Сложноцветни ОТРОВНО (стрък)!
/енчец (горски) /Solidago virgaurea L./ = /Solidago virga - aurea L./, обикновена златна пръчица, златник, златна пръчка, златка, жълт енчец, златна пръчица, горски енчец/

обикновена калина - Сем. Caprifoliaceae - Бъзови
/калина (червена) /Viburnum opulus L./, червена калинка, тутуника, червена калина, снежник, снежна китка, картоп, бубалек, гирмидж/

обикновена кандилка - Сем. Ranunculaceae – Лютикови
/кандилка /Aquilegia vulgaris L./, синя ведрица, ведрила, кандилница, кочиничка/

обикновена копривка - Сем. Ulmaceae - Брястови
/копривка /Celtis australis L./, чиртлан бук, галгушка, кавказка копривка/

обикновена къклица - Сем. Caryophyllaceae - Карамфилови
/къклица /Agrostemma githago L./, черен милат, къкъл/

обикновена леска - Сем. Betulaceae - Брезови
/леска /Corylus avellana L./, лещак/

обикновена луличка - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/луличка /Linaria vulgaris (L.) Mill./, асланче, рибена уста, див лен, диви зайченца, жълто асланиче, залистниче, клинаво биле, коминче, конопка, кученце, линянка/

обикновена мента - Сем. Labiatae - Устоцветни
/джоджен /Mentha piperita Huds./, английска мента, английски джоджен, юзум, сладка мента, пиперлива мента, мента, лютива мента, лехусничева трева, култивирана мента, гьозум, гюзум, пиперова мента/

обикновена папрат - Сем. Polypodiaceae - Папратови
/папрат /Polypodium vulgare L./, дребна папрат, навалник, сладка папрат, сладък корен/

обикновена пришница - Сем. Labiatae - Устноцветни
/пришница /Prunella vulgaris L./ = /Brunella vulgaris L./, черноглавка/

обикновена ралица - Сем. Ranunculaceae - Лютикови - ОТРОВНО!!! (цвят)
/ралица /Delphinium consolida L./ = /Consolida regalis S. F. Gray/, гащички, дива булица, зли етърви, къщничка, мечини очи, полски живокост, синя ралица, сини китки, хурка, къщница/

обикновена смрика - Сем. Cupresaceae - Кипарисови / Coniferae - Иглолистни (по ОС)
/хвойна (синя) /Juniperus communis L./, боровица, хвоя, елховник, клека, обикновена хвойна, планинска хвойна, смрика, фунда, хвойна/

обикновена тиква - Сем. Cucurbitaceae - Тиквови
/тиква /Momordica L./ = /Cucurbita pepo L.//

обикновена хвойна - Сем. Cupresaceae - Кипарисови / Coniferae - Иглолистни (по ОС)
/хвойна (синя) /Juniperus communis L./, боровица, хвоя, елховник, клека, обикновена смрика, планинска хвойна, смрика, фунда, хвойна/

обикновена шипка - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/шипка /Rosa canina L./ = /Rosa acicularis Lindl./ = /Rosa sp./, див гюл, див трендафил, кучешка шипка/

обикновено еньовче - Сем. Rubiaceae - Брошови
/лепка /Galium aparine L./, торица, свитак, гергевка/

обикновено кървавиче - Сем. Polygonaceae - Лападови
/кървавиче /Polygonum bistorta L./ = /Bistorta major S. F. Gray//

обикновено подъбиче - Сем. Labiatae - Устоцветни
/подъбиче (червено) /Teucrium chamaedrys L./, горчива чубрица, количав бурен, поддъбиче, подъбица/

обикновено сапуниче - Сем. Caryophyllaceae - Карамфилови - ОТРОВНО (коренище, стрък)!
/сапунче /Saponaria officinalis L./, белонога, лечебно сапуниче, лечебно сапунче, пенявец, раки-сапун, сапунлив корен, сапунлива трева, сапуниче/

обикновено седефче
/пътниче/

обикновено усоиче - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/живениче (възлесто) /Scrophularia nodosa L./, разгон, малко зарастниче, възловато живиниче, живиниче, коленесто живиниче/

обичниче /Thalictrum aquilegifolium L./ - Сем. Ranunculaceae - Лютикови
/ревнивче, ведрицолистно обичниче, ведролистно обичниче, видрицолистно обичниче, гущерче, дива кошничка, кандилколистно обичниче/

облепиха - Сем. Elaeagnaceae - Миризливовърбови
/ракитник /Hippophae rhamnoides L./, сибирски ананас, хипофае/

облиставиче - Сем. Тинтявови (Gentianaceae)
/тинтява (синя) /Gentiana cruciata L./ = /Gentiana asclepiadea/, ванковче, горска тинтява, горчивка, злъчка, кръстовата синя тинтява, кръстоцветна тинтява, прострел, свещилник/

оборчлива билка - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни ОТРОВНО (стръковете)!
/вратига /Tanacetum vulgare L./ = /Chrisanthemum vulgare Bernh./ = /Chrisanthemum tanacetum Kar./, аборчлива билка, свратига, свратика, рошава кадънка, дива калина, глистна трева, глистава трева, въртика, вратика, вратича, ветриче/

овес /Avena sativa L./ - Сем. Poacea (Gramineae)-Житни растения
/посевен овес/

овча опашка - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/лопен /Verbascum phlomoides L./ = /Verbascum thapsiforme Sch./ = /Verbascum thapsus L./ = /Verbascum thapsiformae Schrad./, биле, билчина, свещилка, рибе биле, мъхнат лопен, мечо ухо, лупен, лопух, висок лопен, голям лопен, голяма овча опашка, дивизма, едър лопен, лепен, лепян, липен, лопенига/

овчагюзел
/главест ров /Lathyrus tuberosus L./, фасуличе, орешковина, орехче, орешак, орешец, гулиен трахулец, грудкообразуващо секирче, грудесто секирче, грудково секирче/

овчарска мерудия - Сем. Labiatae - Устоцветни
/мащерка (дива) Thymus sp.diversae = Thymus serpyllum L., чумбрика, пълзяща мащерка, пипориче, оленица, овчарски босилек, немамул, воленка, бабина душица, див чай, дива чубрица, душичина, майчина душица, мащерика, диворастяща мащерка, веленика/

овчарска торбица - /Сем. Brassicaceae (Cruciferae) - Кръстоцветни/
/овчарска торбичка /Capsella bursa - pastoris (L.) Medic/, бабини гниди, чобан торба, черна торба, хлопка, тракачка, рибини кости, попови въшки, плешчица, богородично сърце, гергьовден, звънче/

овчарска торбичка /Capsella bursa - pastoris (L.) Medic/ - /Сем. Brassicaceae (Cruciferae) - Кръстоцветни/
/бабини гниди, чобан торба, черна торба, хлопка, тракачка, рибини кости, попови въшки, плешчица, богородично сърце, гергьовден, звънче, овчарска торбица/

овчарска чубрица - Сем. Labiatae - Устоцветни
/чубрица балканска /Satureja montana L./ = /Saturea alpina L./, горска чубрица, планинска чубрица/

овчарски босилек - Сем. Labiatae - Устоцветни
/мащерка (дива) Thymus sp.diversae = Thymus serpyllum L., чумбрика, пълзяща мащерка, пипориче, оленица, овчарска мерудия, немамул, воленка, бабина душица, див чай, дива чубрица, душичина, майчина душица, мащерика, диворастяща мащерка, веленика/

овче око - Сем. Ranunculacea - Лютикови ОТРОВНО (стрък)!
/горицвет /Adonis vernalis L./, слети коса, отравниче, опади-кос, кукувиче око, зайчи мак, жълтоцвет, жълта свиларка, жълт божур/

овчи очиболец - Сем. Primulaceae - Игликови ОТРОВНО (стрък)!
/огнивче /Anagallis arvensis L./, видовиня, наметка, овчи чревца/

овчи чревца - Сем. Primulaceae - Игликови ОТРОВНО (стрък)!
/огнивче /Anagallis arvensis L./, видовиня, наметка, овчи очиболец/

огнивче /Anagallis arvensis L./ - Сем. Primulaceae - Игликови ОТРОВНО (стрък)!
/видовиня, наметка, овчи очиболец, овчи чревца/

огниче /Chenopodium botrys L./ - Сем. Chenopodiaceae - Лободови ОТРОВНО (стрък)!
/гърличаво биле, лепкава куча лобода, леплива куча лобода/

ограбиче - Сем. Fabaceae (Leguminosae) - Бобови
/клинавиче /Astragalus glycyphyllos L./, астрагал, сладколистен клин, сграбиче, орлови нокти, клинавче, врани нокти, женско клинавче/

окиболе - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/лайка /Matricaria chamomilla L./, бела кукулайка, бели очи, белиоч, боли очи, боливач, роман, ромашка, подрумиче, пирелик, лечебна лайка, лайкучка, въртипоп, геренска лайка, камилица/

окрелче - Сем. Malvaceae - Слезови - ОТРОВНО!
/слез /Malva silvestris L./, булитек, волово око, горски слез, дзънкамила, камбула, камбулеш, камбулишник, камилек, камиляк, молоха, окрилче, пампулка, пуйча трева, ружа, слезен/

окрилче - Сем. Malvaceae - Слезови - ОТРОВНО!
/слез /Malva silvestris L./, булитек, волово око, горски слез, дзънкамила, камбула, камбулеш, камбулишник, камилек, камиляк, молоха, окрелче, пампулка, пуйча трева, ружа, слезен/

оксикокус /Oxycoccus quadri - petalis Gilib./ = /Oxycoccus palusstris Pers./ = /Vaccinium oxycoccus L./ - Сем. Vaccinaceae - Брусникови
/четиривенчелистен оксикокус/

олеандър - Сем. Apocynaceae - Тойнови, Зимзеленовия !!!ОТРОВНО
/зокум /Nerium oleander L./, лян/

оленица - Сем. Labiatae - Устоцветни
/мащерка (дива) Thymus sp.diversae = Thymus serpyllum L., чумбрика, пълзяща мащерка, пипориче, овчарски босилек, овчарска мерудия, немамул, воленка, бабина душица, див чай, дива чубрица, душичина, майчина душица, мащерика, диворастяща мащерка, веленика/

оленце - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (листа)!
/татул /Datura stramonium L./, бенгелик, бивол, биволче, бодилник, бусливка, бенгелик, галица, гребен, див орех, диво прасе, кочове, малак, малаче, малачка, мандул, свинка, свиненце, таралежче, тормаче/

омайниче - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/зайча стъпка /Geum urbanum L./, келеш, градско омайниче, гребник, гроченец/

оман - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни ОТРОВНО (стръковете)!
/бял оман /Inula helenium L./, чернокос оман, уман, омел, имела, жълт оман, див слънчоглед, голям корен, волско око, голем корен/

омел - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни ОТРОВНО (стръковете)!
/бял оман /Inula helenium L./, чернокос оман, уман, оман, имела, жълт оман, див слънчоглед, голям корен, волско око, голем корен/

омразниче - Сем. Liliaceae - Кремови
/гарваново око /Paris guadrifolia L./, свинарник, Петров кръст, кръстачка, вранско око/

опади-кос - Сем. Ranunculacea - Лютикови ОТРОВНО (стрък)!
/горицвет /Adonis vernalis L./, слети коса, отравниче, овче око, кукувиче око, зайчи мак, жълтоцвет, жълта свиларка, жълт божур/

опади-коса - Сем. Compositae (Asteracea) - Сложноцветни
/глухарче /Taraxacum officinale Web./, баба марта, борец, свинска млечка, радика, млечна козица, мартенче, лечебно глухарче, жълта млечка, горец, глуварка, глушилче/

опиумен мак - Сем. Papaveraceae - Макови ОТРОВНО (цвят, семена)!
/питомен мак /Papaver somniferum L./, култивиран мак, сънотворен мак/

орех /Juglans regia L./ - Сем. Juglandaceae - Орехови
/обикновен орех/

орехче
/главест ров /Lathyrus tuberosus L./, фасуличе, орешковина, орешак, орешец, овчагюзел, гулиен трахулец, грудкообразуващо секирче, грудесто секирче, грудково секирче/

орешак
/главест ров /Lathyrus tuberosus L./, фасуличе, орешковина, орехче, орешец, овчагюзел, гулиен трахулец, грудкообразуващо секирче, грудесто секирче, грудково секирче/

орешец
/главест ров /Lathyrus tuberosus L./, фасуличе, орешковина, орехче, орешак, овчагюзел, гулиен трахулец, грудкообразуващо секирче, грудесто секирче, грудково секирче/

орешковина
/главест ров /Lathyrus tuberosus L./, фасуличе, орехче, орешак, орешец, овчагюзел, гулиен трахулец, грудкообразуващо секирче, грудесто секирче, грудково секирче/

ориган - Сем. Labiatae - Устоцветни
/риган Origanum vulgare L., балкански чай, кеклич, обикновен риган, планински чай, руски чай, риганова трева, туристически чай, черновръхче/

ориз - Сем. Poaceae (Graminea) - Житни
/ориз (посевен) /Oriza sativa L.//

ориз (посевен) /Oriza sativa L./ - Сем. Poaceae (Graminea) - Житни
/ориз/

орлови нокти - Сем. Fabaceae (Leguminosae) - Бобови
/клинавиче /Astragalus glycyphyllos L./, астрагал, сладколистен клин, сграбиче, ограбиче, клинавче, врани нокти, женско клинавче/

орхидея - Сем. Orchidaceae - Салепови
/салеп специален /Orchis specias L.//

осен - Сем. Oleaceae - Маслинови
/ясен /Fraxinus excelsior L./ = /Fraxinus ornus L./, планински ясен, горски ясен, женски ясен, мъждрен, мъждрян/

оскруша - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/офика /Sorbus aucuparia L./ = /Pyrus aucuparia (L.) Gaertner/, брекиня, смръдлика, самодивско дърво, проклето меко дърво, възкруша, диво грозде, калина/

осойниче Echium vulgare L.


острица острица /Carex arenaria L./ = /Carex ligerica Gay/ - Сем. Cyperaceae - Острици
/пясъчна острица/

отвратниче
/брястнолистно орехче, блатен тъжник, филипендула, спирея, ливадно отвратниче, ливадник, живеничаво биле, грухчовят/

отравниче - Сем. Ranunculacea - Лютикови ОТРОВНО (стрък)!
/горицвет /Adonis vernalis L./, слети коса, опади-кос, овче око, кукувиче око, зайчи мак, жълтоцвет, жълта свиларка, жълт божур/

отровна разваленка - Сем. Solanaceae - Картофови
/барабой, барабойник, разводник /Solanum dulcamara L./, блатска повет, брекиш, бурбулка, червено куче грозде, разводниче, кинета, маслен песи трън, нощна сянка/

отровно биле - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (листа, стрък, корени)!
/беладона /Atropa belladonna L./, беладонна, белладона, бясно биле, вълча череша, голямо биле, див тютюн, лудо биле, помамница, развалниче, рибарско биле, старо биле, черна отрова/

офика /Sorbus aucuparia L./ = /Pyrus aucuparia (L.) Gaertner/ - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/брекиня, смръдлика, самодивско дърво, проклето меко дърво, възкруша, диво грозде, калина, оскруша/

охтивче - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/камшик /Agrimonia eupatoria L./, агримония, балсум, чичка, чичак, ситен чичак, ситен чичок, репешок, ребник, пресечна трева, петроец, охтичаво биле, мотика, мастика, камшиче, камшик-бутрак, вълчец/

охтичаво биле - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/камшик /Agrimonia eupatoria L./, агримония, балсум, чичка, чичак, ситен чичак, ситен чичок, репешок, ребник, пресечна трева, петроец, охтивче, мотика, мастика, камшиче, камшик-бутрак, вълчец/

очанка /Euphrasia officinalis L./ - Сем. Scrophulariceae - Живеничеви
/троши-очила, очинка, очемилка, очен бурен, видец, видова трева, лечебна очанка, очинка/

оче - Сем. Violaceae - Теменугови
/теменуга /Viola odorata L./, теменужка, виолетка, горска теменуга, дива любика, дива теменуга, кокорче, любика, миризлива теменуга, първениче, теменужка/

очемилка - Сем. Scrophulariceae - Живеничеви
/очанка /Euphrasia officinalis L./, троши-очила, очинка, очен бурен, видец, видова трева, лечебна очанка, очинка/

очен бурен - Сем. Scrophulariceae - Живеничеви
/очанка /Euphrasia officinalis L./, троши-очила, очинка, очемилка, видец, видова трева, лечебна очанка, очинка/

очиболец (бял) /Potentilla alba L./ - Сем.Rosaceae - Розоцветни
/бяло прозорче, бял очиболец, бяло сърцеболово биле/

очиболец (пачи) /Potentilla anserina L./ - Сем.Rosaceae - Розоцветни
/гъше прозорче/

очиболец (планински) /Potentilla erecta (L.) Hampe/ = /Potentilla sylvestris Decke r/ = /Potentilla tormentilla Necke/ - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/торментила, възел, горски очиболец, горско прозорче, изправен очиболец, четиривенчелистен очиболец, бутурак/

очиболец (пълзящ) /Potentilla reptars L./ - Сем.Rosaceae - Розоцветни
/петопръстник, пълзящо прозорче/

очиболец планински
/четирилистен очиболец/

очинка - Сем. Scrophulariceae - Живеничеви
/очанка /Euphrasia officinalis L./, троши-очила, очемилка, очен бурен, видец, видова трева, лечебна очанка/

очици - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/паричка /Bellis perennis L./, алтънче, арнаут, търтички, туртичка, бяла марта, въртикучка, дребна лайкучка, многогодишна маргаритка, парета, парици, париче, парички, туртички/