Регистрация
Валута
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я


Очаквайте скоро пълната и усъвършенствана версия на речника в печатен формат!

Е


евкалипт /Eucalyptus globulus Labill./ - Сем. Myrtaceae - Миртови
/сферичен евкалипт/

европейски хелиотроп - ОТРОВНО!
/знойка /Heliotropium eurapaeum L./, хелиотрох, подсунка/

еднококичков глог - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/глог (червен) /Crataegus monogyna Jacq./ = /Crataegus oxyacantha L./ = /Mespilus oxyacantha (L.) All./, благин, благинка, прунка, обикновен глог, едноплоден глог, глогинка, балабин, бял глог, галагонка, глог, едноплоден глог/

едноплоден глог - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/глог (червен) /Crataegus monogyna Jacq./ = /Crataegus oxyacantha L./ = /Mespilus oxyacantha (L.) All./, благин, благинка, прунка, обикновен глог, еднококичков глог, глогинка, балабин, бял глог, галагонка, глог/

едра еньовка - Сем. Leguminosae (Fabaceae) - Бобови / Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ)
/комунига (жълта) /Melilotus officinalis L./, церителна детелина, медна детелина, лечебна комунига, едър звездел, жълто биле, зубравка, комунига, царителна детелина/

едра тлъстига - Сем. Scrofulariaceae - Живеничеви
/червен напръстник /Digitalis purpurea L./, вълча опашка, градински напръстник, дядов зъб, камбанки, пурпурен напръстник/

едролистен жиловлек - Сем. Plantaginaceae - Жиловлекови
/жиовлек (широколист) /Plantago major L./, брътци, жиловрат, жилоглав/

едроцветен напръстник /Digitalis grandiflora Miil. (D. ambigua Murr)/
/бесен бурен, напръсник, жълт напръстник/

едър звездел - Сем. Leguminosae (Fabaceae) - Бобови / Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ)
/комунига (жълта) /Melilotus officinalis L./, церителна детелина, медна детелина, лечебна комунига, едра еньовка, жълто биле, зубравка, комунига, царителна детелина, едра еньовка/

едър лопен - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/лопен /Verbascum phlomoides L./ = /Verbascum thapsiforme Sch./ = /Verbascum thapsus L./ = /Verbascum thapsiformae Schrad./, биле, билчина, свещилка, рибе биле, овча опашка, мъхнат лопен, мечо ухо, лупен, лопух, висок лопен, голям лопен, голяма овча опашка, дивизма, лепен, лепян, липен, лопенига/

ела /Abies alba Mill./ = /Abies pectinata lam. Gtdc./ - Сем. Pinaceae - Борови
/пихта, гребеновидна ела/

елда (посевна) /Fagopyrum esculentum Moench./ = /Fagopyrum sagitatum Gilib./ - Сем. Polygonaceae - Елдови


еленов език - Сем. Polipodiaceae - Многоножкови
/волски език /Phyllsitis sclopendrium (L.)/ Newman = /Sclopendrium vulgare Sm./ = /Sclopendrium officinale Sw./, биволски език/

елетария - Сем. Zinziberaceae - Зингиберови
/кардамом /Elettaria cardamomum (L.) Maton.//

елеутерокок /Eleuterococcus senticosus Rupt. et Maxim./ - Сем. Araliaceae – Бръшлянови


елха (бяла) /Alnus incana Willd./ - Сем. Pinaceae - Борови
/сива елша, бяла елха, космата елша, бяла елша/

елховник - Сем. Cupresaceae - Кипарисови / Coniferae - Иглолистни (по ОС)
/хвойна (синя) /Juniperus communis L./, боровица, хвоя, клека, обикновена смрика, обикновена хвойна, планинска хвойна, смрика, фунда, хвойна/

елшовиден зърнастец - Сем. Rhamnaceae - Зърнастецови
/зърнастец (крехък) /Rhamnus frangula L./ = /Frangula alnus Mill./, бабушка, боя-ашлама, боя-дърво, гладежовина, дива боя, жълто вапцарско дърво, зърнавец, калинка, пръщика, франгула, чернилка, пръщина/

еневичка - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/бял равнец /Achillea millefolium L./, бубниче, хайдушка трева, столистник, ръмел, риснява трева, ринчец, ресулява трева, ревеника, равнец, посечена трева, порезина, порезна трева, песъкливче, пачи пера, месечник, кровавник, гущерова опашка, гущерка, ревеничка, ресулява билка/

енчец (горски) /Solidago virgaurea L./ = /Solidago virga - aurea L./ - Сем. Compositae - Сложноцветни ОТРОВНО (стрък)!
/обикновена златна пръчица, златник, златна пръчка, златка, жълт енчец, златна пръчица, обикновена златна пръчка, горски енчец/

еньов трън - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни ОТРОВНО (стрък)!
/беснурка, миши уши /Hieracium pilosella L./, стръвниче, рунянка/

еньовче (бяло) /Galium mollugo L./ - Сем. Rubiaceae - Брошови
/меко еньовче, бяло еньовче/

еньовче (жълто) - Сем. Rubiaceae - Брошови
/еньовче /Galium verum L./, сирише, истинско еньовче, жълта подкваса, жълт еньовец, енюво цвете, драгайка/

еньовче /Galium verum L./ - Сем. Rubiaceae - Брошови
/сирише, истинско еньовче, еньовче (жълто), жълта подкваса, жълт еньовец, енюво цвете, драгайка/

енюво цвете - Сем. Rubiaceae - Брошови
/еньовче /Galium verum L./, сирише, истинско еньовче, еньовче (жълто), жълта подкваса, жълт еньовец, драгайка/

естрагон - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/пелин (градински) /Artemisia dracunculus L. = Taragon/, тарос/

ефедра /Ephedra distachya L./ = /Ephedra vulgaris L. C. M. Richard/ - Сем. Ephedraceae - Ефедрови ОТРОВНО (стрък)!
/обикновена ефедра/

ечемик /Hordeum vulgare L/ - Сем. Giramineae - Житни растения
/обикновен ечемик/