Регистрация
Валута
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я


Очаквайте скоро пълната и усъвършенствана версия на речника в печатен формат!

И


ивачка - Сем. Betulaceae - Брезови
/бреза (бяла) /Betula alba L./ = /Betula verrucosa Ehrh./ = /Betula pendula Roth./, бреза, ясика/

иглика (безстъблена) /Primula vulgaris Huds. (P. acaulis Jacq.)/ - Сем. Primulaceae - Игликови


иглика (висока) /Primula elatior (L.) Hill./ - Сем. Primulaceae - Игликови ОТРОВНО (стрък)!


иглика /Primula officinalis (Hill.)/ = /Primula veris (L.)/ - Сем. Primulaceae - Игликови ОТРОВНО!
/аглика, агличе, белотък, ягуличка, бабини зъби, первоцвят, мече ухо, медицинска иглика, лечебна иглика, игличина, игличе, жълта иглика/

иглиста роза - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/роза (бодлива) /Rosa acicularis Lidl./, игличеста роза/

игличе - Сем. Primulaceae - Игликови ОТРОВНО!
/иглика /Primula officinalis (Hill.)/ = /Primula veris (L.)/, аглика, агличе, белотък, ягуличка, бабини зъби, первоцвят, мече ухо, медицинска иглика, лечебна иглика, игличина, жълта иглика/

игличеста роза - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/роза (бодлива) /Rosa acicularis Lidl./, иглиста роза/

игличина - Сем. Primulaceae - Игликови ОТРОВНО!
/иглика /Primula officinalis (Hill.)/ = /Primula veris (L.)/, аглика, агличе, белотък, ягуличка, бабини зъби, первоцвят, мече ухо, медицинска иглика, лечебна иглика, игличе, жълта иглика/

изоп - Сем. Labiatae - Устоцветни
/исоп (лечебен) /Hyssopus officinalis L./, хизоп, исоп/

изправен очиболец - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/очиболец (планински) /Potentilla erecta (L.) Hampe/ = /Potentilla sylvestris Decke r/ = /Potentilla tormentilla Necke/, торментила, възел, горски очиболец, горско прозорче, четиривенчелистен очиболец, бутурак/

изсипливче /Herniaria glabra L./ - Сем. Cariophyllaceae - Карамфилови
/белило, белина, усипливче, сапуненица, ракисапун, развързанче, голо белило, голо изсипливче, жабрене, завързанче/

изтравниче /Asplenium trichomone L./ - Сем. Polypodiaceae - Папратови
/черна папрат, страшниче/

имбер - Сем. Zingiberaceae - Зингиберови
/дженджефил /Zingiber officinale Willd./ = /Zingiber Adans./ = /Zingiber officinale Rosc./, джинджифил, зинбер, зинжифил, исиот/

имела - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни ОТРОВНО (стръковете)!
/бял оман /Inula helenium L./, чернокос оман, уман, оман, омел, жълт оман, див слънчоглед, голям корен, волско око, голем корен/

индийски сусам - Сем. Pedaliaceae - Педалиеви
/сусам /Susamum indicum L.//

индийски тютюн - Сем. Campanulaceae (Lobeliaceae) - Лобелиеви
/лобелия /Lobelia inflata L./ = /Indian tobacco//

индийско орехче /Myristica fragrans Houtt./ - Сем. Myristicaceae - Миристикови OТРОВНО (плодовете)!
/мускатово орехче, мошусово дърво, мошус, миризливо орехче, детско орехче/

индирливо - Сем. Labiatae – Устоцветни
/розмарин /Rosmarinus officinalis L./, бабин косъм, индирлия, леванто, лекарствен розмарин, ливанче, ливанчи, росман/

индирлия - Сем. Labiatae – Устоцветни
/розмарин /Rosmarinus officinalis L./, бабин косъм, индирливо, леванто, лекарствен розмарин, ливанче, ливанчи, росман/

индрише /Pelargonium roseum Willd. = /Pelargonium capitanum Ait./ = /Pelargonium odoratissimum/ - Сем. Geraniaceae - Здравецови
/барбароса, стамболски здравец, сардела, розена, розалин, мушкато/

ирис - Сем. Iridaceae - Перуникови ОТРОВНО!
/перуника /Iris germanica L./ = /Iris florentina L./, флорентинска перуника, тъжек, синя перуника, бял тъжек, бяла перуника, италианска перуника, тъжак/

исиот - Сем. Zingiberaceae - Зингиберови
/дженджефил /Zingiber officinale Willd./ = /Zingiber Adans./ = /Zingiber officinale Rosc./, джинджифил, зинбер, зинжифил, имбер/

исландски лишей /Cetraria islandica (L.) Ach./ - Сем. Parmeliaceae - Пармелиеви
/исландски шпат/

исландски шпат - Сем. Parmeliaceae - Пармелиеви
/исландски лишей /Cetraria islandica (L.) Ach.//

исоп - Сем. Labiatae - Устоцветни
/исоп (лечебен) /Hyssopus officinalis L./, хизоп, изоп/

исоп (лечебен) /Hyssopus officinalis L./ - Сем. Labiatae - Устоцветни
/хизоп, исоп, изоп/

истинска природна ванилия - Сем. Orchidaceae - Салепови
/ванилия /Vanilia fragrans (Salisb.) Ames./, благоуханна ванилия, благоуханна трева, дъхава ванилия, ванилия (натурална)/

истинско еньовче - Сем. Rubiaceae - Брошови
/еньовче /Galium verum L./, сирише, еньовче (жълто), жълта подкваса, жълт еньовец, енюво цвете, драгайка/

италианска перуника - Сем. Iridaceae - Перуникови ОТРОВНО!
/перуника /Iris germanica L./ = /Iris florentina L./, флорентинска перуника, тъжек, синя перуника, бял тъжек, бяла перуника, ирис, тъжак/

италиански ким - Сем. Laminaceae - (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/кимион /Cuminum cyminum L./, римски ким/