Регистрация
Валута
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я


Очаквайте скоро пълната и усъвършенствана версия на речника в печатен формат!

Г


галагонка - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/глог (червен) /Crataegus monogyna Jacq./ = /Crataegus oxyacantha L./ = /Mespilus oxyacantha (L.) All./, благин, благинка, прунка, обикновен глог, едноплоден глог, еднококичков глог, глогинка, балабин, бял глог, глог, едноплоден глог/

галгушка - Сем. Ulmaceae - Брястови
/копривка /Celtis australis L./, чиртлан бук, обикновена копривка, кавказка копривка/

галега - Сем. Fabaceae (Leguminosae) - Бобови (по БИБ и др.) / Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ)
/жаблек /Galega officinalis L./, ребрика, плюшкар, лечебен жаблек, крестовник, конско ребро, конски ребра, жабляк, диво сакъмче/

галица - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (листа)!
/татул /Datura stramonium L./, бенгелик, бивол, биволче, бодилник, бусливка, бенгелик, гребен, див орех, диво прасе, кочове, малак, малаче, малачка, мандул, оленце, свинка, свиненце, таралежче, тормаче/

гаранца - Сем. Rubiaceae - Брошови
/брош /Rubia tinctorum L./, багрилен брош, бояджийски брош, див брош, марена, червен брош, брош/

гарваново око /Paris guadrifolia L./ - Сем. Liliaceae - Кремови
/свинарник, Петров кръст, омразниче, кръстачка, вранско око/

гащички - Сем. Ranunculaceae - Лютикови - ОТРОВНО!!! (цвят)
/ралица /Delphinium consolida L./ = /Consolida regalis S. F. Gray/, дива булица, зли етърви, къщничка, мечини очи, обикновена ралица, полски живокост, синя ралица, сини китки, хурка, къщница/

гергевка - Сем. Rubiaceae - Брошови
/лепка /Galium aparine L./, торица, свитак, обикновено еньовче/

гергьовден - /Сем. Brassicaceae (Cruciferae) - Кръстоцветни/
/овчарска торбичка /Capsella bursa - pastoris (L.) Medic/, бабини гниди, чобан торба, черна торба, хлопка, тракачка, рибини кости, попови въшки, плешчица, богородично сърце, звънче, овчарска торбица/

гергьовденче - Сем. Liliaceae - Лилиецветни ОТРОВНО (стрък, листа)!
/момина сълза /Convallaria majalis L./, бисер, бисерче, гергьовско цвете, майски звънчета, майче, майска лилия, майска латинка/

гергьовско кокиче - Сем. Amaryllidaceae - Кокичеви
/блатно кокиче /Leucojum aestivum L./, бяла теменуга, дремавче, жабешко лале, ливадско кокиче, лятно блатно кокиче, попкино кокиче, пъстро кокиче, сазово кокиче, снежно кокиче, кокиче, попкино лале/

гергьовско цвете - Сем. Liliaceae - Лилиецветни ОТРОВНО (стрък, листа)!
/момина сълза /Convallaria majalis L./, бисер, бисерче, гергьовденче, майски звънчета, майче, майска лилия, майска латинка/

гергьовче - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/великденче /Veronica officinalis L./ = /Veronica beccabunga L./, разгонка, превара, лечебно великденче, лекарско великденче, вероника/

геренска лайка - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/лайка /Matricaria chamomilla L./, бела кукулайка, бели очи, белиоч, боли очи, боливач, роман, ромашка, подрумиче, пирелик, окиболе, лечебна лайка, лайкучка, въртипоп, камилица/

герино око - Сем. Papaveraceae - Макови
/божанка, полски мак, була, булица, булка, турчинбул, самозасяващ се мак, мак (полски) /Papaver rhoeas L./, пуплек, пукал, гъркинка, див афион, див мак, кадънка, кадънбулка, коконка, кукла, падикоса, папаронка, пламеница, турчинбул/

геруловка - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/вишна /Prunus cerasus L./, говнушки, вишня, вишница, говнушка/

гингер - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/магарешки бодил /Onopordon acanthium L./ = /Cousinia bulgarica Koch./, бодил, магарешки трън, главест трън, камилски бодил/

гирмидж - Сем. Caprifoliaceae - Бъзови
/калина (червена) /Viburnum opulus L./, червена калинка, тутуника, червена калина, снежник, снежна китка, обикновена калина, картоп, бубалек/

главест ров /Lathyrus tuberosus L./
/фасуличе, орешковина, орехче, орешак, орешец, овчагюзел, гулиен трахулец, грудкообразуващо секирче, грудесто секирче, грудково секирче/

главест трън - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/магарешки бодил /Onopordon acanthium L./ = /Cousinia bulgarica Koch./, бодил, магарешки трън, гингер, камилски бодил/

главесто зеле - Сем. Brasicaceae - Зелеви
/зеле (обикновено) /Brassica oleraceae L./, лахана, градинско зеле, лахана/

главесто тръне /Echinops ritro L./ - Сем. Compositae - Сложноцветни
/син челядник/

главня - Сем. Hypocreacea (Clavicipitaceae) - Мораворогчеви ОТРОВНО!
/мораво рогче /Claviceps purpurea Tulasne/ = /Secale cornutum/, ръжено рогче, рогалка, роговица, рогово рогче, рогошка, пиявец, запор/

гладежовина - Сем. Rhamnaceae - Зърнастецови
/зърнастец (крехък) /Rhamnus frangula L./ = /Frangula alnus Mill./, бабушка, боя-ашлама, боя-дърво, дива боя, елшовиден зърнастец, жълто вапцарско дърво, зърнавец, калинка, пръщика, франгула, чернилка, пръщина/

гледиче - Сем. Cesalpiniaceae – Цезалпиниеви
/гледичия /Gleditsia triacanthos L.//

гледичия /Gleditsia triacanthos L./ - Сем. Cesalpiniaceae – Цезалпиниеви
/гледиче/

глисна трева - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни ОТРОВНО (цвят)!
/пелин (морски) /Artemisia maritima L./ - /Artemisia salina Willd./, глиставче, приморски пелин, сантонинов пелин/

глистава трева - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни ОТРОВНО (стръковете)!
/вратига /Tanacetum vulgare L./ = /Chrisanthemum vulgare Bernh./ = /Chrisanthemum tanacetum Kar./, аборчлива билка, свратига, свратика, рошава кадънка, оборчлива билка, дива калина, глистна трева, въртика, вратика, вратича, ветриче/

глиставче - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни ОТРОВНО (цвят)!
/пелин (морски) /Artemisia maritima L./ - /Artemisia salina Willd./, глисна трева, приморски пелин, сантонинов пелин/

глистна трева - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни ОТРОВНО (стръковете)!
/вратига /Tanacetum vulgare L./ = /Chrisanthemum vulgare Bernh./ = /Chrisanthemum tanacetum Kar./, аборчлива билка, свратига, свратика, рошава кадънка, оборчлива билка, дива калина, глистава трева, въртика, вратика, вратича, ветриче/

глог - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/глог (червен) /Crataegus monogyna Jacq./ = /Crataegus oxyacantha L./ = /Mespilus oxyacantha (L.) All./, благин, благинка, прунка, обикновен глог, едноплоден глог, еднококичков глог, глогинка, балабин, бял глог, галагонка, едноплоден глог/

глог (червен) /Crataegus monogyna Jacq./ = /Crataegus oxyacantha L./ = /Mespilus oxyacantha (L.) All./ - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/благин, благинка, прунка, обикновен глог, едноплоден глог, еднококичков глог, глогинка, балабин, бял глог, галагонка, глог, едноплоден глог/

глог черен /Crataegus pentagyna L./ - Сем. Rosaceae - Розоцветни


глогинка - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/глог (червен) /Crataegus monogyna Jacq./ = /Crataegus oxyacantha L./ = /Mespilus oxyacantha (L.) All./, благин, благинка, прунка, обикновен глог, едноплоден глог, еднококичков глог, балабин, бял глог, галагонка, глог, едноплоден глог/

глуварка - Сем. Compositae (Asteracea) - Сложноцветни
/глухарче /Taraxacum officinale Web./, баба марта, борец, свинска млечка, радика, опади-коса, млечна козица, мартенче, лечебно глухарче, жълта млечка, горец, глушилче/

глухарче /Taraxacum officinale Web./ - Сем. Compositae (Asteracea) - Сложноцветни
/баба марта, борец, свинска млечка, радика, опади-коса, млечна козица, мартенче, лечебно глухарче, жълта млечка, горец, глуварка, глушилче/

глушилче - Сем. Compositae (Asteracea) - Сложноцветни
/глухарче /Taraxacum officinale Web./, баба марта, борец, свинска млечка, радика, опади-коса, млечна козица, мартенче, лечебно глухарче, жълта млечка, горец, глуварка/

глушина /Vicia sativa/
/фий, уров, змийски грах/

говнушка - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/вишна /Prunus cerasus L./, говнушки, геруловка, вишня, вишница/

говнушки - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/вишна /Prunus cerasus L./, геруловка, вишня, вишница, говнушка/

гол - Сем. Asteraceae - Сложноцветни
/спореж (обикновен) /Senecio vulgaris L./, бубокярка, гологлав, кръстец, обикновен спореж, бос, кръстец/

гол сладник - Сем. Leguminosae (Fabaceae) - Бобови
/сладък корен /Glycyrrhiza glabra L./ = /Liquiritia officinalis Moench./, благ корен, боряна дулче, женско биле, лакрица, ликвириция, миямбала, сладко коренче, сладниче, сладок, сладун, сладунек, реглис/

голем корен - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни ОТРОВНО (стръковете)!
/бял оман /Inula helenium L./, чернокос оман, уман, оман, омел, имела, жълт оман, див слънчоглед, голям корен, волско око/

голо белило - Сем. Cariophyllaceae - Карамфилови
/изсипливче /Herniaria glabra L./, белило, белина, усипливче, сапуненица, ракисапун, развързанче, голо изсипливче, жабрене, завързанче/

голо изсипливче - Сем. Cariophyllaceae - Карамфилови
/изсипливче /Herniaria glabra L./, белило, белина, усипливче, сапуненица, ракисапун, развързанче, голо белило, жабрене, завързанче/

гологлав - Сем. Asteraceae - Сложноцветни
/спореж (обикновен) /Senecio vulgaris L./, бубокярка, кръстец, обикновен спореж, бос, кръстец, гол/

голотрън - Сем. Fabaceae (Leguminosae) - Бобови (по БИБ) / Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ) ОТРОВНО!
/гръмотрън /Ononis spinosa L./, бабини бодили, бодлив гръмотрън, бодлив трън, шилобод, черен трън, чер трън, трънлив троскот, сахатче, птиче тръне, милобод, коловоз, кокоши трън/

голям корен - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни ОТРОВНО (стръковете)!
/бял оман /Inula helenium L./, чернокос оман, уман, оман, омел, имела, жълт оман, див слънчоглед, волско око, голем корен/

голям лопен - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/лопен /Verbascum phlomoides L./ = /Verbascum thapsiforme Sch./ = /Verbascum thapsus L./ = /Verbascum thapsiformae Schrad./, биле, билчина, свещилка, рибе биле, овча опашка, мъхнат лопен, мечо ухо, лупен, лопух, висок лопен, голяма овча опашка, дивизма, едър лопен, лепен, лепян, липен, лопенига/

голям репей - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/репей /Arctium lappa L./ = /Lappa major L./ = /Arctium majus Bernh./, лопош/

голяма овча опашка - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/лопен /Verbascum phlomoides L./ = /Verbascum thapsiforme Sch./ = /Verbascum thapsus L./ = /Verbascum thapsiformae Schrad./, биле, билчина, свещилка, рибе биле, овча опашка, мъхнат лопен, мечо ухо, лупен, лопух, висок лопен, голям лопен, дивизма, едър лопен, лепен, лепян, липен, лопенига/

голяма поветица /Calystegia sepium (L.) R. Br./ = /Convolvulus sepium (L. )/ - Сем. Convolvulaceae - Поветицови
/чадърче/

голяма телчарка /Polygaina major Jacq./ - Сем. Poiygalaceae - Телчаркови


голяма тлъстига - Сем. Crassulaceae - Тлъстигови
/тлъстига (голяма) /Sedum maximum Sut./, юдино ухо, покривен дебелец, дебелец, дебела Мара, гърличе, бабино ухо, зайчо зеле/

голямо биле - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (листа, стрък, корени)!
/беладона /Atropa belladonna L./, беладонна, белладона, бясно биле, вълча череша, див тютюн, лудо биле, отровно биле, помамница, развалниче, рибарско биле, старо биле, черна отрова/

горец - Сем. Compositae (Asteracea) - Сложноцветни
/глухарче /Taraxacum officinale Web./, баба марта, борец, свинска млечка, радика, опади-коса, млечна козица, мартенче, лечебно глухарче, жълта млечка, глуварка, глушилче/

горилка
/троскот /Cynodon dactylon (L.) Pers./, айрък, пиревина, ченуш/

горицвет /Adonis vernalis L./ - Сем. Ranunculacea - Лютикови ОТРОВНО (стрък)!
/слети коса, отравниче, опади-кос, овче око, кукувиче око, зайчи мак, жълтоцвет, жълта свиларка, жълт божур/

горка - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/метличина /Centaurea cyanus L./, синя метличина, синя метла, синчец, полски синчец, модрика/

горниче - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/цариче /Alchemilla vulgaris L./, длановка, лъвска стъпка, пресеклица, самодивска ягода, шапиче/

горска дъбовина - Сем. Anacardiaceae - Смрадликови
/смрадлика /Cotinus coggygria Scop./ = /Rhus cotynus L./, кукуч, тетере, тетра/

горска круша - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/круша (дива) /Pyrus communis L./, дива круша, круша (горска)/

горска лазаркиня - Сем. Rubiaceae - Брошови ОТРОВНО!
/лазаркиня /Asperula odorata L./, ароматна лазаркиня, асперула, благовонен брош, боди гора, същинска лазаркиня, миризлива трева, миризлива лазаркиня, миризлив брош, кръстат бурен, лазарка/

горска майка - Сем. Polypodiaceae - Папрати ОТРОВНО!
/мъжка папрат /Aspidium filix-mas, Sw./ = /Dryopteris filix-mas (L.) Schott./ = /Nephrodium filix-mas (L.) Stempel/, биволска папрат, противоглистна папрат, биволски папрат, горска папрат, дива папрат, меча папрат/

горска папрат - Сем. Polypodiaceae - Папрати ОТРОВНО!
/мъжка папрат /Aspidium filix-mas, Sw./ = /Dryopteris filix-mas (L.) Schott./ = /Nephrodium filix-mas (L.) Stempel/, биволска папрат, противоглистна папрат, биволски папрат, горска майка, дива папрат, меча папрат/

горска теменуга - Сем. Violaceae - Теменугови
/теменуга /Viola odorata L./, теменужка, виолетка, дива любика, дива теменуга, кокорче, любика, миризлива теменуга, оче, първениче, теменужка/

горска тинтява - Сем. Тинтявови (Gentianaceae)
/тинтява (синя) /Gentiana cruciata L./ = /Gentiana asclepiadea/, ванковче, горчивка, злъчка, кръстовата синя тинтява, кръстоцветна тинтява, облиставиче, прострел, свещилник/

горска чемерика - Сем. Liliaceae - Лилиецветни - ОТРОВНО (коренища)!
/чемерика (бяла) /Veratrum Lobelianum Bernh./ = /Veratrum album L./, чистофайка, бяла чемерика, зелена чемерика, лобелиева чемерика, мечкина трева, мечкина чемерика, лобелиева чемерика/

горска череша - Сем. Розоцветни (Rosaceae)
/череша (дива) /Prunus avium L./, дива череша/

горска чубрица - Сем. Labiatae - Устоцветни
/чубрица балканска /Satureja montana L./ = /Saturea alpina L./, овчарска чубрица, планинска чубрица/

горски анасон - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни /по ФЯ/ Сем. Saxifragaceae - Каменоломкови
/анасон див /Pimpinella saxifraga L./, бедреница, дива мерудия, каменоломка, каменоломков анасон/

горски енчец - Сем. Compositae - Сложноцветни ОТРОВНО (стрък)!
/енчец (горски) /Solidago virgaurea L./ = /Solidago virga - aurea L./, обикновена златна пръчица, златник, златна пръчка, златка, жълт енчец, златна пръчица, обикновена златна пръчка/

горски очиболец - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/очиболец (планински) /Potentilla erecta (L.) Hampe/ = /Potentilla sylvestris Decke r/ = /Potentilla tormentilla Necke/, торментила, възел, горско прозорче, изправен очиболец, четиривенчелистен очиболец, бутурак/

горски пелин - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/пелин (черен) /Artemisia vulgaris L./, див пелин, магарешки пелин, малатра, син пелин, черно-бял пелин/

горски слез - Сем. Malvaceae - Слезови - ОТРОВНО!
/слез /Malva silvestris L./, булитек, волово око, дзънкамила, камбула, камбулеш, камбулишник, камилек, камиляк, молоха, окрелче, окрилче, пампулка, пуйча трева, ружа, слезен/

горски чесън - Сем. Liliaceae - Лилиецветни
/черемуш, левурда /Allium ursinum L./, самардалия, пончец, полняк, мечи лук, див лук, див чесън, кумрян, самалдала, черемуш/

горски явор
/благун /Acer pseudoplatanus L./, бял клен, обикновен клен, обикновен явор/

горски ясен - Сем. Oleaceae - Маслинови
/ясен /Fraxinus excelsior L./ = /Fraxinus ornus L./, планински ясен, женски ясен, мъждрен, мъждрян, осен/

горско прозорче - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/очиболец (планински) /Potentilla erecta (L.) Hampe/ = /Potentilla sylvestris Decke r/ = /Potentilla tormentilla Necke/, торментила, възел, горски очиболец, изправен очиболец, четиривенчелистен очиболец, бутурак/

горун - Сем. Fagaceae - Букови (по ФЯ и БИБ)
/дъб (зимен) /Quercus sessiliflora Salisb. pp./ = /Quercus dalechampii Ten./ = /Quercus sessilisEhrh./ = /Quercus petraea Liebl./, скален дъб, обикновен дъб, зимно меше, обикновен горун/

горчив бадем - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/бадем /Amygdalus communis L./ = /Prunus amygdalus Stoces/ - /Prunus communis Fritsch./ = /Amygdalus communis var. amara Koch./, бадемово дърво, див бадем/

горчив дебелец - Сем. Crassulaceae - Тлъстигови (Дебелецови) ОТРОВНО (стрък)!
/лютива тлъстига /Sedum acre L./, жълт дебелец, жълта тлъстига, жълто прозориче, парлива тлъстика, яреч, прозориче, парлива тлъстига, жълт дебелец/

горчив корен - Сем. Gentianaceae - Тинтявови
/тинтява (асклепиадова) /Gentiana asclepiadea L./, жълта линцура/

горчив пелин - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни ОТРОВНО (стрък)!
/пелин (бял) /Artemisia absinthium L./, обикновен пелин, пелин, ситен пелин/

горчива детелина - Сем. Gentianaceae - Тинтявови ОТРОВНО!
/водна детелина /Menyanthes trifoliata L./, трилистно горчивче, трилистниче, блатен трилистник, воден трилистник/

горчива трева - Сем. Papaveraceae - Макови - ОТРОВНО (стръкове)!
/росопас /Fumaria officinalis L./, димянка, зайча опашка, лечебен росопас, русопас/

горчива чубрица - Сем. Labiatae - Устоцветни
/подъбиче (червено) /Teucrium chamaedrys L./, количав бурен, обикновено подъбиче, поддъбиче, подъбица/

горчивица - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/синя жлъчка /Cichorium intybus L./, бърдовка, дива цикория, дъвка, жилаво цвете, жлъчка, метлянка, свинок, синя млечка, цикория, цихория/

горчивка - Сем. Тинтявови (Gentianaceae)
/тинтява (синя) /Gentiana cruciata L./ = /Gentiana asclepiadea/, ванковче, горска тинтява, злъчка, кръстовата синя тинтява, кръстоцветна тинтява, облиставиче, прострел, свещилник/

горчивличе - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/лечебна сиротица /Gratiola officinalis L./, авран, трескавиче, сиротница, милостивка, месечница, бял кантарион/

горчивче - Сем. Gentianaceae - Тинтявови
/червен кантарион /Centaurium umbellatum Gilib./ = /Erythraea centaurium (L.) Pers./, бабиче, басма, червено калъчаво, червена звъника, червена жлъчка, трескава трева, трескаво биле, трескавче/

горчица - Сем. Cruciferae - Кръстоцветни
/синап (черен) /Sinapis nigra L./ = /Brassica nigra (L.) Koch./, медицински синап, черен хардал, хардал/

градинска салвия - Сем. Labiatae - Устоцветни
/градински чай /Salvia officinalis L./, божигробски босилек, теменче, рожково биле, конски босилек, какула/

градинска теменуга - Сем. Violaceae - Теменугови - ОТРОВНО!
/теменуга (трицветна) /Viola tricolor L./, любиче, любичица, мушанка, пъстра теменуга, шарена теменуга/

градинска чубрица /Satureja hortensis L./ - Сем. Labiatae - Устоцветни
/мерудия, питомна чубрица, тръбица, чубра, чубрика, чубрица/

градински здравец - Сем. Geraniaceae - Здравецови
/здравец (обикновен) /Geranium macrorrhizum L./ = /Geranium maculatum L./, благовонен здравец, обикновен здравчец, миризлив здравец, див здравец, дъхав здравец, здравчец/

градински копър - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/копър /Anethum graveolens L./, укроп, старокос, монотър, миродия, копар, копрец/

градински напръстник - Сем. Scrofulariaceae - Живеничеви
/червен напръстник /Digitalis purpurea L./, вълча опашка, дядов зъб, камбанки, пурпурен напръстник, едра тлъстига/

градински невен - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/невен /Calendula officinalis L./, джунджулия, жълта ружа, календула, каракон, колибарска ружа, крокон, месече, ружица/

градински трендафил - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/роза /Rosa damascena Mill. forma trigintipetala Dick./ = /Rosa centifolia L. = Rosa кazanlica V. T./, гюл, казанлъшка роза (бяла и червена), маслодайна роза, трендафил/

градински чай /Salvia officinalis L./ - Сем. Labiatae - Устоцветни
/божигробски босилек, теменче, рожково биле, конски босилек, какула, градинска салвия/

градинско зеле - Сем. Brasicaceae - Зелеви
/зеле (обикновено) /Brassica oleraceae L./, лахана, главесто зеле, лахана/

градинско калоферче - Сем. Compositae - Сложноцветни
/калоферче /Chrisanthemum balsamita L.//

градско омайниче - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/зайча стъпка /Geum urbanum L./, омайниче, келеш, гребник, гроченец/

грамофонче - Сем. Convolvulaceae - Поветицови
/фунийка, поветица /Convolvulus arvensis L./, телефонче, слачец, рокличка, полска поветица, бяла Рада, всевлак, полско телеграфче, попенец/

граница - Сем. Cupuliferae - Чашкоплодни / Сем. Fagaceae - Букови (по ФЯ)
/дъб (летен) /Quercus robur L./ = /Quercus pedunculata Ehrh./, белика, лютак, лъжник, бял дъб, бяла граница, бяло меше, груница/

грах (посевен) /Pisum sativum (L.) Cov./ - Сем. Fabaceae – Бобови


гребен - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (листа)!
/татул /Datura stramonium L./, бенгелик, бивол, биволче, бодилник, бусливка, бенгелик, галица, див орех, диво прасе, кочове, малак, малаче, малачка, мандул, оленце, свинка, свиненце, таралежче, тормаче/

гребеновидна ела - Сем. Pinaceae - Борови
/ела /Abies alba Mill./ = /Abies pectinata lam. Gtdc./, пихта/

гребник - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/зайча стъпка /Geum urbanum L./, омайниче, келеш, градско омайниче, гроченец/

гробищник - Сем. Zygophyllaceae - Зигофилови ОТРОВНО!
/зърнеш /Peganum harmala L./, гробовщик, зеркула/

гробовщик - Сем. Zygophyllaceae - Зигофилови ОТРОВНО!
/зърнеш /Peganum harmala L./, гробищник, зеркула/

гроченец - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/зайча стъпка /Geum urbanum L./, омайниче, келеш, градско омайниче, гребник/

грудесто секирче
/главест ров /Lathyrus tuberosus L./, фасуличе, орешковина, орехче, орешак, орешец, овчагюзел, гулиен трахулец, грудкообразуващо секирче, грудково секирче/

грудково секирче
/главест ров /Lathyrus tuberosus L./, фасуличе, орешковина, орехче, орешак, орешец, овчагюзел, гулиен трахулец, грудкообразуващо секирче, грудесто секирче/

грудкообразуващо секирче
/главест ров /Lathyrus tuberosus L./, фасуличе, орешковина, орехче, орешак, орешец, овчагюзел, гулиен трахулец, грудесто секирче, грудково секирче/

груница - Сем. Cupuliferae - Чашкоплодни / Сем. Fagaceae - Букови (по ФЯ)
/дъб (летен) /Quercus robur L./ = /Quercus pedunculata Ehrh./, белика, лютак, лъжник, бял дъб, бяла граница, бяло меше, граница/

грухчовят
/брястнолистно орехче, блатен тъжник, филипендула, спирея, отвратниче, ливадно отвратниче, ливадник, живеничаво биле/

гръмотрън /Ononis spinosa L./ - Сем. Fabaceae (Leguminosae) - Бобови (по БИБ) / Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ) ОТРОВНО!
/бабини бодили, бодлив гръмотрън, бодлив трън, шилобод, черен трън, чер трън, трънлив троскот, сахатче, птиче тръне, милобод, коловоз, кокоши трън, голотрън/

грънче - Сем. Malvaceae - Слезови
/бамя /Hibiscus esculentis L./, бамия, бамня, бахамия/

гръсти - Сем. Cannabinaceae - Конопови (по БИБ) Сем. Moraceae - Черничеви (по ФЯ)
/коноп /Cannabis sativa L./, култивиран коноп/

гръцка коприва - Сем. Urticaceae - Kопривови
/коприва (гръцка, градинска) /Urtica urens L./, коприва (питомна), дребна коприва/

гръцки сминдух - Сем. Fabaceae (Leguminosae) - Бобови (по БИБ и П) / Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ)
/сминдух /Trigonella phoenum-graecum L./, врачанска трефирия, гръцко сено, замбун, камилско сено, тилгиц, тилчец, чимен/

гръцко сено - Сем. Fabaceae (Leguminosae) - Бобови (по БИБ и П) / Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ)
/сминдух /Trigonella phoenum-graecum L./, врачанска трефирия, гръцки сминдух, замбун, камилско сено, тилгиц, тилчец, чимен/

гулиен трахулец
/главест ров /Lathyrus tuberosus L./, фасуличе, орешковина, орехче, орешак, орешец, овчагюзел, грудкообразуващо секирче, грудесто секирче, грудково секирче/

гущерка - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/бял равнец /Achillea millefolium L./, бубниче, хайдушка трева, столистник, ръмел, риснява трева, ринчец, ресулява трева, ревеника, равнец, посечена трева, порезина, порезна трева, песъкливче, пачи пера, месечник, кровавник, еневичка, гущерова опашка, ревеничка, ресулява билка/

гущерова опашка - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/бял равнец /Achillea millefolium L./, бубниче, хайдушка трева, столистник, ръмел, риснява трева, ринчец, ресулява трева, ревеника, равнец, посечена трева, порезина, порезна трева, песъкливче, пачи пера, месечник, кровавник, еневичка, гущерка, ревеничка, ресулява билка/

гущерче - Сем. Ranunculaceae - Лютикови
/обичниче /Thalictrum aquilegifolium L./, ревнивче, ведрицолистно обичниче, ведролистно обичниче, видрицолистно обичниче, дива кошничка, кандилколистно обичниче/

гълъби - Сем. Poaceae (Gramineae) - Житни
/царевична коса /Zea mays L., Stygmata maydis/, арапка, царевица, бубол, влашковина, кочен, кукуруз, кукуруза, мамул, мисир, моморозка, моруза, папур, пченичка, рабка, рапка, ронка, царевични близалца, ченка/

гълъбови очи - Сем. Ranunculaceae - Лютикови - ОТРОВНО!
/съсънка (синя) /Anemone hepatica L./ = /Hepatica nobilis Mill./, потайниче/

гърбач /Perifloca graeca L./ = /Perifloca maculata Moench./ - Сем. Asclepiadaceae - Устрелови
/сърмашник/

гъркинка - Сем. Papaveraceae - Макови
/божанка, полски мак, була, булица, булка, турчинбул, самозасяващ се мак, мак (полски) /Papaver rhoeas L./, пуплек, пукал, герино око, див афион, див мак, кадънка, кадънбулка, коконка, кукла, падикоса, папаронка, пламеница, турчинбул/

гърличаво биле - Сем. Chenopodiaceae - Лободови ОТРОВНО (стрък)!
/огниче /Chenopodium botrys L./, лепкава куча лобода, леплива куча лобода/

гърличе - Сем. Crassulaceae - Тлъстигови
/тлъстига (голяма) /Sedum maximum Sut./, юдино ухо, покривен дебелец, дебелец, дебела Мара, бабино ухо, зайчо зеле, голяма тлъстига/

гърне - Сем. Solanaceae - Картофови - ОТРОВНО (листа)!
/блян /Hyoscyamus niger L./, баба шарка, белен, беленика, блен, блено биле, блинка, блъника, бльника, буника, буниче, зъбено биле, конски зъб, миши хляб, полудявка, попадийка, черен блен, черен блян, черна попадийка/

гъша трева - Сем. Polygonaceae - Лападови
/пача трева /Polygonum aviculare L./, червенка, троска трева, свински троскот, пачина, гъшеница, див фасул, кокошалина/

гъше прозорче - Сем.Rosaceae - Розоцветни
/очиболец (пачи) /Potentilla anserina L.//

гъшеница - Сем. Polygonaceae - Лападови
/пача трева /Polygonum aviculare L./, червенка, троска трева, свински троскот, пачина, гъша трева, див фасул, кокошалина/

гьозум - Сем. Labiatae - Устоцветни
/джоджен /Mentha piperita Huds./, английска мента, английски джоджен, юзум, сладка мента, пиперлива мента, обикновена мента, мента, лютива мента, лехусничева трева, култивирана мента, гюзум, пиперова мента/

гюзум - Сем. Labiatae - Устоцветни
/джоджен /Mentha piperita Huds./, английска мента, английски джоджен, юзум, сладка мента, пиперлива мента, обикновена мента, мента, лютива мента, лехусничева трева, култивирана мента, гьозум, пиперова мента/

гюл - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/роза /Rosa damascena Mill. forma trigintipetala Dick./ = /Rosa centifolia L. = Rosa кazanlica V. T./, градински трендафил, казанлъшка роза (бяла и червена), маслодайна роза, трендафил/