Регистрация
Валута
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я


Очаквайте скоро пълната и усъвършенствана версия на речника в печатен формат!

Л


лаванда - Сем. Labiatae - Устоцветни
/лавандула /Lavandula angustifolia Mill./ = /Lavandula vera L./ = /Lawandula spica L.//

лавандула /Lavandula angustifolia Mill./ = /Lavandula vera L./ = /Lawandula spica L./ - Сем. Labiatae - Устоцветни
/лаванда/

лавра /Laurus nobilis L./ - Сем. Lauraceae – Лаврови
/благороден лавър, дафна, дафиново дърво, дафинов лист, лавров лист/

лавров лист - Сем. Lauraceae – Лаврови
/лавра /Laurus nobilis L./, благороден лавър, дафна, дафиново дърво, дафинов лист/

лавровишня /Laurocerasus officinalis Roem./ - Сем. Rosaceae - Розоцветни ОТРОВНО!
/черничка, плъзниче, дафнян/

лазарка - Сем. Rubiaceae - Брошови ОТРОВНО!
/лазаркиня /Asperula odorata L./, ароматна лазаркиня, асперула, благовонен брош, боди гора, същинска лазаркиня, миризлива трева, миризлива лазаркиня, миризлив брош, горска лазаркиня, кръстат бурен/

лазаркиня /Asperula odorata L./ - Сем. Rubiaceae - Брошови ОТРОВНО!
/ароматна лазаркиня, асперула, благовонен брош, боди гора, същинска лазаркиня, миризлива трева, миризлива лазаркиня, миризлив брош, горска лазаркиня, кръстат бурен, лазарка/

лайка /Matricaria chamomilla L./ - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/бела кукулайка, бели очи, белиоч, боли очи, боливач, роман, ромашка, подрумиче, пирелик, окиболе, лечебна лайка, лайкучка, въртипоп, геренска лайка, камилица/

лайкучка - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/лайка /Matricaria chamomilla L./, бела кукулайка, бели очи, белиоч, боли очи, боливач, роман, ромашка, подрумиче, пирелик, окиболе, лечебна лайка, въртипоп, геренска лайка, камилица/

лаконос
/американски лаконос /Phytolacca americana L./, американски винобой, ашик боя, винобой, мерекег, амбер, катраника, батарак, тур, куфар оту/

лакрица - Сем. Leguminosae (Fabaceae) - Бобови
/сладък корен /Glycyrrhiza glabra L./ = /Liquiritia officinalis Moench./, благ корен, боряна дулче, гол сладник, женско биле, ликвириция, миямбала, сладко коренче, сладниче, сладок, сладун, сладунек, реглис/

ланцетолистен жиловлек - Сем. Plantaginaceae - Жиловлекови
/жиловлек (теснолистен) /Plantago lanceolata L./, подрумче, плътънце, платно, пегавец, дълголистен живовлек, живовлек, жиловец, жиловляк, жиловник, скорогнойник, скрибуц-скрибуц, сучи-трън, тегавец, тъчи-тъчи/

лапало - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/слънчоглед /Helianthus annuus L./, кочан, лапанца, слънчево око, слънчево цвете, слънчова любовница/

лапанца - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/слънчоглед /Helianthus annuus L./, кочан, лапало, слънчево око, слънчево цвете, слънчова любовница/

латина - Сем. Tropaeolaceae - Латинкови
/латинка /Tropaeolum majus L./, алтънка, френче, турчин, плюскавица, мехурник, либидарг, венедик, виденик, клюкавец, дървовиден плюскач/

латинка /Tropaeolum majus L./ - Сем. Tropaeolaceae - Латинкови
/алтънка, френче, турчин, плюскавица, мехурник, либидарг, венедик, виденик, латина, клюкавец, дървовиден плюскач/

лахана - Сем. Brasicaceae - Зелеви
/зеле (обикновено) /Brassica oleraceae L./, главесто зеле, градинско зеле/

леванто - Сем. Labiatae – Устоцветни
/розмарин /Rosmarinus officinalis L./, бабин косъм, индирливо, индирлия, лекарствен розмарин, ливанче, ливанчи, росман/

левзея /Leuzea carthamoides D. C./ - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни


левурда /Allium ursinum L./ - Сем. Liliaceae - Лилиецветни
/черемуш, самардалия, пончец, полняк, мечи лук, горски чесън, див лук, див чесън, кумрян, самалдала, черемуш/

лекарски пореч - Сем. Boraginaceae - Грапаволистни
/пореч /Borago officinalis L./, вълчо цвете, краставична трева, лечебен пореч, лопох, порач/

лекарско великденче - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/великденче /Veronica officinalis L./ = /Veronica beccabunga L./, разгонка, превара, лечебно великденче, гергьовче, вероника/

лекарско семе - Сем. Boraginaceae - Грапаволистни
/бабино вретенце, птиче просо /Lithospermum arvense L./ = /Lithospermum officinale L./, белоочица, бабино вретенце, врабчево семе, врабчово семе, лечебно птиче просо, ливадно птиче просо, полско врабчово семе, птиче семе/

лекарствен розмарин - Сем. Labiatae – Устоцветни
/розмарин /Rosmarinus officinalis L./, бабин косъм, индирливо, индирлия, леванто, ливанче, ливанчи, росман/

лекарствена ружа - Сем. Malvaceae - Слезови
/ружа (лечебна) /Althaea officinalis L./, алтея, бял слез, бяла ружа, дива ружа, медицинска ружа, просвирняк, пъртенка, тарус/

лен (слабителен) /Linum catharticum L./ - Сем. Linaceae - Ленови


лен /Linum usitatissimum L./ - Сем. Linaceae - Ленови
/културен лен/

ленивче (пълзящо) /Lysimachia nummalaria L./ - Сем. Primulaceae - Игликови
/кръглолистно ленивче/

лепен - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/лопен /Verbascum phlomoides L./ = /Verbascum thapsiforme Sch./ = /Verbascum thapsus L./ = /Verbascum thapsiformae Schrad./, биле, билчина, свещилка, рибе биле, овча опашка, мъхнат лопен, мечо ухо, лупен, лопух, висок лопен, голям лопен, голяма овча опашка, дивизма, едър лопен, лепян, липен, лопенига/

лепка /Galium aparine L./ - Сем. Rubiaceae - Брошови
/торица, свитак, обикновено еньовче, гергевка/

лепкава куча лобода - Сем. Chenopodiaceae - Лободови ОТРОВНО (стрък)!
/огниче /Chenopodium botrys L./, гърличаво биле, леплива куча лобода/

леплива куча лобода - Сем. Chenopodiaceae - Лободови ОТРОВНО (стрък)!
/огниче /Chenopodium botrys L./, гърличаво биле, лепкава куча лобода/

лепян - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/лопен /Verbascum phlomoides L./ = /Verbascum thapsiforme Sch./ = /Verbascum thapsus L./ = /Verbascum thapsiformae Schrad./, биле, билчина, свещилка, рибе биле, овча опашка, мъхнат лопен, мечо ухо, лупен, лопух, висок лопен, голям лопен, голяма овча опашка, дивизма, едър лопен, лепен, липен, лопенига/

леска /Corylus avellana L./ - Сем. Betulaceae - Брезови
/обикновена леска, лещак/

лехусничава трева, - Сем. Labiatae - Устоцветни
/див джоджен /Mentha pulegium L./, бласкун, блатна мента, блостун, полски джоджун, кеклик, див джоджун, полски джоджен/

лехусничева трева - Сем. Labiatae - Устоцветни
/джоджен /Mentha piperita Huds./, английска мента, английски джоджен, юзум, сладка мента, пиперлива мента, обикновена мента, мента, лютива мента, култивирана мента, гьозум, гюзум, пиперова мента/

лечебен девесил - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/девесил (лечебен) /Levisticum officinalae Koch./, селим, русалия, русалин, лющян, лечебен селим, лечебен левущян, кимен, заря, дивисил, девясил, бъздунек/

лечебен жаблек - Сем. Fabaceae (Leguminosae) - Бобови (по БИБ и др.) / Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ)
/жаблек /Galega officinalis L./, ребрика, плюшкар, крестовник, конско ребро, конски ребра, жабляк, галега, диво сакъмче/

лечебен левущян - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/девесил (лечебен) /Levisticum officinalae Koch./, селим, русалия, русалин, лющян, лечебен селим, кимен, заря, дивисил, девясил, бъздунек, лечебен девесил/

лечебен пореч - Сем. Boraginaceae - Грапаволистни
/пореч /Borago officinalis L./, вълчо цвете, краставична трева, лекарски пореч, лопох, порач/

лечебен ранилист - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни / Сем. Labiatae - Устоцветни (по ФЯ) !!!ОТРОВНО
/ранилист /Betonica officinalis L./ = /Stachys officinalis (L.) Trevisan/, рани-лист, рошовина, хайдушка билка, червен вятър/

лечебен росопас - Сем. Papaveraceae - Макови - ОТРОВНО (стръкове)!
/росопас /Fumaria officinalis L./, горчива трева, димянка, зайча опашка, русопас/

лечебен селим - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/девесил (лечебен) /Levisticum officinalae Koch./, селим, русалия, русалин, лющян, лечебен левущян, кимен, заря, дивисил, девясил, бъздунек, лечебен девесил/

лечебна валериана - Сем. Valerianaceae - валерианови (Дилянкови) ОТРОВНО!
/дилянка /Valeriana officinalis L./, чермакливо биле, валериана, валерияна, недоленче, милянка, мача трева, кочо биле, коча трева, коча билка, котешко биле, дивдиляна, дивдилянка, котешка билка, котешко биле/

лечебна върбинка - Сем. Verbenaceae - Върбинкови
/върбинка /Verbena officinalis L./, противниче, железник, върбена, вербенка, версин, върбенка, върбика, върбина, вербена/

лечебна динка - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/динка /Sanguisorba officinalis L./, червеноглавеста динка, магарешки ягоди, кръвавец, кръвавка, кръвец/

лечебна звъника - Сем. Hypericaceae - Звъникови / Сем. Gentianaceae - Тинтявови (по ОС) ОТРОВНО!
/жълт кантарион /Hypericum perforatum L./, шуплек, твърдокуп, сечено биле, порезниче, кърски чай, калъчево, звъника, калъчаво/

лечебна иглика - Сем. Primulaceae - Игликови ОТРОВНО!
/иглика /Primula officinalis (Hill.)/ = /Primula veris (L.)/, аглика, агличе, белотък, ягуличка, бабини зъби, первоцвят, мече ухо, медицинска иглика, игличина, игличе, жълта иглика/

лечебна комунига - Сем. Leguminosae (Fabaceae) - Бобови / Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ)
/комунига (жълта) /Melilotus officinalis L./, церителна детелина, медна детелина, едра еньовка, едър звездел, жълто биле, зубравка, комунига, царителна детелина, едра еньовка/

лечебна лайка - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/лайка /Matricaria chamomilla L./, бела кукулайка, бели очи, белиоч, боли очи, боливач, роман, ромашка, подрумиче, пирелик, окиболе, лайкучка, въртипоп, геренска лайка, камилица/

лечебна маточина - Сем. Labiatae - Устоцветни
/маточина /Melissa officinalis L./, челиняк, пчелно биле, пчелин, пчелиняк, портокалка, маточник, врес, вряс, кошерджийска трева, лимонка, лимонче, мамник, матечина, матичина, маторка/

лечебна момкова сълза - Сем. Liliaceae - Лилиецветни ОТРОВНО!
/момкова сълза /Polygonatum officinale All.//

лечебна мъдрица - Сем. Cruciferae - Кръстоцветни
/мъдрица /Sisybrium officinale (L.) Scop.//

лечебна овчарка - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/чобанка /Petasites officinalis Monch./ = Petasites hybridis (L.) Garth./ = /Tussilago hybridis L./, лопуш, репух/

лечебна очанка - Сем. Scrophulariceae - Живеничеви
/очанка /Euphrasia officinalis L./, троши-очила, очинка, очемилка, очен бурен, видец, видова трева, очинка/

лечебна пищялка - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/ангелика /Angelica officinalis (Moench.), Hoffm./ = /Angelica archangelica L./, мелаик, пищялка/

лечебна сиротица /Gratiola officinalis L./ - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/авран, трескавиче, сиротница, милостивка, месечница, бял кантарион, горчивличе/

лечебно великденче - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/великденче /Veronica officinalis L./ = /Veronica beccabunga L./, разгонка, превара, лекарско великденче, гергьовче, вероника/

лечебно глухарче - Сем. Compositae (Asteracea) - Сложноцветни
/глухарче /Taraxacum officinale Web./, баба марта, борец, свинска млечка, радика, опади-коса, млечна козица, мартенче, жълта млечка, горец, глуварка, глушилче/

лечебно зарасличе - Сем. Boraginaceae - Грапаволистни
/черен оман /Symphytum officinale L./, зарасличе, зарастличе, мазен корен, чер лекарски корен, чер лекарски оман, черен корен/

лечебно птиче просо - Сем. Boraginaceae - Грапаволистни
/бабино вретенце, птиче просо /Lithospermum arvense L./ = /Lithospermum officinale L./, белоочица, бабино вретенце, врабчево семе, врабчово семе, лекарско семе, ливадно птиче просо, полско врабчово семе, птиче семе/

лечебно сапуниче - Сем. Caryophyllaceae - Карамфилови - ОТРОВНО (коренище, стрък)!
/сапунче /Saponaria officinalis L./, белонога, лечебно сапунче, обикновено сапуниче, пенявец, раки-сапун, сапунлив корен, сапунлива трева, сапуниче/

лечебно сапунче - Сем. Caryophyllaceae - Карамфилови - ОТРОВНО (коренище, стрък)!
/сапунче /Saponaria officinalis L./, белонога, лечебно сапуниче, обикновено сапуниче, пенявец, раки-сапун, сапунлив корен, сапунлива трева, сапуниче/

лещак - Сем. Betulaceae - Брезови
/леска /Corylus avellana L./, обикновена леска/

либидарг - Сем. Tropaeolaceae - Латинкови
/латинка /Tropaeolum majus L./, алтънка, френче, турчин, плюскавица, мехурник, венедик, виденик, латина, клюкавец, дървовиден плюскач/

ливадар - Сем. Orchidaceae - Салепови
/салеп /Orchis morio L./ = /Orchis latifolia L./ = /Orchis rivini Gouan./ = /Orchis fusca L./, боски, детинска трева, клинова трева, ливаден горицвет, обикновен салеп, разковниче, сараче/

ливаден босилек - Сем. Labiatae - Устоцветни
/полска салвия /Salvia pratensis L./, бъзовлек, дива салвия, полска какула, ливадна какула/

ливаден горицвет - Сем. Orchidaceae - Салепови
/салеп /Orchis morio L./ = /Orchis latifolia L./ = /Orchis rivini Gouan./ = /Orchis fusca L./, боски, детинска трева, клинова трева, ливадар, обикновен салеп, разковниче, сараче/

ливадна какула - Сем. Labiatae - Устоцветни
/полска салвия /Salvia pratensis L./, бъзовлек, дива салвия, ливаден босилек, полска какула/

ливадник
/брястнолистно орехче, блатен тъжник, филипендула, спирея, отвратниче, ливадно отвратниче, живеничаво биле, грухчовят/

ливадно отвратниче
/брястнолистно орехче, блатен тъжник, филипендула, спирея, отвратниче, ливадник, живеничаво биле, грухчовят/

ливадно птиче просо - Сем. Boraginaceae - Грапаволистни
/бабино вретенце, птиче просо /Lithospermum arvense L./ = /Lithospermum officinale L./, белоочица, бабино вретенце, врабчево семе, врабчово семе, лечебно птиче просо, лекарско семе, полско врабчово семе, птиче семе/

ливадно секирче - Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни
/секирче /Lathyrus pratensis L./, жълто секирче/

ливадско кокиче - Сем. Amaryllidaceae - Кокичеви
/блатно кокиче /Leucojum aestivum L./, бяла теменуга, гергьовско кокиче, дремавче, жабешко лале, лятно блатно кокиче, попкино кокиче, пъстро кокиче, сазово кокиче, снежно кокиче, кокиче, попкино лале/

ливанче - Сем. Labiatae – Устоцветни
/розмарин /Rosmarinus officinalis L./, бабин косъм, индирливо, индирлия, леванто, лекарствен розмарин, ливанчи, росман/

ливанчи - Сем. Labiatae – Устоцветни
/розмарин /Rosmarinus officinalis L./, бабин косъм, индирливо, индирлия, леванто, лекарствен розмарин, ливанче, росман/

ликвириция - Сем. Leguminosae (Fabaceae) - Бобови
/сладък корен /Glycyrrhiza glabra L./ = /Liquiritia officinalis Moench./, благ корен, боряна дулче, гол сладник, женско биле, лакрица, миямбала, сладко коренче, сладниче, сладок, сладун, сладунек, реглис/

лилек - Сем. Oleaceae - Маслинови ОТРОВНО (листа)!
/люляк /Syringa vulgaris L./, люляка, лиляк/

лиляк - Сем. Oleaceae - Маслинови ОТРОВНО (листа)!
/люляк /Syringa vulgaris L./, люляка, лилек/

лимонка - Сем. Labiatae - Устоцветни
/маточина /Melissa officinalis L./, челиняк, пчелно биле, пчелин, пчелиняк, портокалка, маточник, врес, вряс, кошерджийска трева, лечебна маточина, лимонче, мамник, матечина, матичина, маторка/

лимоново дръвче - Сем. Rutaceae - Седефчеви
/лимоново дърво /Citrus medica L.//

лимоново дърво /Citrus medica L./ - Сем. Rutaceae - Седефчеви
/лимоново дръвче/

лимонче - Сем. Labiatae - Устоцветни
/маточина /Melissa officinalis L./, челиняк, пчелно биле, пчелин, пчелиняк, портокалка, маточник, врес, вряс, кошерджийска трева, лечебна маточина, лимонка, мамник, матечина, матичина, маторка/

линянка - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/луличка /Linaria vulgaris (L.) Mill./, асланче, рибена уста, обикновена луличка, див лен, диви зайченца, жълто асланиче, залистниче, клинаво биле, коминче, конопка, кученце/

липа - Сем. Tiliaceae - Липови
/липа (дребнолистна) /Tilia cordata Mill./ = /Tilia parvifolia et plathyphyllos L./ = /Tilia ulmifolia Scop./, зимна липа/

липа (дребнолистна) /Tilia cordata Mill./ = /Tilia parvifolia et plathyphyllos L./ = /Tilia ulmifolia Scop./ - Сем. Tiliaceae - Липови
/липа, зимна липа/

липа (едролистна) /Tilia grandifolia Ehrh./ = /Tilia platyphyllos Scop./ = /Tilia officinarum Crantz./ - Сем. Tiliaceae - Липови


липа (сребролистна) /Tilia argentea Desf./ = /Tilia alba W. K./ = /Tilia tomentosa Moench./ = /Tilia vulgaris Heyne./ - Сем. Tiliaceae - Липови
/сребриста липа, липа сребролистна, бяла липа/

липа сребролистна - Сем. Tiliaceae - Липови
/липа (сребролистна) /Tilia argentea Desf./ = /Tilia alba W. K./ = /Tilia tomentosa Moench./ = /Tilia vulgaris Heyne./, сребриста липа, бяла липа/

липен - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/лопен /Verbascum phlomoides L./ = /Verbascum thapsiforme Sch./ = /Verbascum thapsus L./ = /Verbascum thapsiformae Schrad./, биле, билчина, свещилка, рибе биле, овча опашка, мъхнат лопен, мечо ухо, лупен, лопух, висок лопен, голям лопен, голяма овча опашка, дивизма, едър лопен, лепен, лепян, лопенига/

лисец - Сем. Polygonaceae - Лападови ОТРОВНО!
/водно пипериче /Polygonum hidropiper L./ = /Persicaria hydropiper (L.) Opiz/, пипериче, маясъличе, лютивче, лютивец, див пипер, водна гъшеница, водно пиперче/

лисича опашка
/блатия, обикновена блатия, обикновена върбица, маясълче, върболист, върбица/

лисича трева - Сем. Boraginaceae - Грапаволистни
/винче /Anchusa officinalis L./, паче гнездо, краставец, воловец/

лисичина /Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte/ - Сем. Papaveraceae - Макови
/петльови гащи/

лишей (боров) /Evernia furfuracea/ = /Evernia prunastis L./ - Сем. Usneaceae - Уснинови


лишей (брадат) /Usnea barbata Fr./
/буков мъх, буков лишей/

лишей дъбов /Lichen querzi/


лишейник - Сем. Papaveraceae - Макови ОТРОВНО (стрък)
/змийско мляко /Chelidonium majus L./, брадавично цвете, циркофай, русен, пършивец, пръшивец, посекливче, лишейче, кукувиче мляко, козлей, капикос, жълтеничава трева, жълтениче, жълтеничаво биле/

лишейче - Сем. Papaveraceae - Макови ОТРОВНО (стрък)
/змийско мляко /Chelidonium majus L./, брадавично цвете, циркофай, русен, пършивец, пръшивец, посекливче, лишейник, кукувиче мляко, козлей, капикос, жълтеничава трева, жълтениче, жълтеничаво биле/

лобелиева чемерика - Сем. Liliaceae - Лилиецветни - ОТРОВНО (коренища)!
/чемерика (бяла) /Veratrum Lobelianum Bernh./ = /Veratrum album L./, чистофайка, бяла чемерика, горска чемерика, зелена чемерика, мечкина трева, мечкина чемерика/

лобелия /Lobelia inflata L./ = /Indian tobacco/ - Сем. Campanulaceae (Lobeliaceae) - Лобелиеви
/индийски тютюн/

лоза /Vitis vinifera L./ - Сем. Vitaceae - Лозови


лозина - Сем. Ranunculaceae - Лютикови
/скребър, повет /Clematis vitalba L./, повит, поветика, бяла роза, обикновен повет/

лопен /Verbascum phlomoides L./ = /Verbascum thapsiforme Sch./ = /Verbascum thapsus L./ = /Verbascum thapsiformae Schrad./ - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/биле, билчина, свещилка, рибе биле, овча опашка, мъхнат лопен, мечо ухо, лупен, лопух, висок лопен, голям лопен, голяма овча опашка, дивизма, едър лопен, лепен, лепян, липен, лопенига/

лопенига - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/лопен /Verbascum phlomoides L./ = /Verbascum thapsiforme Sch./ = /Verbascum thapsus L./ = /Verbascum thapsiformae Schrad./, биле, билчина, свещилка, рибе биле, овча опашка, мъхнат лопен, мечо ухо, лупен, лопух, висок лопен, голям лопен, голяма овча опашка, дивизма, едър лопен, лепен, лепян, липен/

лопох - Сем. Boraginaceae - Грапаволистни
/пореч /Borago officinalis L./, вълчо цвете, краставична трева, лекарски пореч, лечебен пореч, порач/

лопош - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/репей /Arctium lappa L./ = /Lappa major L./ = /Arctium majus Bernh./, голям репей/

лопух - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/лопен /Verbascum phlomoides L./ = /Verbascum thapsiforme Sch./ = /Verbascum thapsus L./ = /Verbascum thapsiformae Schrad./, биле, билчина, свещилка, рибе биле, овча опашка, мъхнат лопен, мечо ухо, лупен, висок лопен, голям лопен, голяма овча опашка, дивизма, едър лопен, лепен, лепян, липен, лопенига/

лопуш - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/чобанка /Petasites officinalis Monch./ = Petasites hybridis (L.) Garth./ = /Tussilago hybridis L./, лечебна овчарка, репух/

луда краставица /Ecballium elaterium (L.) A. Rich./ - /Сем. Curcurbitaceae - Тиквови/ OТРОВНО (плодове)!
/църкало, циркало, рупеличе, пушкалка, полудлива краставица, пипонче, морска краставица, дива краставица, дива краставичка, диво динче, диво каунче, кучи пъпеш, морска краставичка/

луда тиква - Сем. Cucurbitaceae - Тиквови ОТРОВНО (корени)
/дива тиква /Bryonia alba L./, черна дива тиква, черен скребър, черен скребър/

лудо биле - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (листа, стрък, корени)!
/беладона /Atropa belladonna L./, беладонна, белладона, бясно биле, вълча череша, голямо биле, див тютюн, отровно биле, помамница, развалниче, рибарско биле, старо биле, черна отрова/

лук /Allium cera L./ - Сем. Liliaceae - Лилиецветни
/арпаджик, червен лук, обикновен лук, кромид, кромид лук/

луличка /Linaria vulgaris (L.) Mill./ - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/асланче, рибена уста, обикновена луличка, див лен, диви зайченца, жълто асланиче, залистниче, клинаво биле, коминче, конопка, кученце, линянка/

лупен - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/лопен /Verbascum phlomoides L./ = /Verbascum thapsiforme Sch./ = /Verbascum thapsus L./ = /Verbascum thapsiformae Schrad./, биле, билчина, свещилка, рибе биле, овча опашка, мъхнат лопен, мечо ухо, лопух, висок лопен, голям лопен, голяма овча опашка, дивизма, едър лопен, лепен, лепян, липен, лопенига/

лъвска стъпка - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/цариче /Alchemilla vulgaris L./, горниче, длановка, пресеклица, самодивска ягода, шапиче/

лъжичка
/хрян (лечебен) /Cochlearia officinalis L./, полски хрян/

лъжник - Сем. Cupuliferae - Чашкоплодни / Сем. Fagaceae - Букови (по ФЯ)
/дъб (летен) /Quercus robur L./ = /Quercus pedunculata Ehrh./, белика, лютак, бял дъб, бяла граница, бяло меше, граница, груница/

любика - Сем. Violaceae - Теменугови
/теменуга /Viola odorata L./, теменужка, виолетка, горска теменуга, дива любика, дива теменуга, кокорче, миризлива теменуга, оче, първениче, теменужка/

любиче - Сем. Violaceae - Теменугови - ОТРОВНО!
/теменуга (трицветна) /Viola tricolor L./, градинска теменуга, любичица, мушанка, пъстра теменуга, шарена теменуга/

любичица - Сем. Violaceae - Теменугови - ОТРОВНО!
/теменуга (трицветна) /Viola tricolor L./, градинска теменуга, любиче, мушанка, пъстра теменуга, шарена теменуга/

люляк /Syringa vulgaris L./ - Сем. Oleaceae - Маслинови ОТРОВНО (листа)!
/люляка, лилек, лиляк/

люляка - Сем. Oleaceae - Маслинови ОТРОВНО (листа)!
/люляк /Syringa vulgaris L./, лилек, лиляк/

люта пиперка - Сем. Solinaceae - Картофови
/люта чушка /Capsicum annuum L./, арнаутска чушка, шопка, червена пиперка, фандъчка, пупунка, петелка, лютива пиперка, лютива/

люта чушка /Capsicum annuum L./ - Сем. Solinaceae - Картофови
/арнаутска чушка, шопка, червена пиперка, фандъчка, пупунка, петелка, лютива пиперка, люта пиперка, лютива/

лютак - Сем. Cupuliferae - Чашкоплодни / Сем. Fagaceae - Букови (по ФЯ)
/дъб (летен) /Quercus robur L./ = /Quercus pedunculata Ehrh./, белика, лъжник, бял дъб, бяла граница, бяло меше, граница, груница/

лютива - Сем. Solinaceae - Картофови
/люта чушка /Capsicum annuum L./, арнаутска чушка, шопка, червена пиперка, фандъчка, пупунка, петелка, лютива пиперка, люта пиперка/

лютива мента - Сем. Labiatae - Устоцветни
/джоджен /Mentha piperita Huds./, английска мента, английски джоджен, юзум, сладка мента, пиперлива мента, обикновена мента, мента, лехусничева трева, култивирана мента, гьозум, гюзум, пиперова мента/

лютива пиперка - Сем. Solinaceae - Картофови
/люта чушка /Capsicum annuum L./, арнаутска чушка, шопка, червена пиперка, фандъчка, пупунка, петелка, люта пиперка, лютива/

лютива тлъстига /Sedum acre L./ - Сем. Crassulaceae - Тлъстигови (Дебелецови) ОТРОВНО (стрък)!
/горчив дебелец, жълт дебелец, жълта тлъстига, жълто прозориче, парлива тлъстика, яреч, прозориче, парлива тлъстига, жълт дебелец/

лютивец - Сем. Polygonaceae - Лападови ОТРОВНО!
/водно пипериче /Polygonum hidropiper L./ = /Persicaria hydropiper (L.) Opiz/, пипериче, маясъличе, лютивче, лисец, див пипер, водна гъшеница, водно пиперче/

лютивче - Сем. Polygonaceae - Лападови ОТРОВНО!
/водно пипериче /Polygonum hidropiper L./ = /Persicaria hydropiper (L.) Opiz/, пипериче, маясъличе, лютивец, лисец, див пипер, водна гъшеница, водно пиперче/

лютик - Сем. Ranuulncaceae - Лютикови
/лютиче /Ranunculus sp.//

лютиковидна съсънка - Сем. Ranunculaceae - Лютикови
/съсънка (жълта) /Anemone ranunculoides L.//

лютиче /Ranunculus sp./ - Сем. Ranuulncaceae - Лютикови
/лютик/

люцерна /Melicago spp./ - Сем. Fabaceae - Бобови


лющян - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/девесил (лечебен) /Levisticum officinalae Koch./, селим, русалия, русалин, лечебен селим, лечебен левущян, кимен, заря, дивисил, девясил, бъздунек, лечебен девесил/

лян - Сем. Apocynaceae - Тойнови, Зимзеленовия !!!ОТРОВНО
/зокум /Nerium oleander L./, олеандър/

лятно блатно кокиче - Сем. Amaryllidaceae - Кокичеви
/блатно кокиче /Leucojum aestivum L./, бяла теменуга, гергьовско кокиче, дремавче, жабешко лале, ливадско кокиче, попкино кокиче, пъстро кокиче, сазово кокиче, снежно кокиче, кокиче, попкино лале/