Регистрация
Валута
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я


Очаквайте скоро пълната и усъвършенствана версия на речника в печатен формат!

З


завързанче - Сем. Cariophyllaceae - Карамфилови
/изсипливче /Herniaria glabra L./, белило, белина, усипливче, сапуненица, ракисапун, развързанче, голо белило, голо изсипливче, жабрене/

загърличе /Siler trilobum Grantz./ - Сем. Apiaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни


зайча опашка - Сем. Papaveraceae - Макови - ОТРОВНО (стръкове)!
/росопас /Fumaria officinalis L./, горчива трева, димянка, лечебен росопас, русопас/

зайча стъпка /Geum urbanum L./ - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/омайниче, келеш, градско омайниче, гребник, гроченец/

зайча сянка - Сем. Liliaceae - Лилиецветни
/аспарагус /Asparagus officinalis L./, аспержа медицинска, бабино руно, вилина метла, самодивска метла, спарангел, спаржа/

зайчи лапад - Сем. Araceae - Змиярникови ОТРОВНО (корени)!
/змийски лапад /Arum maculatum L./, циганско грозде, устреличе, петнист змиярник, миярник, маясъливче, козлец, змийско грозде, змейска хурка, змейско грозде, змийска хурка, змийска царевица, змиярник/

зайчи мак - Сем. Ranunculacea - Лютикови ОТРОВНО (стрък)!
/горицвет /Adonis vernalis L./, слети коса, отравниче, опади-кос, овче око, кукувиче око, жълтоцвет, жълта свиларка, жълт божур/

зайчо зеле - Сем. Crassulaceae - Тлъстигови
/тлъстига (голяма) /Sedum maximum Sut./, юдино ухо, покривен дебелец, дебелец, дебела Мара, гърличе, бабино ухо, голяма тлъстига/

залис
/бодлив залист /Ruscus aculeatus L./, бодилка, бодлив див чемшир, див чемшир, залист, миши чемшир, пчела, самодивски чемшир, чемшир /Bus Sempervirens L./, бодилка, бидлив залист, бодлива зеленика/

залист
/бодлив залист /Ruscus aculeatus L./, бодилка, бодлив див чемшир, див чемшир, залис, миши чемшир, пчела, самодивски чемшир, чемшир /Bus Sempervirens L./, бодилка, бидлив залист, бодлива зеленика/

залистниче - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/луличка /Linaria vulgaris (L.) Mill./, асланче, рибена уста, обикновена луличка, див лен, диви зайченца, жълто асланиче, клинаво биле, коминче, конопка, кученце, линянка/

замбак - Сем. Liliaceae - Кремови ОТРОВНО (луковици)!
/бял крем /Lilium candidum L./, бел крин, бело перо, самодивско лале, моминско цвете, крин, крем, зъмбак, бяла лилия/

замбун - Сем. Fabaceae (Leguminosae) - Бобови (по БИБ и П) / Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ)
/сминдух /Trigonella phoenum-graecum L./, врачанска трефирия, гръцки сминдух, гръцко сено, камилско сено, тилгиц, тилчец, чимен/

запор - Сем. Hypocreacea (Clavicipitaceae) - Мораворогчеви ОТРОВНО!
/мораво рогче /Claviceps purpurea Tulasne/ = /Secale cornutum/, ръжено рогче, рогалка, роговица, рогово рогче, рогошка, пиявец, главня/

заран-вечер
/вечерник /Hesperis matronalis L./, обикновен вечерник, нощница, нощна фиалка, клека оту/

зарасличе - Сем. Boraginaceae - Грапаволистни
/черен оман /Symphytum officinale L./, зарастличе, лечебно зарасличе, мазен корен, чер лекарски корен, чер лекарски оман, черен корен/

зарастличе - Сем. Boraginaceae - Грапаволистни
/черен оман /Symphytum officinale L./, зарасличе, лечебно зарасличе, мазен корен, чер лекарски корен, чер лекарски оман, черен корен/

заря - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/девесил (лечебен) /Levisticum officinalae Koch./, селим, русалия, русалин, лющян, лечебен селим, лечебен левущян, кимен, дивисил, девясил, бъздунек, лечебен девесил/

заушница
/въшковец (блатен), блатно пропадниче, блатен въшковец, ботушки/

захарна тръстика - Сем. Poaceae - Житни
/тръстика (захарна) /Saccharum officinarum L.//

звездел - Сем. Leguminosae (Fabaceae) - Сложноцветни
/детелина (червена) Trifolium pratense L., трифил, детелина, трилистник, късметче, червена детелина/

звездица - Сем. Cariophylaceae - Карамфилови
/врабчови чревца /Stellaria media L./, птича трева, мочерица, мокрица, мишакиня, мишекиня, вражалка/

звъника - Сем. Hypericaceae - Звъникови / Сем. Gentianaceae - Тинтявови (по ОС) ОТРОВНО!
/жълт кантарион /Hypericum perforatum L./, шуплек, твърдокуп, сечено биле, порезниче, лечебна звъника, кърски чай, калъчево, калъчаво/

звънче - /Сем. Brassicaceae (Cruciferae) - Кръстоцветни/
/овчарска торбичка /Capsella bursa - pastoris (L.) Medic/, бабини гниди, чобан торба, черна торба, хлопка, тракачка, рибини кости, попови въшки, плешчица, богородично сърце, гергьовден, овчарска торбица/

здравец (див)
/смрадлив здравец/

здравец (кръвен) - Сем. Geraniaceae - Здравецови
/здравец (кървавочервен) /Geranium sanguineum L./, балкански здравец/

здравец (кървавочервен) /Geranium sanguineum L./ - Сем. Geraniaceae - Здравецови
/балкански здравец, здравец (кръвен)/

здравец (обикновен) /Geranium macrorrhizum L./ = /Geranium maculatum L./ - Сем. Geraniaceae - Здравецови
/благовонен здравец, обикновен здравчец, миризлив здравец, градински здравец, див здравец, дъхав здравец, здравчец/

здравчец - Сем. Geraniaceae - Здравецови
/здравец (обикновен) /Geranium macrorrhizum L./ = /Geranium maculatum L./, благовонен здравец, обикновен здравчец, миризлив здравец, градински здравец, див здравец, дъхав здравец/

зеле (обикновено) /Brassica oleraceae L./ - Сем. Brasicaceae - Зелеви
/лахана, главесто зеле, градинско зеле, лахана/

зелен кукуряк /Helleborus viridis L./ - Сем. Ranunculaceae - Лютикови


зелена чемерика - Сем. Liliaceae - Лилиецветни - ОТРОВНО (коренища)!
/чемерика (бяла) /Veratrum Lobelianum Bernh./ = /Veratrum album L./, чистофайка, бяла чемерика, горска чемерика, лобелиева чемерика, мечкина трева, мечкина чемерика, лобелиева чемерика/

зеленика - Сем. Apocynaceae - Тойнови ОТРОВНО (стрък)!
/зимзелен /Vinca minor L./, фотофор, малък зимзелен, винка, влачиградина, зелениче, зим-зелен/

зелениче - Сем. Apocynaceae - Тойнови ОТРОВНО (стрък)!
/зимзелен /Vinca minor L./, фотофор, малък зимзелен, винка, влачиградина, зеленика, зим-зелен/

зеркула - Сем. Zygophyllaceae - Зигофилови ОТРОВНО!
/зърнеш /Peganum harmala L./, гробищник, гробовщик/

зим-зелен - Сем. Apocynaceae - Тойнови ОТРОВНО (стрък)!
/зимзелен /Vinca minor L./, фотофор, малък зимзелен, винка, влачиградина, зеленика, зелениче/

зимен копър - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/резене /Foeniculum vulgare Mill./ = /Foeniculum officinale All./ = /Foeniculum capillaceum Gilib./ = /Foeniculum Dulce Mill./ = /Foenicum saxsonicum L./ = /Foeniculum Turingen L./, аптекарски копър, влашки копър, див копър, манотър, морач, сминд/

зимзелен /Vinca minor L./ - Сем. Apocynaceae - Тойнови ОТРОВНО (стрък)!
/фотофор, малък зимзелен, винка, влачиградина, зеленика, зелениче, зим-зелен/

зимна липа - Сем. Tiliaceae - Липови
/липа (дребнолистна) /Tilia cordata Mill./ = /Tilia parvifolia et plathyphyllos L./ = /Tilia ulmifolia Scop./, липа/

зимно меше - Сем. Fagaceae - Букови (по ФЯ и БИБ)
/дъб (зимен) /Quercus sessiliflora Salisb. pp./ = /Quercus dalechampii Ten./ = /Quercus sessilisEhrh./ = /Quercus petraea Liebl./, скален дъб, обикновен дъб, горун, обикновен горун/

зимовник - Сем. Liliaceae - Лилиецветни
/минзухар (есенен) /Colchicum autumnale L./, пъди-овчар, мразовец, кърпи-кожух, кърпи-клашник, качунка, каченка, змийски лук/

зинбер - Сем. Zingiberaceae - Зингиберови
/дженджефил /Zingiber officinale Willd./ = /Zingiber Adans./ = /Zingiber officinale Rosc./, джинджифил, зинжифил, имбер, исиот/

зинжифил - Сем. Zingiberaceae - Зингиберови
/дженджефил /Zingiber officinale Willd./ = /Zingiber Adans./ = /Zingiber officinale Rosc./, джинджифил, зинбер, имбер, исиот/

златен дъжд - погрешно дадено в БИБ и ФЯ, което е отделно растение - Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни
/акация (жълта) /Cytisus/ = /Cytisus anagyroides Medic.//

златен дъжд /Laburnum anagyroides medic./ = /Laburnum vulgare Grisb. Сем. / - Leguminosae - Бобови ОТРОВНО!


златен корен /Rhodiola rosea L./


златка - Сем. Compositae - Сложноцветни ОТРОВНО (стрък)!
/енчец (горски) /Solidago virgaurea L./ = /Solidago virga - aurea L./, обикновена златна пръчица, златник, златна пръчка, жълт енчец, златна пръчица, обикновена златна пръчка, горски енчец/

златна пръчица - Сем. Compositae - Сложноцветни ОТРОВНО (стрък)!
/енчец (горски) /Solidago virgaurea L./ = /Solidago virga - aurea L./, обикновена златна пръчица, златник, златна пръчка, златка, жълт енчец, обикновена златна пръчка, горски енчец/

златна пръчка - Сем. Compositae - Сложноцветни ОТРОВНО (стрък)!
/енчец (горски) /Solidago virgaurea L./ = /Solidago virga - aurea L./, обикновена златна пръчица, златник, златка, жълт енчец, златна пръчица, обикновена златна пръчка, горски енчец/

златник - Сем. Compositae - Сложноцветни ОТРОВНО (стрък)!
/енчец (горски) /Solidago virgaurea L./ = /Solidago virga - aurea L./, обикновена златна пръчица, златна пръчка, златка, жълт енчец, златна пръчица, обикновена златна пръчка, горски енчец/

златно коляно - Сем. Poaceae (Gramineae) - Житни
/ароматна миризливка /Anthoxantum odoratum L./, миризливка/

златовръх /Rhodiola rosea L./ - Сем. Crassulaceae - Дебелецови
/родиола/

златур - Сем. Amaranthaceae - Щирови
/червен щир /Amaranthus paniculatus L./, метличест щир, стратур/

зли етърви - Сем. Ranunculaceae - Лютикови - ОТРОВНО!!! (цвят)
/ралица /Delphinium consolida L./ = /Consolida regalis S. F. Gray/, гащички, дива булица, къщничка, мечини очи, обикновена ралица, полски живокост, синя ралица, сини китки, хурка, къщница/

злъчка - Сем. Тинтявови (Gentianaceae)
/тинтява (синя) /Gentiana cruciata L./ = /Gentiana asclepiadea/, ванковче, горска тинтява, горчивка, кръстовата синя тинтява, кръстоцветна тинтява, облиставиче, прострел, свещилник/

змейска хурка - Сем. Araceae - Змиярникови ОТРОВНО (корени)!
/змийски лапад /Arum maculatum L./, циганско грозде, устреличе, петнист змиярник, миярник, маясъливче, козлец, змийско грозде, зайчи лапад, змейско грозде, змийска хурка, змийска царевица, змиярник/

змейско грозде - Сем. Araceae - Змиярникови ОТРОВНО (корени)!
/змийски лапад /Arum maculatum L./, циганско грозде, устреличе, петнист змиярник, миярник, маясъливче, козлец, змийско грозде, зайчи лапад, змейска хурка, змийска хурка, змийска царевица, змиярник/

змийска хурка - Сем. Araceae - Змиярникови ОТРОВНО (корени)!
/змийски лапад /Arum maculatum L./, циганско грозде, устреличе, петнист змиярник, миярник, маясъливче, козлец, змийско грозде, зайчи лапад, змейска хурка, змейско грозде, змийска царевица, змиярник/

змийска царевица - Сем. Araceae - Змиярникови ОТРОВНО (корени)!
/змийски лапад /Arum maculatum L./, циганско грозде, устреличе, петнист змиярник, миярник, маясъливче, козлец, змийско грозде, зайчи лапад, змейска хурка, змейско грозде, змийска хурка, змиярник/

змийски грах
/глушина /Vicia sativa/, фий, уров/

змийски език /Ophioglosseae vulgatum L./


змийски лапад /Arum maculatum L./ - Сем. Araceae - Змиярникови ОТРОВНО (корени)!
/циганско грозде, устреличе, петнист змиярник, миярник, маясъливче, козлец, змийско грозде, зайчи лапад, змейска хурка, змейско грозде, змийска хурка, змийска царевица, змиярник/

змийски лук - Сем. Liliaceae - Лилиецветни
/минзухар (есенен) /Colchicum autumnale L./, пъди-овчар, мразовец, кърпи-кожух, кърпи-клашник, качунка, каченка, зимовник/

змийско грозде - Сем. Araceae - Змиярникови ОТРОВНО (корени)!
/змийски лапад /Arum maculatum L./, циганско грозде, устреличе, петнист змиярник, миярник, маясъливче, козлец, зайчи лапад, змейска хурка, змейско грозде, змийска хурка, змийска царевица, змиярник/

змийско мляко /Chelidonium majus L./ - Сем. Papaveraceae - Макови ОТРОВНО (стрък)
/брадавично цвете, циркофай, русен, пършивец, пръшивец, посекливче, лишейник, лишейче, кукувиче мляко, козлей, капикос, жълтеничава трева, жълтениче, жълтеничаво биле/

змиярник - Сем. Araceae - Змиярникови ОТРОВНО (корени)!
/змийски лапад /Arum maculatum L./, циганско грозде, устреличе, петнист змиярник, миярник, маясъливче, козлец, змийско грозде, зайчи лапад, змейска хурка, змейско грозде, змийска хурка, змийска царевица/

знойка /Heliotropium eurapaeum L./ - ОТРОВНО!
/хелиотрох, подсунка, европейски хелиотроп/

зокум /Nerium oleander L./ - Сем. Apocynaceae - Тойнови, Зимзеленовия !!!ОТРОВНО
/олеандър, лян/

зубравка - Сем. Leguminosae (Fabaceae) - Бобови / Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ)
/комунига (жълта) /Melilotus officinalis L./, церителна детелина, медна детелина, лечебна комунига, едра еньовка, едър звездел, жълто биле, комунига, царителна детелина, едра еньовка/

зуница - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/ягода горска /Fragaria vesca L./, дива ягода, планици, планучка/

зъбено биле - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (листа)!
/блян /Hyoscyamus niger L./, баба шарка, белен, беленика, блен, блено биле, блинка, блъника, бльника, буника, буниче, гърне, конски зъб, миши хляб, полудявка, попадийка, черен блен, черен блян, черна попадийка/

зъбна ами - Сем. Umbelliferae - Сенникоцветни
/ами-виснага /Ammi visnaga L/, амми-виснага/

зъмбак - Сем. Liliaceae - Кремови ОТРОВНО (луковици)!
/бял крем /Lilium candidum L./, бел крин, бело перо, самодивско лале, моминско цвете, крин, крем, замбак, бяла лилия/

зънзук - Сем. Laminaceae (Umbeliferae) - Сенникоцветни
/бучиниш /Conium maculatum L./, балдарин, балдаран, бурен, крехниче, кукуда, мангалък, мангуна, петнист бучиниш, пищеделяк, сърчевина, цволига, цвъкалка, цолека, кукуза/

зърнавец - Сем. Rhamnaceae - Зърнастецови
/зърнастец (крехък) /Rhamnus frangula L./ = /Frangula alnus Mill./, бабушка, боя-ашлама, боя-дърво, гладежовина, дива боя, елшовиден зърнастец, жълто вапцарско дърво, калинка, пръщика, франгула, чернилка, пръщина/

зърнастец (бодлив) /Rhamnus cathartica L./ - Сем. Rhamnaceae - Зърнастецови


зърнастец (крехък) /Rhamnus frangula L./ = /Frangula alnus Mill./ - Сем. Rhamnaceae - Зърнастецови
/бабушка, боя-ашлама, боя-дърво, гладежовина, дива боя, елшовиден зърнастец, жълто вапцарско дърво, зърнавец, калинка, пръщика, франгула, чернилка, пръщина/

зърнеш /Peganum harmala L./ - Сем. Zygophyllaceae - Зигофилови ОТРОВНО!
/гробищник, гробовщик, зеркула/

зърника /Rhamnus cathartica L./ - Сем. Rhamnaceae - Зърнастецови
/бодлив зърнастец, боя, черна леска, черна боя, слабителна зърника, насламика, миждрепка, крушина, жълта боя, плод зърника/