Регистрация
Валута
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я


Очаквайте скоро пълната и усъвършенствана версия на речника в печатен формат!

Д


дадалак - Сем. Dioscoreaceae - Брейови ОТРОВНО (коренище)!
/брей /Tamus communis L./, блужда, блюш, брех, бреш, водогон, далалан, тамус/

далалан - Сем. Dioscoreaceae - Брейови ОТРОВНО (коренище)!
/брей /Tamus communis L./, блужда, блюш, брех, бреш, водогон, дадалак, тамус/

дарчин (китайски) - Сем. Lauraceae - Лаврови
/канела (китайска) /Cinnamonum cassiae/лаврова канела, китайска канела, китайски дарчин, дарчиново дърво/

дарчин (цейлонски) - Сем. Lauraceae - Лаврови
/канела (цейлонска) /Cinnamonum ceylanicum Nees./, цейлонски дарчин, цейлонска канела/

дарчиново дърво - Сем. Lauraceae - Лаврови
/канела (китайска) /Cinnamonum cassiae/лаврова канела, китайска канела, китайски дарчин, дарчин (китайски)/

дафинов лист - Сем. Lauraceae – Лаврови
/лавра /Laurus nobilis L./, благороден лавър, дафна, дафиново дърво, лавров лист/

дафиново дърво - Сем. Lauraceae – Лаврови
/лавра /Laurus nobilis L./, благороден лавър, дафна, дафинов лист, лавров лист/

дафна - Сем. Lauraceae – Лаврови
/лавра /Laurus nobilis L./, благороден лавър, дафиново дърво, дафинов лист, лавров лист/

дафнян - Сем. Rosaceae - Розоцветни ОТРОВНО!
/лавровишня /Laurocerasus officinalis Roem./, черничка, плъзниче/

двегодишна пупалка - Сем. Onagraceae
/хухалка, нощна свещ, пупалка /Oenothera biennis L./ = /Onagra biennis (L.) Scop.//

двудомна коприва - Сем. Urticaceae - Копривови
/коприва (обикновена) /Urtica dioica L./, цикинда, парниче, висока коприва, жарка, жигавица, жиговица, жилка, жулка/

дебела Мара - Сем. Crassulaceae - Тлъстигови
/тлъстига (голяма) /Sedum maximum Sut./, юдино ухо, покривен дебелец, дебелец, гърличе, бабино ухо, зайчо зеле, голяма тлъстига/

дебелец - Сем. Crassulaceae - Тлъстигови
/тлъстига (голяма) /Sedum maximum Sut./, юдино ухо, покривен дебелец, дебела Мара, гърличе, бабино ухо, зайчо зеле, голяма тлъстига/

дебрянка /Sanicula eurapea L./ - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/подгорица, петопръстница/

девесил (лечебен) /Levisticum officinalae Koch./ - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/селим, русалия, русалин, лющян, лечебен селим, лечебен левущян, кимен, заря, дивисил, девясил, бъздунек, лечебен девесил/

девесил (сибирски) - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/девесил /Heracleum sibiricum L./ = /Heracleum sphondylium L./, девисил/

девесил /Heracleum sibiricum L./ = /Heracleum sphondylium L./ - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/девисил, девесил (сибирски)/

девисил - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/девесил /Heracleum sibiricum L./ = /Heracleum sphondylium L./, девесил (сибирски)/

девясил - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/девесил (лечебен) /Levisticum officinalae Koch./, селим, русалия, русалин, лющян, лечебен селим, лечебен левущян, кимен, заря, дивисил, бъздунек, лечебен девесил/

детелина - Сем. Leguminosae (Fabaceae) - Сложноцветни
/детелина (червена) Trifolium pratense L., трифил, трилистник, късметче, звездел, червена детелина/

детелина (червена) Trifolium pratense L. - Сем. Leguminosae (Fabaceae) - Сложноцветни
/трифил, детелина, трилистник, късметче, звездел, червена детелина/

детинска трева - Сем. Orchidaceae - Салепови
/салеп /Orchis morio L./ = /Orchis latifolia L./ = /Orchis rivini Gouan./ = /Orchis fusca L./, боски, клинова трева, ливадар, ливаден горицвет, обикновен салеп, разковниче, сараче/

детско орехче - Сем. Myristicaceae - Миристикови OТРОВНО (плодовете)!
/индийско орехче /Myristica fragrans Houtt./, мускатово орехче, мошусово дърво, мошус, миризливо орехче/

джанка /Prunus divaricata L./ - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/дива джанка, дива слива/

джел - Сем. Aquifoliaceae-Джелови
/бодлива зеленика /Ilex aquifolium L./, плекс, кошличар, самоводски чемшир/

дженджефил /Zingiber officinale Willd./ = /Zingiber Adans./ = /Zingiber officinale Rosc./ - Сем. Zingiberaceae - Зингиберови
/джинджифил, зинбер, зинжифил, имбер, исиот/

джигра - Сем. Rhamnaceae - Зърнастецови
/драка /Paliurus aculeatus Lam./ /Paliurus spina - christi Mill./, челия, кайличе/

джимсънова трева - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (силен халюциноген)!
/татул (индийски/индиански) /Datura inoxia (Mill.) syn. D. meteloides//

джинджифил - Сем. Zingiberaceae - Зингиберови
/дженджефил /Zingiber officinale Willd./ = /Zingiber Adans./ = /Zingiber officinale Rosc./, зинбер, зинжифил, имбер, исиот/

джоджен /Mentha piperita Huds./ - Сем. Labiatae - Устоцветни
/английска мента, английски джоджен, юзум, сладка мента, пиперлива мента, обикновена мента, мента, лютива мента, лехусничева трева, култивирана мента, гьозум, гюзум, пиперова мента/

джунджулия - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/невен /Calendula officinalis L./, градински невен, жълта ружа, календула, каракон, колибарска ружа, крокон, месече, ружица/

дзънкамила - Сем. Malvaceae - Слезови - ОТРОВНО!
/слез /Malva silvestris L./, булитек, волово око, горски слез, камбула, камбулеш, камбулишник, камилек, камиляк, молоха, окрелче, окрилче, пампулка, пуйча трева, ружа, слезен/

див афион - Сем. Papaveraceae - Макови
/божанка, полски мак, була, булица, булка, турчинбул, самозасяващ се мак, мак (полски) /Papaver rhoeas L./, пуплек, пукал, герино око, гъркинка, див мак, кадънка, кадънбулка, коконка, кукла, падикоса, папаронка, пламеница, турчинбул/

див бадем - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/бадем /Amygdalus communis L./ = /Prunus amygdalus Stoces/ - /Prunus communis Fritsch./ = /Amygdalus communis var. amara Koch./, бадемово дърво, горчив бадем/

див божур - Сем. Paeoniaceae - Божурови (по ФЯ) ОТРОВНО (цвят, корени)!
/божур (червен) /Paeonia peregrina Mill./ = /Paeonia decora Anders./, алтъника, арапче, бажур, бижур, жабурка, красив божур, марьон корен, мижур, мужур, пеон, теснолист божур, украсен божур/

див брош - Сем. Rubiaceae - Брошови
/брош /Rubia tinctorum L./, багрилен брош, бояджийски брош, гаранца, марена, червен брош, брош/

див бъз - Сем. Caprifoliaceae - Бъзови
/бъз /Sambucus ebulus L./, абуд, абъд, боз, бузина, бузник, бъзак, бъзвуняк, бъзе, бъзей, бъзлян, бъзовина, бъзуняк, кучешки бъз, мастилница, ниско бъзе, тревист бъз, мастилница/

див гюл - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/шипка /Rosa canina L./ = /Rosa acicularis Lindl./ = /Rosa sp./, див трендафил, кучешка шипка, обикновена шипка/

див джоджен /Mentha pulegium L./ - Сем. Labiatae - Устоцветни
/бласкун, блатна мента, блостун, полски джоджун, кеклик, див джоджун, лехусничава трева,, полски джоджен/

див джоджун - Сем. Labiatae - Устоцветни
/див джоджен /Mentha pulegium L./, бласкун, блатна мента, блостун, полски джоджун, кеклик, лехусничава трева,, полски джоджен/

див здравец - Сем. Geraniaceae - Здравецови
/здравец (обикновен) /Geranium macrorrhizum L./ = /Geranium maculatum L./, благовонен здравец, обикновен здравчец, миризлив здравец, градински здравец, дъхав здравец, здравчец/

див кервиз - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/целина /Apium graveolens L./ = /Authriscus cerefolium/, азмацук, кервел, кервиз, керевиз, миризлива целина/

див кестен - Сем. Hippocastanaceae - Кестенови
/конски кестен /Aesculus hippocastanum L./, яровка/

див копър - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/резене /Foeniculum vulgare Mill./ = /Foeniculum officinale All./ = /Foeniculum capillaceum Gilib./ = /Foeniculum Dulce Mill./ = /Foenicum saxsonicum L./ = /Foeniculum Turingen L./, аптекарски копър, влашки копър, зимен копър, манотър, морач, сминд/

див лен - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/луличка /Linaria vulgaris (L.) Mill./, асланче, рибена уста, обикновена луличка, диви зайченца, жълто асланиче, залистниче, клинаво биле, коминче, конопка, кученце, линянка/

див лиляк - Сем. Thymelaeaceae - Тимелееви
/бясно дърво /Daphne mezereum L./, тилилей, диво лико, вълча ягода, вълча жила/

див лук - Сем. Liliaceae - Лилиецветни
/черемуш, левурда /Allium ursinum L./, самардалия, пончец, полняк, мечи лук, горски чесън, див чесън, кумрян, самалдала, черемуш/

див мак - Сем. Papaveraceae - Макови
/божанка, полски мак, була, булица, булка, турчинбул, самозасяващ се мак, мак (полски) /Papaver rhoeas L./, пуплек, пукал, герино око, гъркинка, див афион, кадънка, кадънбулка, коконка, кукла, падикоса, папаронка, пламеница, турчинбул/

див морков - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/морков /Daucus carota L. var. sativus D. C. Hoffm./, будрак, бурдак/

див орех - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (листа)!
/татул /Datura stramonium L./, бенгелик, бивол, биволче, бодилник, бусливка, бенгелик, галица, гребен, диво прасе, кочове, малак, малаче, малачка, мандул, оленце, свинка, свиненце, таралежче, тормаче/

див пелин - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/пелин (черен) /Artemisia vulgaris L./, горски пелин, магарешки пелин, малатра, син пелин, черно-бял пелин/

див пипер - Сем. Polygonaceae - Лападови ОТРОВНО!
/водно пипериче /Polygonum hidropiper L./ = /Persicaria hydropiper (L.) Opiz/, пипериче, маясъличе, лютивче, лютивец, лисец, водна гъшеница, водно пиперче/

див слънчоглед - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни ОТРОВНО (стръковете)!
/бял оман /Inula helenium L./, чернокос оман, уман, оман, омел, имела, жълт оман, голям корен, волско око, голем корен/

див спанак - Сем. Chenopodiaceae - Лободови - ОТРОВНО - (корени)!
/чувен /Chenopodium bonus-henricus L./, влашки спанак, див чувен, дива лобода/

див трендафил - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/шипка /Rosa canina L./ = /Rosa acicularis Lindl./ = /Rosa sp./, див гюл, кучешка шипка, обикновена шипка/

див тютюн - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (листа, стрък, корени)!
/беладона /Atropa belladonna L./, беладонна, белладона, бясно биле, вълча череша, голямо биле, лудо биле, отровно биле, помамница, развалниче, рибарско биле, старо биле, черна отрова/

див фасул - Сем. Polygonaceae - Лападови
/пача трева /Polygonum aviculare L./, червенка, троска трева, свински троскот, пачина, гъша трева, гъшеница, кокошалина/

див чай - Сем. Labiatae - Устоцветни
/мащерка (дива) Thymus sp.diversae = Thymus serpyllum L., чумбрика, пълзяща мащерка, пипориче, оленица, овчарски босилек, овчарска мерудия, немамул, воленка, бабина душица, дива чубрица, душичина, майчина душица, мащерика, диворастяща мащерка, веленика/

див чемшир
/бодлив залист /Ruscus aculeatus L./, бодилка, бодлив див чемшир, залис, залист, миши чемшир, пчела, самодивски чемшир, чемшир /Bus Sempervirens L./, бодилка, бидлив залист, бодлива зеленика/

див чесън - Сем. Liliaceae - Лилиецветни
/черемуш, левурда /Allium ursinum L./, самардалия, пончец, полняк, мечи лук, горски чесън, див лук, кумрян, самалдала, черемуш/

див чувен - Сем. Chenopodiaceae - Лободови - ОТРОВНО - (корени)!
/чувен /Chenopodium bonus-henricus L./, влашки спанак, див спанак, дива лобода/

див шафран
/аспурт /Carthamus tinctorius/, жълт трън, сафлор, шафраника/

дива боя - Сем. Rhamnaceae - Зърнастецови
/зърнастец (крехък) /Rhamnus frangula L./ = /Frangula alnus Mill./, бабушка, боя-ашлама, боя-дърво, гладежовина, елшовиден зърнастец, жълто вапцарско дърво, зърнавец, калинка, пръщика, франгула, чернилка, пръщина/

дива булица - Сем. Ranunculaceae - Лютикови - ОТРОВНО!!! (цвят)
/ралица /Delphinium consolida L./ = /Consolida regalis S. F. Gray/, гащички, зли етърви, къщничка, мечини очи, обикновена ралица, полски живокост, синя ралица, сини китки, хурка, къщница/

дива джанка - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/джанка /Prunus divaricata L./, дива слива/

дива зелка - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/решетка /Carlina acanthifolia All./ = /Carlina acaulis L./, бестъблена решетка, вилино сито, решетарка, търнова гулия, шереметка, вилино сито/

дива калина - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни ОТРОВНО (стръковете)!
/вратига /Tanacetum vulgare L./ = /Chrisanthemum vulgare Bernh./ = /Chrisanthemum tanacetum Kar./, аборчлива билка, свратига, свратика, рошава кадънка, оборчлива билка, глистна трева, глистава трева, въртика, вратика, вратича, ветриче/

дива кошничка - Сем. Ranunculaceae - Лютикови
/обичниче /Thalictrum aquilegifolium L./, ревнивче, ведрицолистно обичниче, ведролистно обичниче, видрицолистно обичниче, гущерче, кандилколистно обичниче/

дива краставица - /Сем. Curcurbitaceae - Тиквови/ OТРОВНО (плодове)!
/луда краставица /Ecballium elaterium (L.) A. Rich./, църкало, циркало, рупеличе, пушкалка, полудлива краставица, пипонче, морска краставица, дива краставичка, диво динче, диво каунче, кучи пъпеш, морска краставичка/

дива краставичка - /Сем. Curcurbitaceae - Тиквови/ OТРОВНО (плодове)!
/луда краставица /Ecballium elaterium (L.) A. Rich./, църкало, циркало, рупеличе, пушкалка, полудлива краставица, пипонче, морска краставица, дива краставица, диво динче, диво каунче, кучи пъпеш, морска краставичка/

дива круша - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/круша (дива) /Pyrus communis L./, горска круша, круша (горска)/

дива лобода - Сем. Chenopodiaceae - Лободови - ОТРОВНО - (корени)!
/чувен /Chenopodium bonus-henricus L./, влашки спанак, див спанак, див чувен/

дива любика - Сем. Violaceae - Теменугови
/теменуга /Viola odorata L./, теменужка, виолетка, горска теменуга, дива теменуга, кокорче, любика, миризлива теменуга, оче, първениче, теменужка/

дива мерудия - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни /по ФЯ/ Сем. Saxifragaceae - Каменоломкови
/анасон див /Pimpinella saxifraga L./, бедреница, горски анасон, каменоломка, каменоломков анасон/

дива папрат - Сем. Polypodiaceae - Папрати ОТРОВНО!
/мъжка папрат /Aspidium filix-mas, Sw./ = /Dryopteris filix-mas (L.) Schott./ = /Nephrodium filix-mas (L.) Stempel/, биволска папрат, противоглистна папрат, биволски папрат, горска майка, горска папрат, меча папрат/

дива ружа - Сем. Malvaceae - Слезови
/ружа (лечебна) /Althaea officinalis L./, алтея, бял слез, бяла ружа, лекарствена ружа, медицинска ружа, просвирняк, пъртенка, тарус/

дива салвия - Сем. Labiatae - Устоцветни
/полска салвия /Salvia pratensis L./, бъзовлек, ливаден босилек, полска какула, ливадна какула/

дива слива - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/джанка /Prunus divaricata L./, дива джанка/

дива теменуга - Сем. Violaceae - Теменугови
/теменуга /Viola odorata L./, теменужка, виолетка, горска теменуга, дива любика, кокорче, любика, миризлива теменуга, оче, първениче, теменужка/

дива тиква /Bryonia alba L./ - Сем. Cucurbitaceae - Тиквови ОТРОВНО (корени)
/черна дива тиква, черен скребър, луда тиква, черен скребър/

дива цикория - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/синя жлъчка /Cichorium intybus L./, бърдовка, горчивица, дъвка, жилаво цвете, жлъчка, метлянка, свинок, синя млечка, цикория, цихория/

дива череша - Сем. Розоцветни (Rosaceae)
/череша (дива) /Prunus avium L./, горска череша/

дива чубрица - Сем. Labiatae - Устоцветни
/мащерка (дива) Thymus sp.diversae = Thymus serpyllum L., чумбрика, пълзяща мащерка, пипориче, оленица, овчарски босилек, овчарска мерудия, немамул, воленка, бабина душица, див чай, душичина, майчина душица, мащерика, диворастяща мащерка, веленика/

дива ябълка - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/киселица /Malus silvestris L.//

дива ягода - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/ягода горска /Fragaria vesca L./, зуница, планици, планучка/

дивдиляна - Сем. Valerianaceae - валерианови (Дилянкови) ОТРОВНО!
/дилянка /Valeriana officinalis L./, чермакливо биле, валериана, валерияна, недоленче, милянка, мача трева, лечебна валериана, кочо биле, коча трева, коча билка, котешко биле, дивдилянка, котешка билка, котешко биле/

дивдилянка - Сем. Valerianaceae - валерианови (Дилянкови) ОТРОВНО!
/дилянка /Valeriana officinalis L./, чермакливо биле, валериана, валерияна, недоленче, милянка, мача трева, лечебна валериана, кочо биле, коча трева, коча билка, котешко биле, дивдиляна, котешка билка, котешко биле/

диви боровинки - Сем. Ericacea - Пиренови
/мечо грозде /Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. et Adams./, мечешко грозде/

диви зайченца - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/луличка /Linaria vulgaris (L.) Mill./, асланче, рибена уста, обикновена луличка, див лен, жълто асланиче, залистниче, клинаво биле, коминче, конопка, кученце, линянка/

дивизма - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/лопен /Verbascum phlomoides L./ = /Verbascum thapsiforme Sch./ = /Verbascum thapsus L./ = /Verbascum thapsiformae Schrad./, биле, билчина, свещилка, рибе биле, овча опашка, мъхнат лопен, мечо ухо, лупен, лопух, висок лопен, голям лопен, голяма овча опашка, едър лопен, лепен, лепян, липен, лопенига/

дивисил - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/девесил (лечебен) /Levisticum officinalae Koch./, селим, русалия, русалин, лющян, лечебен селим, лечебен левущян, кимен, заря, девясил, бъздунек, лечебен девесил/

диво грозде - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/офика /Sorbus aucuparia L./ = /Pyrus aucuparia (L.) Gaertner/, брекиня, смръдлика, самодивско дърво, проклето меко дърво, възкруша, калина, оскруша/

диво динче - /Сем. Curcurbitaceae - Тиквови/ OТРОВНО (плодове)!
/луда краставица /Ecballium elaterium (L.) A. Rich./, църкало, циркало, рупеличе, пушкалка, полудлива краставица, пипонче, морска краставица, дива краставица, дива краставичка, диво каунче, кучи пъпеш, морска краставичка/

диво каунче - /Сем. Curcurbitaceae - Тиквови/ OТРОВНО (плодове)!
/луда краставица /Ecballium elaterium (L.) A. Rich./, църкало, циркало, рупеличе, пушкалка, полудлива краставица, пипонче, морска краставица, дива краставица, дива краставичка, диво динче, кучи пъпеш, морска краставичка/

диво лале - Сем. Ranunculaceae - Лютикови ОТРОВНО (коренища)!
/кукуряк /Helleborus odorus E. et K./, баба тура, бамбатурка, бъклица, ведрица, кукрек, кукурек, миризлив кукуряк, смукалник, спреж, съклица/

диво лико - Сем. Thymelaeaceae - Тимелееви
/бясно дърво /Daphne mezereum L./, тилилей, див лиляк, вълча ягода, вълча жила/

диво прасе - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (листа)!
/татул /Datura stramonium L./, бенгелик, бивол, биволче, бодилник, бусливка, бенгелик, галица, гребен, див орех, кочове, малак, малаче, малачка, мандул, оленце, свинка, свиненце, таралежче, тормаче/

диво сакъмче - Сем. Fabaceae (Leguminosae) - Бобови (по БИБ и др.) / Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ)
/жаблек /Galega officinalis L./, ребрика, плюшкар, лечебен жаблек, крестовник, конско ребро, конски ребра, жабляк, галега/

диворастяща мащерка - Сем. Labiatae - Устоцветни
/мащерка (дива) Thymus sp.diversae = Thymus serpyllum L., чумбрика, пълзяща мащерка, пипориче, оленица, овчарски босилек, овчарска мерудия, немамул, воленка, бабина душица, див чай, дива чубрица, душичина, майчина душица, мащерика, веленика/

дилянка /Valeriana officinalis L./ - Сем. Valerianaceae - валерианови (Дилянкови) ОТРОВНО!
/чермакливо биле, валериана, валерияна, недоленче, милянка, мача трева, лечебна валериана, кочо биле, коча трева, коча билка, котешко биле, дивдиляна, дивдилянка, котешка билка, котешко биле/

димянка - Сем. Papaveraceae - Макови - ОТРОВНО (стръкове)!
/росопас /Fumaria officinalis L./, горчива трева, зайча опашка, лечебен росопас, русопас/

динка /Sanguisorba officinalis L./ - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/червеноглавеста динка, магарешки ягоди, лечебна динка, кръвавец, кръвавка, кръвец/

диня /Citrullus colocynthis (L.) Schrad./любеница


длановка - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/цариче /Alchemilla vulgaris L./, горниче, лъвска стъпка, пресеклица, самодивска ягода, шапиче/

добриче - Сем. Solanaceae - Картофови ОТРОВНО!
/мехунка /Physalis alkekengi L./, червена мехунка, фенерче, ушно биле, пукалче, пукълче, мехунче/

домашна коприва - Сем. Lamiaeeae (Labiatae) - Устноцветни ОТРОВНО (стрък)!
/дяволска уста /Leonurus cardiaca L./, чубурливо биле, тамянка, страхливче, обикновена дяволска уста, наметливо биле/

драгайка - Сем. Rubiaceae - Брошови
/еньовче /Galium verum L./, сирише, истинско еньовче, еньовче (жълто), жълта подкваса, жълт еньовец, енюво цвете/

драка /Paliurus aculeatus Lam./ /Paliurus spina - christi Mill./ - Сем. Rhamnaceae - Зърнастецови
/челия, кайличе, джигра/

драконова кръв /Daemonoros Draco Bl./
/дяволска кръв/

дребна коприва - Сем. Urticaceae - Kопривови
/коприва (гръцка, градинска) /Urtica urens L./, коприва (питомна), гръцка коприва/

дребна лайкучка - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/паричка /Bellis perennis L./, алтънче, арнаут, търтички, туртичка, бяла марта, въртикучка, многогодишна маргаритка, очици, парета, парици, париче, парички, туртички/

дребна папрат - Сем. Polypodiaceae - Папратови
/папрат /Polypodium vulgare L./, навалник, обикновена папрат, сладка папрат, сладък корен/

дремавче - Сем. Amaryllidaceae - Кокичеви
/блатно кокиче /Leucojum aestivum L./, бяла теменуга, гергьовско кокиче, жабешко лале, ливадско кокиче, лятно блатно кокиче, попкино кокиче, пъстро кокиче, сазово кокиче, снежно кокиче, кокиче, попкино лале/

дрен бъз - Сем. Caprifoliaceae - Бъзови
/бъз (черен) /Sambucus nigra L./, бъзляк, дървен бъз, свирчовина, сурчувина, трънбъз, черен дървовиден бъз, бозик, бойзан, бузе, бъзляк/

дрислива трева
/блъшница /Pulicaria Prostrata Gilib./ /Ashers./ = /Inula prostrata Gilib./ = /Pulicaria vulgaris Gartin./, дрисливче, малко шумкавче/

дрисливче
/блъшница /Pulicaria Prostrata Gilib./ /Ashers./ = /Inula prostrata Gilib./ = /Pulicaria vulgaris Gartin./, дрислива трева, малко шумкавче/

друмче - Сем. Brassicaceae (Cruciferae) - Кръстоцветни
/мокреш /Nasturtium officinale R. Br./ = /Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek/, кресон, поточарка/

дрявка - Сем. Primulaceae - Игликови
/ботурче /Cyclamen hederifolium Ait./ (/C. neapolitanum Ten./), (/Cyclamen europaeum L./), бутурче, милоглядка, свински хляб, циклама/

дрян (кучи) /Cornus sanguinea L./ - Сем. Cornaceae - Дрянови


дрян /Comus mas L./ - Сем. Cornaceae - Дрянови
/обикновен дрян/

дуд - Сем. Moraceae - Черничеви
/черница (черна) /Morus nigra L./, барабонка, бубонка, бърбонка, дуда, черен дуд/

дуда - Сем. Moraceae - Черничеви
/черница (черна) /Morus nigra L./, барабонка, бубонка, бърбонка, черен дуд, дуд/

дуля - Семейство – Розоцветни
/дюля /Cydonia oblonga Mil./ = /Cydonia vulgaris Pers./ = /Сем. Rosacea/, дюла/

душица - Сем. Labiatae - Устоцветни
/майорана /Majorana hortensis Moench./ = /Origanum majorana L./, вранилова трева, майоран/

душичина - Сем. Labiatae - Устоцветни
/мащерка (дива) Thymus sp.diversae = Thymus serpyllum L., чумбрика, пълзяща мащерка, пипориче, оленица, овчарски босилек, овчарска мерудия, немамул, воленка, бабина душица, див чай, дива чубрица, майчина душица, мащерика, диворастяща мащерка, веленика/

дъб (зимен) /Quercus sessiliflora Salisb. pp./ = /Quercus dalechampii Ten./ = /Quercus sessilisEhrh./ = /Quercus petraea Liebl./ - Сем. Fagaceae - Букови (по ФЯ и БИБ)
/скален дъб, обикновен дъб, горун, зимно меше, обикновен горун/

дъб (летен) /Quercus robur L./ = /Quercus pedunculata Ehrh./ - Сем. Cupuliferae - Чашкоплодни / Сем. Fagaceae - Букови (по ФЯ)
/белика, лютак, лъжник, бял дъб, бяла граница, бяло меше, граница, груница/

дъбравник - Сем. Asteraceae (Compositae) - Сложноцветни
/коноп (див) /Eupatorium cannabinum L./, коноповиден дъбравник/

дъвка - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/синя жлъчка /Cichorium intybus L./, бърдовка, горчивица, дива цикория, жилаво цвете, жлъчка, метлянка, свинок, синя млечка, цикория, цихория/

дъглица - Сем. Umbelliferae - Сенникоцветни
/благ бъз /Аegopodium podagrarium L./, капливка, поганица, седмолист, обикновен благ бъз/

дълголистен живовлек - Сем. Plantaginaceae - Жиловлекови
/жиловлек (теснолистен) /Plantago lanceolata L./, подрумче, плътънце, платно, пегавец, ланцетолистен жиловлек, живовлек, жиловец, жиловляк, жиловник, скорогнойник, скрибуц-скрибуц, сучи-трън, тегавец, тъчи-тъчи/

дървен бъз - Сем. Caprifoliaceae - Бъзови
/бъз (черен) /Sambucus nigra L./, бъзляк, дрен бъз, свирчовина, сурчувина, трънбъз, черен дървовиден бъз, бозик, бойзан, бузе, бъзляк/

дървеничав бурен - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/пелин (едногодишен) /Artemisia annua L./, метла/

дърво (какаово) - Сем. Sterculiaceae - Стеркулиеви
/какаово дърво /Theobroma cacao L.//

дърво (карамфилово) - Сем. Myrtaceae - Миртови
/карамфилово дърво /Caryophyllos aromaticus L./ = /Eugenira caryophylata Thumb./ = /Syzygium aromaticum (L.) Mer.//

дърво (кафеено) - Сем. Rubiaceae - Брошови
/кафеено дърво /Coffea arabica L./, кафе/

дървовиден плюскач - Сем. Tropaeolaceae - Латинкови
/латинка /Tropaeolum majus L./, алтънка, френче, турчин, плюскавица, мехурник, либидарг, венедик, виденик, латина, клюкавец/

дървовидно алое - Сем. Liliaceae - Лилиецветни
/алое /Aloe toum/ = /Aloe arborescens Mill./ = /Aloe ferox L./, сабур, столетник/

дъхав здравец - Сем. Geraniaceae - Здравецови
/здравец (обикновен) /Geranium macrorrhizum L./ = /Geranium maculatum L./, благовонен здравец, обикновен здравчец, миризлив здравец, градински здравец, див здравец, здравчец/

дъхава ванилия - Сем. Orchidaceae - Салепови
/ванилия /Vanilia fragrans (Salisb.) Ames./, благоуханна ванилия, благоуханна трева, истинска природна ванилия, ванилия (натурална)/

дюла - Семейство – Розоцветни
/дюля /Cydonia oblonga Mil./ = /Cydonia vulgaris Pers./ = /Сем. Rosacea/, дуля/

дюля /Cydonia oblonga Mil./ = /Cydonia vulgaris Pers./ = /Сем. Rosacea/ - Семейство – Розоцветни
/дюла, дуля/

дяволска кръв
/драконова кръв /Daemonoros Draco Bl.//

дяволска уста /Leonurus cardiaca L./ - Сем. Lamiaeeae (Labiatae) - Устноцветни ОТРОВНО (стрък)!
/чубурливо биле, тамянка, страхливче, обикновена дяволска уста, наметливо биле, домашна коприва/

дядов зъб - Сем. Scrofulariaceae - Живеничеви
/червен напръстник /Digitalis purpurea L./, вълча опашка, градински напръстник, камбанки, пурпурен напръстник, едра тлъстига/

дядови дисаги - Сем. Polygonaceae - Лападови
/алпийски лапад /Rumex alpinus L./, щавуняк/

дядово винце - Labiatae - Устоцветни
/коприва (бяла, мъртва) /Lamium album L./, мъртва коприва, кошутина, бяла коприва/