Регистрация
Валута
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я


Очаквайте скоро пълната и усъвършенствана версия на речника в печатен формат!

К


кавак - Сем. Salicaceae - Върбови
/топола черна /Populus nigra L.//

кавал - Сем. Еquisetaceae - Хвощови
/хвощ /Equisetum arvense L./, бабино рухо, бориче, борийка, борче, калемна трева, колениче, конска опашка, конска трева, надавка, надана трева, наставиче, наставче, полски хвощ, прешлица, ставиче, пришлица/

кавказка копривка - Сем. Ulmaceae - Брястови
/копривка /Celtis australis L./, чиртлан бук, обикновена копривка, галгушка/

кадънбулка - Сем. Papaveraceae - Макови
/божанка, полски мак, була, булица, булка, турчинбул, самозасяващ се мак, мак (полски) /Papaver rhoeas L./, пуплек, пукал, герино око, гъркинка, див афион, див мак, кадънка, коконка, кукла, падикоса, папаронка, пламеница, турчинбул/

кадънка - Сем. Papaveraceae - Макови
/божанка, полски мак, була, булица, булка, турчинбул, самозасяващ се мак, мак (полски) /Papaver rhoeas L./, пуплек, пукал, герино око, гъркинка, див афион, див мак, кадънбулка, коконка, кукла, падикоса, папаронка, пламеница, турчинбул/

казанлъшка роза (бяла и червена) - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/роза /Rosa damascena Mill. forma trigintipetala Dick./ = /Rosa centifolia L. = Rosa кazanlica V. T./, градински трендафил, гюл, маслодайна роза, трендафил/

казашки бодил /Xsanthium spinosum L./


кайличе - Сем. Rhamnaceae - Зърнастецови
/драка /Paliurus aculeatus Lam./ /Paliurus spina - christi Mill./, челия, джигра/

какаово дърво /Theobroma cacao L./ - Сем. Sterculiaceae - Стеркулиеви
/дърво (какаово)/

какичка - Сем. Amaryllidaceae - Кокичеви ОТРОВНО!
/кокиче /Galanthus nivalis L./, бяла бабка, калоянче, снежниче/

какула - Сем. Labiatae - Устоцветни
/градински чай /Salvia officinalis L./, божигробски босилек, теменче, рожково биле, конски босилек, градинска салвия/

калам
/блатен аир /Acorus calamusL./ = /Calamus aromaticus L./, акорус, аир, аир миризлив, ароматна тръстика, блатен калам, миризлив акорус, тръстиков акорус, сас/

калемна трева - Сем. Еquisetaceae - Хвощови
/хвощ /Equisetum arvense L./, бабино рухо, бориче, борийка, борче, кавал, колениче, конска опашка, конска трева, надавка, надана трева, наставиче, наставче, полски хвощ, прешлица, ставиче, пришлица/

календула - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/невен /Calendula officinalis L./, градински невен, джунджулия, жълта ружа, каракон, колибарска ружа, крокон, месече, ружица/

калина - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/офика /Sorbus aucuparia L./ = /Pyrus aucuparia (L.) Gaertner/, брекиня, смръдлика, самодивско дърво, проклето меко дърво, възкруша, диво грозде, оскруша/

калина (червена) /Viburnum opulus L./ - Сем. Caprifoliaceae - Бъзови
/червена калинка, тутуника, червена калина, снежник, снежна китка, обикновена калина, картоп, бубалек, гирмидж/

калина (черна) /Viburnum lantana L./ - Сем. Caprifoliaceae - Бъзови


калинка - Сем. Rhamnaceae - Зърнастецови
/зърнастец (крехък) /Rhamnus frangula L./ = /Frangula alnus Mill./, бабушка, боя-ашлама, боя-дърво, гладежовина, дива боя, елшовиден зърнастец, жълто вапцарско дърво, зърнавец, пръщика, франгула, чернилка, пръщина/

калоферче /Chrisanthemum balsamita L./ - Сем. Compositae - Сложноцветни
/градинско калоферче/

калоянче - Сем. Amaryllidaceae - Кокичеви ОТРОВНО!
/кокиче /Galanthus nivalis L./, бяла бабка, какичка, снежниче/

калуна /Calluna vulgaris (L.) Hull/ - Сем. Ericaceae – Пиренови


калъчаво - Сем. Hypericaceae - Звъникови / Сем. Gentianaceae - Тинтявови (по ОС) ОТРОВНО!
/жълт кантарион /Hypericum perforatum L./, шуплек, твърдокуп, сечено биле, порезниче, лечебна звъника, кърски чай, калъчево, звъника/

калъчево - Сем. Hypericaceae - Звъникови / Сем. Gentianaceae - Тинтявови (по ОС) ОТРОВНО!
/жълт кантарион /Hypericum perforatum L./, шуплек, твърдокуп, сечено биле, порезниче, лечебна звъника, кърски чай, звъника, калъчаво/

камбанки - Сем. Scrofulariaceae - Живеничеви
/червен напръстник /Digitalis purpurea L./, вълча опашка, градински напръстник, дядов зъб, пурпурен напръстник, едра тлъстига/

камбула - Сем. Malvaceae - Слезови - ОТРОВНО!
/слез /Malva silvestris L./, булитек, волово око, горски слез, дзънкамила, камбулеш, камбулишник, камилек, камиляк, молоха, окрелче, окрилче, пампулка, пуйча трева, ружа, слезен/

камбулеш - Сем. Malvaceae - Слезови - ОТРОВНО!
/слез /Malva silvestris L./, булитек, волово око, горски слез, дзънкамила, камбула, камбулишник, камилек, камиляк, молоха, окрелче, окрилче, пампулка, пуйча трева, ружа, слезен/

камбулишник - Сем. Malvaceae - Слезови - ОТРОВНО!
/слез /Malva silvestris L./, булитек, волово око, горски слез, дзънкамила, камбула, камбулеш, камилек, камиляк, молоха, окрелче, окрилче, пампулка, пуйча трева, ружа, слезен/

каменно цвете - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/жълт смил /Helichrysum arenarium (L.) Moench./ = /Gnaphalium arenarium L./, безсмъртниче, сухо цвете, смил, смин, сламено цвете, пясъчно цвете, неувяхка/

каменоломка - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни /по ФЯ/ Сем. Saxifragaceae - Каменоломкови
/анасон див /Pimpinella saxifraga L./, бедреница, горски анасон, дива мерудия, каменоломков анасон/

каменоломков анасон - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни /по ФЯ/ Сем. Saxifragaceae - Каменоломкови
/анасон див /Pimpinella saxifraga L./, бедреница, горски анасон, дива мерудия, каменоломка/

камилек - Сем. Malvaceae - Слезови - ОТРОВНО!
/слез /Malva silvestris L./, булитек, волово око, горски слез, дзънкамила, камбула, камбулеш, камбулишник, камиляк, молоха, окрелче, окрилче, пампулка, пуйча трева, ружа, слезен/

камилица - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/лайка /Matricaria chamomilla L./, бела кукулайка, бели очи, белиоч, боли очи, боливач, роман, ромашка, подрумиче, пирелик, окиболе, лечебна лайка, лайкучка, въртипоп, геренска лайка/

камилски бодил - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/магарешки бодил /Onopordon acanthium L./ = /Cousinia bulgarica Koch./, бодил, магарешки трън, гингер, главест трън/

камилско сено - Сем. Fabaceae (Leguminosae) - Бобови (по БИБ и П) / Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ)
/сминдух /Trigonella phoenum-graecum L./, врачанска трефирия, гръцки сминдух, гръцко сено, замбун, тилгиц, тилчец, чимен/

камиляк - Сем. Malvaceae - Слезови - ОТРОВНО!
/слез /Malva silvestris L./, булитек, волово око, горски слез, дзънкамила, камбула, камбулеш, камбулишник, камилек, молоха, окрелче, окрилче, пампулка, пуйча трева, ружа, слезен/

камшик /Agrimonia eupatoria L./ - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/агримония, балсум, чичка, чичак, ситен чичак, ситен чичок, репешок, ребник, пресечна трева, петроец, охтивче, охтичаво биле, мотика, мастика, камшиче, камшик-бутрак, вълчец/

камшик-бутрак - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/камшик /Agrimonia eupatoria L./, агримония, балсум, чичка, чичак, ситен чичак, ситен чичок, репешок, ребник, пресечна трева, петроец, охтивче, охтичаво биле, мотика, мастика, камшиче, вълчец/

камшиче - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/камшик /Agrimonia eupatoria L./, агримония, балсум, чичка, чичак, ситен чичак, ситен чичок, репешок, ребник, пресечна трева, петроец, охтивче, охтичаво биле, мотика, мастика, камшик-бутрак, вълчец/

канадска злолетница /Erigeron canadense L./ - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни


канатник
/богородична ръчица /Abutilon avicennae/, божа ръчица, просфорник/

кандилка /Aquilegia vulgaris L./ - Сем. Ranunculaceae – Лютикови
/синя ведрица, ведрила, кандилница, кочиничка, обикновена кандилка/

кандилколистно обичниче - Сем. Ranunculaceae - Лютикови
/обичниче /Thalictrum aquilegifolium L./, ревнивче, ведрицолистно обичниче, ведролистно обичниче, видрицолистно обичниче, гущерче, дива кошничка/

кандилница - Сем. Ranunculaceae – Лютикови
/кандилка /Aquilegia vulgaris L./, синя ведрица, ведрила, кочиничка, обикновена кандилка/

канела (китайска) /Cinnamonum cassiae/лаврова канела - Сем. Lauraceae - Лаврови
/китайска канела, китайски дарчин, дарчин (китайски), дарчиново дърво/

канела (цейлонска) /Cinnamonum ceylanicum Nees./ - Сем. Lauraceae - Лаврови
/цейлонски дарчин, цейлонска канела, дарчин (цейлонски)/

кануш - Сем. Euphorbiaceae - Млечкови
/рицин /Ricinus communis L./, абдиселятник, кикида, клещевина, кърлеж, проток, райско дърво, рициновче/

капари - Сем. Caparidaceae - Капаридови
/каперси /Caparis spinosa L./, бодлив каперсник, каперсник/

каперси /Caparis spinosa L./ - Сем. Caparidaceae - Капаридови
/бодлив каперсник, капари, каперсник/

каперсник - Сем. Caparidaceae - Капаридови
/каперси /Caparis spinosa L./, бодлив каперсник, капари/

капи-коса - Сем. Convolvulaceae - Поветицови
/кукувича прежда /Polytrichum sp./ = /Cuscuta europaea L./, клас /Musci - Листостъблени мъхове/, самовила, птича свила, повилика, кукувичина, кукувича трева, вилина коса, жълта трева, кукувича плюнка/

капикос - Сем. Papaveraceae - Макови ОТРОВНО (стрък)
/змийско мляко /Chelidonium majus L./, брадавично цвете, циркофай, русен, пършивец, пръшивец, посекливче, лишейник, лишейче, кукувиче мляко, козлей, жълтеничава трева, жълтениче, жълтеничаво биле/

капия - Сем. Solanaceae - Картофови
/пипер /Capsicum longum DC./, пиперка, чушка/

капливка - Сем. Umbelliferae - Сенникоцветни
/благ бъз /Аegopodium podagrarium L./, дъглица, поганица, седмолист, обикновен благ бъз/

каракон - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/невен /Calendula officinalis L./, градински невен, джунджулия, жълта ружа, календула, колибарска ружа, крокон, месече, ружица/

карамфилово дърво /Caryophyllos aromaticus L./ = /Eugenira caryophylata Thumb./ = /Syzygium aromaticum (L.) Mer./ - Сем. Myrtaceae - Миртови
/дърво (карамфилово)/

кардамом /Elettaria cardamomum (L.) Maton./ - Сем. Zinziberaceae - Зингиберови
/елетария/

картоп - Сем. Caprifoliaceae - Бъзови
/калина (червена) /Viburnum opulus L./, червена калинка, тутуника, червена калина, снежник, снежна китка, обикновена калина, бубалек, гирмидж/

картоф /Solanum tuberosum L./ - Сем. Solanaceae - Картофови
/компир/

касис - Сем. Saxifragaceae - Каменоломкови
/френско грозде /Ribes nigrum L./, черно френско грозде/

касия - Сем. Leguminosae - Бобови ОТРОВНО!
/майчин лист /Casia acutifolia Del./ = /Casia angustofolia L./, сенемикия, сена/

катраника
/американски лаконос /Phytolacca americana L./, американски винобой, ашик боя, винобой, лаконос, мерекег, амбер, батарак, тур, лаконос, куфар оту/

катушка - Сем. Labiatae - Устноцветни
/вълча стъпка, страшник, блатна коприва/

каун - Сем. Cucurbitaceae - Тиквови
/пъпеш /Cucumis melo L./, пъпон/

кафе - Сем. Rubiaceae - Брошови
/кафеено дърво /Coffea arabica L./, дърво (кафеено)/

кафеено дърво /Coffea arabica L./ - Сем. Rubiaceae - Брошови
/дърво (кафеено), кафе/

кафяв хардал - Сем. Cruciferae - Кръстоцветни
/синап (кафяв) /Brassica juncea Koch./, сарепски синап, сарепски хардал/

каченка - Сем. Liliaceae - Лилиецветни
/минзухар (есенен) /Colchicum autumnale L./, пъди-овчар, мразовец, кърпи-кожух, кърпи-клашник, качунка, зимовник, змийски лук/

качунка - Сем. Liliaceae - Лилиецветни
/минзухар (есенен) /Colchicum autumnale L./, пъди-овчар, мразовец, кърпи-кожух, кърпи-клашник, каченка, зимовник, змийски лук/

квасна гъбичка
/бирена мая /Saccharomyces cerevisiae//

кеклик - Сем. Labiatae - Устоцветни
/див джоджен /Mentha pulegium L./, бласкун, блатна мента, блостун, полски джоджун, див джоджун, лехусничава трева,, полски джоджен/

кеклич - Сем. Labiatae - Устоцветни
/риган Origanum vulgare L., балкански чай, обикновен риган, ориган, планински чай, руски чай, риганова трева, туристически чай, черновръхче/

келеш - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/зайча стъпка /Geum urbanum L./, омайниче, градско омайниче, гребник, гроченец/

кервел - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/целина /Apium graveolens L./ = /Authriscus cerefolium/, азмацук, див кервиз, кервиз, керевиз, миризлива целина/

кервиз - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/целина /Apium graveolens L./ = /Authriscus cerefolium/, азмацук, див кервиз, кервел, керевиз, миризлива целина/

керевиз - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/целина /Apium graveolens L./ = /Authriscus cerefolium/, азмацук, див кервиз, кервел, кервиз, миризлива целина/

кестен /Castanea vulgaris L./ = /Castanea vesca Gaerth./ - Сем. Fagaceae - Букови
/благороден кестен, обикновен кестен, кощен, клощанье/

кикида - Сем. Euphorbiaceae - Млечкови
/рицин /Ricinus communis L./, абдиселятник, кануш, клещевина, кърлеж, проток, райско дърво, рициновче/

ким /Carum carvi L./ (във ФЯ. с. 119 и ОС грешно посочено като “кимион”) - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/кимел/

кимел - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/ким /Carum carvi L./ (във ФЯ. с. 119 и ОС грешно посочено като “кимион”)/

кимен - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/девесил (лечебен) /Levisticum officinalae Koch./, селим, русалия, русалин, лющян, лечебен селим, лечебен левущян, заря, дивисил, девясил, бъздунек, лечебен девесил/

кимион /Cuminum cyminum L./ - Сем. Laminaceae - (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/римски ким, италиански ким/

кинета - Сем. Solanaceae - Картофови
/барабой, барабойник, разводник /Solanum dulcamara L./, блатска повет, брекиш, бурбулка, червено куче грозде, разводниче, маслен песи трън, нощна сянка, отровна разваленка/

кипарис (лекарствен) /Cyperuc rotundus L./ = /Cyperuc officinalis Nees./


кипарис /Cupressus sempervirens L./
/кипарисово дърво/

кипарисово дърво
/кипарис /Cupressus sempervirens L.//

кисел лапад - Сем. Polygonaceae – Лападови
/киселец /Rumex acetosa L./, кози киселец, козя брада/

кисел трън /Berberis vulgaris L./ - Сем. Berberidaceae - Киселтрънови ОТРОВНО!
/царско дърво, царево грозде, жълтеника, жълтика/

киселец /Rumex acetosa L./ - Сем. Polygonaceae – Лападови
/кисел лапад, кози киселец, козя брада/

киселица /Malus silvestris L./ - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/дива ябълка/

кислец - Сем. Oxalidaceae - Кислицови
/кислица /Oxalis acetosella L.//

кислица /Oxalis acetosella L./ - Сем. Oxalidaceae - Кислицови
/кислец/

китайска канела - Сем. Lauraceae - Лаврови
/канела (китайска) /Cinnamonum cassiae/лаврова канела, китайски дарчин, дарчин (китайски), дарчиново дърво/

китайски дарчин - Сем. Lauraceae - Лаврови
/канела (китайска) /Cinnamonum cassiae/лаврова канела, китайска канела, дарчин (китайски), дарчиново дърво/

китайски лимонник /Schizandra chinensis (Turcz. ) Baill./ = /Kadsura sinensis Turcz./ - Сем. Schizandraceae - Лимонникови


китайско божо дърво - Сем. Simarubaceae - Айлантови
/айлант /Ailanthus glandulosa Desf./, космато дърво/

китайско кафе - Сем. Leguminosae (Fabaceae) - Бобови
/соя /Glycine hispida Max.//

клейник - Сем. Loranthaceae - Имелови ОТРОВНО (стрък)!
/бял имел /Viscum album L/, бимал, бруч, вимел, бяла лепка/

клека - Сем. Cupresaceae - Кипарисови / Coniferae - Иглолистни (по ОС)
/хвойна (синя) /Juniperus communis L./, боровица, хвоя, елховник, обикновена смрика, обикновена хвойна, планинска хвойна, смрика, фунда, хвойна/

клека оту
/вечерник /Hesperis matronalis L./, обикновен вечерник, нощница, нощна фиалка, заран-вечер/

клещевина - Сем. Euphorbiaceae - Млечкови
/рицин /Ricinus communis L./, абдиселятник, кануш, кикида, кърлеж, проток, райско дърво, рициновче/

клинавиче /Astragalus glycyphyllos L./ - Сем. Fabaceae (Leguminosae) - Бобови
/астрагал, сладколистен клин, сграбиче, орлови нокти, ограбиче, клинавче, врани нокти, женско клинавче/

клинаво биле - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/луличка /Linaria vulgaris (L.) Mill./, асланче, рибена уста, обикновена луличка, див лен, диви зайченца, жълто асланиче, залистниче, коминче, конопка, кученце, линянка/

клинавче - Сем. Fabaceae (Leguminosae) - Бобови
/клинавиче /Astragalus glycyphyllos L./, астрагал, сладколистен клин, сграбиче, орлови нокти, ограбиче, врани нокти, женско клинавче/

клинова трева - Сем. Orchidaceae - Салепови
/салеп /Orchis morio L./ = /Orchis latifolia L./ = /Orchis rivini Gouan./ = /Orchis fusca L./, боски, детинска трева, ливадар, ливаден горицвет, обикновен салеп, разковниче, сараче/

клокочка /Staphyllea pinnata L./ - Сем. Staphylleaceae


клощанье - Сем. Fagaceae - Букови
/кестен /Castanea vulgaris L./ = /Castanea vesca Gaerth./, благороден кестен, обикновен кестен, кощен/

клюкавец - Сем. Tropaeolaceae - Латинкови
/латинка /Tropaeolum majus L./, алтънка, френче, турчин, плюскавица, мехурник, либидарг, венедик, виденик, латина, дървовиден плюскач/

кникус - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни ОТРОВНО (в по-големи дози)!
/бенедиктински трън - /Cnicus benedictus L./, пресечка/

кози киселец - Сем. Polygonaceae – Лападови
/киселец /Rumex acetosa L./, кисел лапад, козя брада/

кози рогца - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/бутрак /Bidens tripartitus L./, коноплянка/

козлей - Сем. Papaveraceae - Макови ОТРОВНО (стрък)
/змийско мляко /Chelidonium majus L./, брадавично цвете, циркофай, русен, пършивец, пръшивец, посекливче, лишейник, лишейче, кукувиче мляко, капикос, жълтеничава трева, жълтениче, жълтеничаво биле/

козлец - Сем. Araceae - Змиярникови ОТРОВНО (корени)!
/змийски лапад /Arum maculatum L./, циганско грозде, устреличе, петнист змиярник, миярник, маясъливче, змийско грозде, зайчи лапад, змейска хурка, змейско грозде, змийска хурка, змийска царевица, змиярник/

козя брада - Сем. Polygonaceae – Лападови
/киселец /Rumex acetosa L./, кисел лапад, кози киселец/

коказ - Сем. Vaccinaceae - Боровинкови
/боровинка червена /Vaccinium vitisidaea L./, кокуза/

кокиче - Сем. Amaryllidaceae - Кокичеви
/блатно кокиче /Leucojum aestivum L./, бяла теменуга, гергьовско кокиче, дремавче, жабешко лале, ливадско кокиче, лятно блатно кокиче, попкино кокиче, пъстро кокиче, сазово кокиче, снежно кокиче, попкино лале/

кокиче /Galanthus nivalis L./ - Сем. Amaryllidaceae - Кокичеви ОТРОВНО!
/бяла бабка, какичка, калоянче, снежниче/

коконка - Сем. Papaveraceae - Макови
/божанка, полски мак, була, булица, булка, турчинбул, самозасяващ се мак, мак (полски) /Papaver rhoeas L./, пуплек, пукал, герино око, гъркинка, див афион, див мак, кадънка, кадънбулка, кукла, падикоса, папаронка, пламеница, турчинбул/

кокорче - Сем. Violaceae - Теменугови
/теменуга /Viola odorata L./, теменужка, виолетка, горска теменуга, дива любика, дива теменуга, любика, миризлива теменуга, оче, първениче, теменужка/

кокошалина - Сем. Polygonaceae - Лападови
/пача трева /Polygonum aviculare L./, червенка, троска трева, свински троскот, пачина, гъша трева, гъшеница, див фасул/

кокоши трън - Сем. Fabaceae (Leguminosae) - Бобови (по БИБ) / Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ) ОТРОВНО!
/гръмотрън /Ononis spinosa L./, бабини бодили, бодлив гръмотрън, бодлив трън, шилобод, черен трън, чер трън, трънлив троскот, сахатче, птиче тръне, милобод, коловоз, голотрън/

кокуза - Сем. Vaccinaceae - Боровинкови
/боровинка червена /Vaccinium vitisidaea L./, коказ/

кола /Cola vera L./ - ОТРОВНО (семената)!


колендо - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/кориандър /Coriandrum sativum L./, кошниш, колендро/

колендро - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/кориандър /Coriandrum sativum L./, кошниш, колендо/

коленесто живиниче - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/живениче (възлесто) /Scrophularia nodosa L./, разгон, обикновено усоиче, малко зарастниче, възловато живиниче, живиниче/

колениче - Сем. Еquisetaceae - Хвощови
/хвощ /Equisetum arvense L./, бабино рухо, бориче, борийка, борче, кавал, калемна трева, конска опашка, конска трева, надавка, надана трева, наставиче, наставче, полски хвощ, прешлица, ставиче, пришлица/

колибарска ружа - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/невен /Calendula officinalis L./, градински невен, джунджулия, жълта ружа, календула, каракон, крокон, месече, ружица/

количав бурен - Сем. Labiatae - Устоцветни
/подъбиче (червено) /Teucrium chamaedrys L./, горчива чубрица, обикновено подъбиче, поддъбиче, подъбица/

коловоз - Сем. Fabaceae (Leguminosae) - Бобови (по БИБ) / Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ) ОТРОВНО!
/гръмотрън /Ononis spinosa L./, бабини бодили, бодлив гръмотрън, бодлив трън, шилобод, черен трън, чер трън, трънлив троскот, сахатче, птиче тръне, милобод, кокоши трън, голотрън/

коминче - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/луличка /Linaria vulgaris (L.) Mill./, асланче, рибена уста, обикновена луличка, див лен, диви зайченца, жълто асланиче, залистниче, клинаво биле, конопка, кученце, линянка/

компир - Сем. Solanaceae - Картофови
/картоф /Solanum tuberosum L.//

комунига - Сем. Leguminosae (Fabaceae) - Бобови / Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ)
/комунига (жълта) /Melilotus officinalis L./, церителна детелина, медна детелина, лечебна комунига, едра еньовка, едър звездел, жълто биле, зубравка, царителна детелина, едра еньовка/

комунига (бяла) /Melilotus albus L./ - Сем. Fabaceae (Leguminosae)-Бобови


комунига (жълта) /Melilotus officinalis L./ - Сем. Leguminosae (Fabaceae) - Бобови / Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ)
/церителна детелина, медна детелина, лечебна комунига, едра еньовка, едър звездел, жълто биле, зубравка, комунига, царителна детелина, едра еньовка/

коноп (див) /Eupatorium cannabinum L./ - Сем. Asteraceae (Compositae) - Сложноцветни
/дъбравник, коноповиден дъбравник/

коноп /Cannabis sativa L./ - Сем. Cannabinaceae - Конопови (по БИБ) Сем. Moraceae - Черничеви (по ФЯ)
/култивиран коноп, гръсти/

конопка - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/луличка /Linaria vulgaris (L.) Mill./, асланче, рибена уста, обикновена луличка, див лен, диви зайченца, жълто асланиче, залистниче, клинаво биле, коминче, кученце, линянка/

коноплика - Сем. Labiatae - Устоцветни - ОТРОВНО!
/бударица /Galeopsis tetrahit L./ = /Galeopsis ochroleuca (Lam.)/, кух зъб, петльова глава, петниста бударица, петниста съсънка/

коноплянка - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/бутрак /Bidens tripartitus L./, кози рогца/

коноповиден дъбравник - Сем. Asteraceae (Compositae) - Сложноцветни
/коноп (див) /Eupatorium cannabinum L./, дъбравник/

конска опашка - Сем. Еquisetaceae - Хвощови
/хвощ /Equisetum arvense L./, бабино рухо, бориче, борийка, борче, кавал, калемна трева, колениче, конска трева, надавка, надана трева, наставиче, наставче, полски хвощ, прешлица, ставиче, пришлица/

конска трева - Сем. Еquisetaceae - Хвощови
/хвощ /Equisetum arvense L./, бабино рухо, бориче, борийка, борче, кавал, калемна трева, колениче, конска опашка, надавка, надана трева, наставиче, наставче, полски хвощ, прешлица, ставиче, пришлица/

конски босилек - Сем. Labiatae - Устоцветни
/градински чай /Salvia officinalis L./, божигробски босилек, теменче, рожково биле, какула, градинска салвия/

конски зъб - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (листа)!
/блян /Hyoscyamus niger L./, баба шарка, белен, беленика, блен, блено биле, блинка, блъника, бльника, буника, буниче, гърне, зъбено биле, миши хляб, полудявка, попадийка, черен блен, черен блян, черна попадийка/

конски кестен /Aesculus hippocastanum L./ - Сем. Hippocastanaceae - Кестенови
/див кестен, яровка/

конски ребра - Сем. Fabaceae (Leguminosae) - Бобови (по БИБ и др.) / Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ)
/жаблек /Galega officinalis L./, ребрика, плюшкар, лечебен жаблек, крестовник, конско ребро, жабляк, галега, диво сакъмче/

конско петало - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/ямков лист, подбел /Tussilago farfara L./, подвелка, бяло копито, жълта марта, къркалеста билка, магарешка диря, магарешка стъпка, марта, мартениче, меча стъпка, марша, къркалеста билка/

конско ребро - Сем. Fabaceae (Leguminosae) - Бобови (по БИБ и др.) / Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ)
/жаблек /Galega officinalis L./, ребрика, плюшкар, лечебен жаблек, крестовник, конски ребра, жабляк, галега, диво сакъмче/

копар - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/копър /Anethum graveolens L./, укроп, старокос, монотър, миродия, градински копър, копрец/

копитник /Asarum europaeum L./ - Сем. Aristolochiaceae - Копитникови
/милоглед, милодинче, стражак, ушица/

копрец - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/копър /Anethum graveolens L./, укроп, старокос, монотър, миродия, градински копър, копар/

коприва (бяла, мъртва) /Lamium album L./ - Labiatae - Устоцветни
/мъртва коприва, кошутина, бяла коприва, дядово винце/

коприва (гръцка, градинска) /Urtica urens L./ - Сем. Urticaceae - Kопривови
/коприва (питомна), гръцка коприва, дребна коприва/

коприва (обикновена) /Urtica dioica L./ - Сем. Urticaceae - Копривови
/цикинда, парниче, висока коприва, двудомна коприва, жарка, жигавица, жиговица, жилка, жулка/

коприва (питомна) - Сем. Urticaceae - Kопривови
/коприва (гръцка, градинска) /Urtica urens L./, гръцка коприва, дребна коприва/

копривка /Celtis australis L./ - Сем. Ulmaceae - Брястови
/чиртлан бук, обикновена копривка, галгушка, кавказка копривка/

копър /Anethum graveolens L./ - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/укроп, старокос, монотър, миродия, градински копър, копар, копрец/

корен на живота - Сем. Araliaceae - Аралиеви
/жен-шен /Panax ginseng C. A. Mey/ = /Panax schin-seng Neesv. Esenb./, женшен/

кориандър /Coriandrum sativum L./ - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/кошниш, колендро, колендо/

космата елша - Сем. Pinaceae - Борови
/елха (бяла) /Alnus incana Willd./, сива елша, бяла елха, бяла елша/

космато дърво - Сем. Simarubaceae - Айлантови
/айлант /Ailanthus glandulosa Desf./, китайско божо дърво/

котенце - Сем. Ranunculaceae - Лютикови
/съсънка (обикновена) /Anemone pulsatilla L./ (Puisatila vulgaris Mill.), полска съсънка/

котешка билка - Сем. Valerianaceae - валерианови (Дилянкови) ОТРОВНО!
/дилянка /Valeriana officinalis L./, чермакливо биле, валериана, валерияна, недоленче, милянка, мача трева, лечебна валериана, кочо биле, коча трева, коча билка, котешко биле, дивдиляна, дивдилянка, котешко биле/

котешка стъпка /Nepeta cataria L./ - Сем. Labiatae - Устноцветни
/котешка трева/

котешка трева - Сем. Labiatae - Устноцветни
/котешка стъпка /Nepeta cataria L.//

котешко биле - Сем. Valerianaceae - валерианови (Дилянкови) ОТРОВНО!
/дилянка /Valeriana officinalis L./, чермакливо биле, валериана, валерияна, недоленче, милянка, мача трева, лечебна валериана, кочо биле, коча трева, коча билка, дивдиляна, дивдилянка, котешка билка/

коча билка - Сем. Valerianaceae - валерианови (Дилянкови) ОТРОВНО!
/дилянка /Valeriana officinalis L./, чермакливо биле, валериана, валерияна, недоленче, милянка, мача трева, лечебна валериана, кочо биле, коча трева, котешко биле, дивдиляна, дивдилянка, котешка билка, котешко биле/

коча трева - Сем. Valerianaceae - валерианови (Дилянкови) ОТРОВНО!
/дилянка /Valeriana officinalis L./, чермакливо биле, валериана, валерияна, недоленче, милянка, мача трева, лечебна валериана, кочо биле, коча билка, котешко биле, дивдиляна, дивдилянка, котешка билка, котешко биле/

кочан - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/слънчоглед /Helianthus annuus L./, лапало, лапанца, слънчево око, слънчево цвете, слънчова любовница/

кочен - Сем. Poaceae (Gramineae) - Житни
/царевична коса /Zea mays L., Stygmata maydis/, арапка, царевица, бубол, влашковина, гълъби, кукуруз, кукуруза, мамул, мисир, моморозка, моруза, папур, пченичка, рабка, рапка, ронка, царевични близалца, ченка/

кочи глави - Сем. Zygophyllaceae - Зигофилови
/бабини зъби /Tribulus terestris L./, бабенка, трабузан, чюнка, якорц/

кочиничка - Сем. Ranunculaceae – Лютикови
/кандилка /Aquilegia vulgaris L./, синя ведрица, ведрила, кандилница, обикновена кандилка/

кочо биле - Сем. Valerianaceae - валерианови (Дилянкови) ОТРОВНО!
/дилянка /Valeriana officinalis L./, чермакливо биле, валериана, валерияна, недоленче, милянка, мача трева, лечебна валериана, коча трева, коча билка, котешко биле, дивдиляна, дивдилянка, котешка билка, котешко биле/

кочове - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (листа)!
/татул /Datura stramonium L./, бенгелик, бивол, биволче, бодилник, бусливка, бенгелик, галица, гребен, див орех, диво прасе, малак, малаче, малачка, мандул, оленце, свинка, свиненце, таралежче, тормаче/

кошерджийска трева - Сем. Labiatae - Устоцветни
/маточина /Melissa officinalis L./, челиняк, пчелно биле, пчелин, пчелиняк, портокалка, маточник, врес, вряс, лечебна маточина, лимонка, лимонче, мамник, матечина, матичина, маторка/

кошличар - Сем. Aquifoliaceae-Джелови
/бодлива зеленика /Ilex aquifolium L./, джел, плекс, самоводски чемшир/

кошниш - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/кориандър /Coriandrum sativum L./, колендро, колендо/

кошутина - Labiatae - Устоцветни
/коприва (бяла, мъртва) /Lamium album L./, мъртва коприва, бяла коприва, дядово винце/

кощен - Сем. Fagaceae - Букови
/кестен /Castanea vulgaris L./ = /Castanea vesca Gaerth./, благороден кестен, обикновен кестен, клощанье/

крави бозки
/брадун /Astrodelus albus Willp./, бърдун, бял бърдун, нунавец/

красив божур - Сем. Paeoniaceae - Божурови (по ФЯ) ОТРОВНО (цвят, корени)!
/божур (червен) /Paeonia peregrina Mill./ = /Paeonia decora Anders./, алтъника, арапче, бажур, бижур, див божур, жабурка, марьон корен, мижур, мужур, пеон, теснолист божур, украсен божур/

краставец - Сем. Boraginaceae - Грапаволистни
/винче /Anchusa officinalis L./, паче гнездо, лисича трева, воловец/

краставична трева - Сем. Boraginaceae - Грапаволистни
/пореч /Borago officinalis L./, вълчо цвете, лекарски пореч, лечебен пореч, лопох, порач/

крем - Сем. Liliaceae - Кремови ОТРОВНО (луковици)!
/бял крем /Lilium candidum L./, бел крин, бело перо, самодивско лале, моминско цвете, крин, зъмбак, замбак, бяла лилия/

кресон - Сем. Brassicaceae (Cruciferae) - Кръстоцветни
/мокреш /Nasturtium officinale R. Br./ = /Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek/, друмче, поточарка/

крестовник - Сем. Fabaceae (Leguminosae) - Бобови (по БИБ и др.) / Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ)
/жаблек /Galega officinalis L./, ребрика, плюшкар, лечебен жаблек, конско ребро, конски ребра, жабляк, галега, диво сакъмче/

крехниче - Сем. Laminaceae (Umbeliferae) - Сенникоцветни
/бучиниш /Conium maculatum L./, балдарин, балдаран, бурен, зънзук, кукуда, мангалък, мангуна, петнист бучиниш, пищеделяк, сърчевина, цволига, цвъкалка, цолека, кукуза/

крин - Сем. Liliaceae - Кремови ОТРОВНО (луковици)!
/бял крем /Lilium candidum L./, бел крин, бело перо, самодивско лале, моминско цвете, крем, зъмбак, замбак, бяла лилия/

кровавник - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/бял равнец /Achillea millefolium L./, бубниче, хайдушка трева, столистник, ръмел, риснява трева, ринчец, ресулява трева, ревеника, равнец, посечена трева, порезина, порезна трева, песъкливче, пачи пера, месечник, еневичка, гущерова опашка, гущерка, ревеничка, ресулява билка/

крокон - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/невен /Calendula officinalis L./, градински невен, джунджулия, жълта ружа, календула, каракон, колибарска ружа, месече, ружица/

крокус - Сем. Iridaceae - Перуникови
/шафран /Crocus sativus L./, минзухар, посевен шафран/

кромид - Сем. Liliaceae - Лилиецветни
/лук /Allium cera L./, арпаджик, червен лук, обикновен лук, кромид лук/

кромид лук - Сем. Liliaceae - Лилиецветни
/лук /Allium cera L./, арпаджик, червен лук, обикновен лук, кромид/

круша (горска) - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/круша (дива) /Pyrus communis L./, дива круша, горска круша/

круша (дива) /Pyrus communis L./ - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/дива круша, горска круша, круша (горска)/

крушина - Сем. Rhamnaceae - Зърнастецови
/зърника /Rhamnus cathartica L./, бодлив зърнастец, боя, черна леска, черна боя, слабителна зърника, насламика, миждрепка, жълта боя, плод зърника/

кръвавец - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/динка /Sanguisorba officinalis L./, червеноглавеста динка, магарешки ягоди, лечебна динка, кръвавка, кръвец/

кръвавка - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/динка /Sanguisorba officinalis L./, червеноглавеста динка, магарешки ягоди, лечебна динка, кръвавец, кръвец/

кръвец - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/динка /Sanguisorba officinalis L./, червеноглавеста динка, магарешки ягоди, лечебна динка, кръвавец, кръвавка/

кръглолистна мурава - Сем. Pyrolaceae - Муравени
/наваличе (кръглолистно) /Pyrola rotundifolia L.//

кръглолистна росянка - Сем. Droseraceae - Росянкови
/росянка /Drosera rotundifolia L./, росица/

кръглолистно ленивче - Сем. Primulaceae - Игликови
/ленивче (пълзящо) /Lysimachia nummalaria L.//

кръстат бурен - Сем. Rubiaceae - Брошови ОТРОВНО!
/лазаркиня /Asperula odorata L./, ароматна лазаркиня, асперула, благовонен брош, боди гора, същинска лазаркиня, миризлива трева, миризлива лазаркиня, миризлив брош, горска лазаркиня, лазарка/

кръстачка - Сем. Liliaceae - Кремови
/гарваново око /Paris guadrifolia L./, свинарник, Петров кръст, омразниче, вранско око/

кръстец - Сем. Asteraceae - Сложноцветни
/спореж (обикновен) /Senecio vulgaris L./, бубокярка, гологлав, обикновен спореж, бос, гол/

кръстовата синя тинтява - Сем. Тинтявови (Gentianaceae)
/тинтява (синя) /Gentiana cruciata L./ = /Gentiana asclepiadea/, ванковче, горска тинтява, горчивка, злъчка, кръстоцветна тинтява, облиставиче, прострел, свещилник/

кръстоцветна тинтява - Сем. Тинтявови (Gentianaceae)
/тинтява (синя) /Gentiana cruciata L./ = /Gentiana asclepiadea/, ванковче, горска тинтява, горчивка, злъчка, кръстовата синя тинтява, облиставиче, прострел, свещилник/

кубебов пипер - Сем. Piperaceae - Пиперови
/пипер (дръжков) /Piper cubeba L.//

кукла - Сем. Papaveraceae - Макови
/божанка, полски мак, була, булица, булка, турчинбул, самозасяващ се мак, мак (полски) /Papaver rhoeas L./, пуплек, пукал, герино око, гъркинка, див афион, див мак, кадънка, кадънбулка, коконка, падикоса, папаронка, пламеница, турчинбул/

кукрек - Сем. Ranunculaceae - Лютикови ОТРОВНО (коренища)!
/кукуряк /Helleborus odorus E. et K./, баба тура, бамбатурка, бъклица, ведрица, диво лале, кукурек, миризлив кукуряк, смукалник, спреж, съклица/

кукувича плюнка - Сем. Convolvulaceae - Поветицови
/кукувича прежда /Polytrichum sp./ = /Cuscuta europaea L./, клас /Musci - Листостъблени мъхове/, самовила, птича свила, повилика, кукувичина, кукувича трева, вилина коса, жълта трева, капи-коса/

кукувича прежда /Polytrichum sp./ = /Cuscuta europaea L./, клас /Musci - Листостъблени мъхове/ - Сем. Convolvulaceae - Поветицови
/самовила, птича свила, повилика, кукувичина, кукувича трева, вилина коса, жълта трева, капи-коса, кукувича плюнка/

кукувича сълза - Сем. Orchidaceae - Салепови
/салеп (петнист) /Orchis maculata L./, кукувичи сълзи/

кукувича трева - Сем. Convolvulaceae - Поветицови
/кукувича прежда /Polytrichum sp./ = /Cuscuta europaea L./, клас /Musci - Листостъблени мъхове/, самовила, птича свила, повилика, кукувичина, вилина коса, жълта трева, капи-коса, кукувича плюнка/

кукувиче мляко - Сем. Papaveraceae - Макови ОТРОВНО (стрък)
/змийско мляко /Chelidonium majus L./, брадавично цвете, циркофай, русен, пършивец, пръшивец, посекливче, лишейник, лишейче, козлей, капикос, жълтеничава трева, жълтениче, жълтеничаво биле/

кукувиче око - Сем. Ranunculacea - Лютикови ОТРОВНО (стрък)!
/горицвет /Adonis vernalis L./, слети коса, отравниче, опади-кос, овче око, зайчи мак, жълтоцвет, жълта свиларка, жълт божур/

кукувичи сълзи - Сем. Orchidaceae - Салепови
/салеп (петнист) /Orchis maculata L./, кукувича сълза/

кукувичина - Сем. Convolvulaceae - Поветицови
/кукувича прежда /Polytrichum sp./ = /Cuscuta europaea L./, клас /Musci - Листостъблени мъхове/, самовила, птича свила, повилика, кукувича трева, вилина коса, жълта трева, капи-коса, кукувича плюнка/

кукуда - Сем. Laminaceae (Umbeliferae) - Сенникоцветни
/бучиниш /Conium maculatum L./, балдарин, балдаран, бурен, зънзук, крехниче, мангалък, мангуна, петнист бучиниш, пищеделяк, сърчевина, цволига, цвъкалка, цолека, кукуза/

кукуза - Сем. Laminaceae (Umbeliferae) - Сенникоцветни
/бучиниш /Conium maculatum L./, балдарин, балдаран, бурен, зънзук, крехниче, кукуда, мангалък, мангуна, петнист бучиниш, пищеделяк, сърчевина, цволига, цвъкалка, цолека/

кукурек - Сем. Ranunculaceae - Лютикови ОТРОВНО (коренища)!
/кукуряк /Helleborus odorus E. et K./, баба тура, бамбатурка, бъклица, ведрица, диво лале, кукрек, миризлив кукуряк, смукалник, спреж, съклица/

кукуруз - Сем. Poaceae (Gramineae) - Житни
/царевична коса /Zea mays L., Stygmata maydis/, арапка, царевица, бубол, влашковина, гълъби, кочен, кукуруза, мамул, мисир, моморозка, моруза, папур, пченичка, рабка, рапка, ронка, царевични близалца, ченка/

кукуруза - Сем. Poaceae (Gramineae) - Житни
/царевична коса /Zea mays L., Stygmata maydis/, арапка, царевица, бубол, влашковина, гълъби, кочен, кукуруз, мамул, мисир, моморозка, моруза, папур, пченичка, рабка, рапка, ронка, царевични близалца, ченка/

кукуряк (вонящ) /Helleborus foetidus L./ - Сем. Ranunculaceae - Лютикови


кукуряк (зелен) /Helleborus viridis L./ - Сем. Ranunculaceae - Лютикови


кукуряк /Helleborus odorus E. et K./ - Сем. Ranunculaceae - Лютикови ОТРОВНО (коренища)!
/баба тура, бамбатурка, бъклица, ведрица, диво лале, кукрек, кукурек, миризлив кукуряк, смукалник, спреж, съклица/

кукуч - Сем. Anacardiaceae - Смрадликови
/смрадлика /Cotinus coggygria Scop./ = /Rhus cotynus L./, горска дъбовина, тетере, тетра/

кукучка - Сем. Asteraceae (Compositae) - Сложноцветни
/жълта лайка /Anthemis tinctoria L./, багрилно подрумиче, бояджийска бяла роза, навалче/

култивиран коноп - Сем. Cannabinaceae - Конопови (по БИБ) Сем. Moraceae - Черничеви (по ФЯ)
/коноп /Cannabis sativa L./, гръсти/

култивиран мак - Сем. Papaveraceae - Макови ОТРОВНО (цвят, семена)!
/питомен мак /Papaver somniferum L./, опиумен мак, сънотворен мак/

култивирана мащерка - Сем. Labiatae - Устоцветни
/мащерка (градинска) /Thymus vulgaris L.//

култивирана мента - Сем. Labiatae - Устоцветни
/джоджен /Mentha piperita Huds./, английска мента, английски джоджен, юзум, сладка мента, пиперлива мента, обикновена мента, мента, лютива мента, лехусничева трева, гьозум, гюзум, пиперова мента/

културен лен - Сем. Linaceae - Ленови
/лен /Linum usitatissimum L.//

културна челебитка - Сем. Ranunculaceae - Лютикови
/челебитка /Nigella sativa L./, полска челебитка, посевна челебитка, черен кимион/

кумрян - Сем. Liliaceae - Лилиецветни
/черемуш, левурда /Allium ursinum L./, самардалия, пончец, полняк, мечи лук, горски чесън, див лук, див чесън, самалдала, черемуш/

куркума (дълга) - Сем. Zingiberaceae - Зингиберови
/куркума /Curcuma longa L.//

куркума /Curcuma longa L./ - Сем. Zingiberaceae - Зингиберови
/куркума (дълга)/

куркумов пелин - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/пелин (азиатски) /Artemisia cina Berg./, сантоника/

куфар оту
/американски лаконос /Phytolacca americana L./, американски винобой, ашик боя, винобой, лаконос, мерекег, амбер, катраника, батарак, тур, лаконос/

кух зъб - Сем. Labiatae - Устоцветни - ОТРОВНО!
/бударица /Galeopsis tetrahit L./ = /Galeopsis ochroleuca (Lam.)/, коноплика, петльова глава, петниста бударица, петниста съсънка/

куче грозде /Solanum nigrum L./ - Сем. Solanaceae - Картофови
/черно кучешко грозде, черно куче грозде, кучо грозде, кучешко грозде/

кученце - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/луличка /Linaria vulgaris (L.) Mill./, асланче, рибена уста, обикновена луличка, див лен, диви зайченца, жълто асланиче, залистниче, клинаво биле, коминче, конопка, линянка/

кучешка шипка - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/шипка /Rosa canina L./ = /Rosa acicularis Lindl./ = /Rosa sp./, див гюл, див трендафил, обикновена шипка/

кучешки бъз - Сем. Caprifoliaceae - Бъзови
/бъз /Sambucus ebulus L./, абуд, абъд, боз, бузина, бузник, бъзак, бъзвуняк, бъзе, бъзей, бъзлян, бъзовина, бъзуняк, див бъз, мастилница, ниско бъзе, тревист бъз, мастилница/

кучешки език - Сем. Boraginaceae - Грапаволистни
/наумка /Cynoglossum Officinale L./, мишиняк, черна трева/

кучешко грозде - Сем. Solanaceae - Картофови
/куче грозде /Solanum nigrum L./, черно кучешко грозде, черно куче грозде, кучо грозде/

кучи пъпеш - /Сем. Curcurbitaceae - Тиквови/ OТРОВНО (плодове)!
/луда краставица /Ecballium elaterium (L.) A. Rich./, църкало, циркало, рупеличе, пушкалка, полудлива краставица, пипонче, морска краставица, дива краставица, дива краставичка, диво динче, диво каунче, морска краставичка/

кучо грозде - Сем. Solanaceae - Картофови
/куче грозде /Solanum nigrum L./, черно кучешко грозде, черно куче грозде, кучешко грозде/

къклица /Agrostemma githago L./ - Сем. Caryophyllaceae - Карамфилови
/черен милат, обикновена къклица, къкъл/

къкъл - Сем. Caryophyllaceae - Карамфилови
/къклица /Agrostemma githago L./, черен милат, обикновена къклица/

къпина /Rubus fruticosus L./ = /Rubus caesius L./ - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/храстовидна къпина/

кървавиче /Polygonum bistorta L./ = /Bistorta major S. F. Gray/ - Сем. Polygonaceae - Лападови
/обикновено кървавиче/

къркалеста билка - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/ямков лист, подбел /Tussilago farfara L./, подвелка, бяло копито, жълта марта, конско петало, магарешка диря, магарешка стъпка, марта, мартениче, меча стъпка, марша/

кърлеж - Сем. Euphorbiaceae - Млечкови
/рицин /Ricinus communis L./, абдиселятник, кануш, кикида, клещевина, проток, райско дърво, рициновче/

кърпи-клашник - Сем. Liliaceae - Лилиецветни
/минзухар (есенен) /Colchicum autumnale L./, пъди-овчар, мразовец, кърпи-кожух, качунка, каченка, зимовник, змийски лук/

кърпи-кожух - Сем. Liliaceae - Лилиецветни
/минзухар (есенен) /Colchicum autumnale L./, пъди-овчар, мразовец, кърпи-клашник, качунка, каченка, зимовник, змийски лук/

кърски чай - Сем. Hypericaceae - Звъникови / Сем. Gentianaceae - Тинтявови (по ОС) ОТРОВНО!
/жълт кантарион /Hypericum perforatum L./, шуплек, твърдокуп, сечено биле, порезниче, лечебна звъника, калъчево, звъника, калъчаво/

късметче - Сем. Leguminosae (Fabaceae) - Сложноцветни
/детелина (червена) Trifolium pratense L., трифил, детелина, трилистник, звездел, червена детелина/

къщница - Сем. Ranunculaceae - Лютикови - ОТРОВНО!!! (цвят)
/ралица /Delphinium consolida L./ = /Consolida regalis S. F. Gray/, гащички, дива булица, зли етърви, къщничка, мечини очи, обикновена ралица, полски живокост, синя ралица, сини китки, хурка/

къщничка - Сем. Ranunculaceae - Лютикови - ОТРОВНО!!! (цвят)
/ралица /Delphinium consolida L./ = /Consolida regalis S. F. Gray/, гащички, дива булица, зли етърви, мечини очи, обикновена ралица, полски живокост, синя ралица, сини китки, хурка, къщница/

кюстендилска слива - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/синя слива /Prunus domestica L. ssp. domestica//