Регистрация
Валута
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я


Очаквайте скоро пълната и усъвършенствана версия на речника в печатен формат!

А


абдиселятник - Сем. Euphorbiaceae - Млечкови
/рицин /Ricinus communis L./, кануш, кикида, клещевина, кърлеж, проток, райско дърво, рициновче/

аблен - Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни
/акация (бяла) /Acacia vera Willd./ = /Robinia pseudoacacia L./, бял салкъм, салкъм/

аборчлива билка - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни ОТРОВНО (стръковете)!
/вратига /Tanacetum vulgare L./ = /Chrisanthemum vulgare Bernh./ = /Chrisanthemum tanacetum Kar./, свратига, свратика, рошава кадънка, оборчлива билка, дива калина, глистна трева, глистава трева, въртика, вратика, вратича, ветриче/

абуд - Сем. Caprifoliaceae - Бъзови
/бъз /Sambucus ebulus L./, абъд, боз, бузина, бузник, бъзак, бъзвуняк, бъзе, бъзей, бъзлян, бъзовина, бъзуняк, див бъз, кучешки бъз, мастилница, ниско бъзе, тревист бъз, мастилница/

абъд - Сем. Caprifoliaceae - Бъзови
/бъз /Sambucus ebulus L./, абуд, боз, бузина, бузник, бъзак, бъзвуняк, бъзе, бъзей, бъзлян, бъзовина, бъзуняк, див бъз, кучешки бъз, мастилница, ниско бъзе, тревист бъз, мастилница/

авран - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/лечебна сиротица /Gratiola officinalis L./, трескавиче, сиротница, милостивка, месечница, бял кантарион, горчивличе/

агаве - Сем. Liliaceae - Кремови
/столетник (американски) /Agave L./, американски столетник/

аглика - Сем. Primulaceae - Игликови ОТРОВНО!
/иглика /Primula officinalis (Hill.)/ = /Primula veris (L.)/, агличе, белотък, ягуличка, бабини зъби, первоцвят, мече ухо, медицинска иглика, лечебна иглика, игличина, игличе, жълта иглика/

агличе - Сем. Primulaceae - Игликови ОТРОВНО!
/иглика /Primula officinalis (Hill.)/ = /Primula veris (L.)/, аглика, белотък, ягуличка, бабини зъби, первоцвят, мече ухо, медицинска иглика, лечебна иглика, игличина, игличе, жълта иглика/

агримония - Сем. Rosaceae - Розоцветни
/камшик /Agrimonia eupatoria L./, балсум, чичка, чичак, ситен чичак, ситен чичок, репешок, ребник, пресечна трева, петроец, охтивче, охтичаво биле, мотика, мастика, камшиче, камшик-бутрак, вълчец/

азмацук - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/целина /Apium graveolens L./ = /Authriscus cerefolium/, див кервиз, кервел, кервиз, керевиз, миризлива целина/

аир
/блатен аир /Acorus calamusL./ = /Calamus aromaticus L./, акорус, аир миризлив, ароматна тръстика, блатен калам, калам, миризлив акорус, тръстиков акорус, сас/

аир миризлив
/блатен аир /Acorus calamusL./ = /Calamus aromaticus L./, акорус, аир, ароматна тръстика, блатен калам, калам, миризлив акорус, тръстиков акорус, сас/

айва-жива - Сем. Boraginaceae - Грапаволистни
/айважива /Alcanna fructoria L./ = /Alkana tinctoriaTausch./, алкана, алкана (бояджийска), багрилна айва-жива/

айважива
/алкана/

айважива /Alcanna fructoria L./ = /Alkana tinctoriaTausch./ - Сем. Boraginaceae - Грапаволистни
/айва-жива, алкана, алкана (бояджийска), багрилна айва-жива/

айлант /Ailanthus glandulosa Desf./ - Сем. Simarubaceae - Айлантови
/китайско божо дърво, космато дърво/

айрък
/троскот /Cynodon dactylon (L.) Pers./, горилка, пиревина, ченуш/

акация (бяла)
/аблен/

акация (бяла) /Acacia vera Willd./ = /Robinia pseudoacacia L./ - Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни
/аблен, бял салкъм, салкъм/

акация (жълта) /Cytisus/ = /Cytisus anagyroides Medic./ - Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни
/златен дъжд - погрешно дадено в БИБ и ФЯ, което е отделно растение/

акация (японска) /Sophora japonica L./ - Сем. Fabaceae (Leguminosae) - Бобови


аконит /Aconitum napelus L./ - Сем. Ranunculaceae - Лютикови


акорус
/блатен аир /Acorus calamusL./ = /Calamus aromaticus L./, аир, аир миризлив, ароматна тръстика, блатен калам, калам, миризлив акорус, тръстиков акорус, сас/

актеа
/ресник/

актеа /Actea spicata/
/виж ресник/

алкана
/айважива/

алкана (бояджийска) - Сем. Boraginaceae - Грапаволистни
/айважива /Alcanna fructoria L./ = /Alkana tinctoriaTausch./, айва-жива, алкана, багрилна айва-жива/

алое /Aloe toum/ = /Aloe arborescens Mill./ = /Aloe ferox L./ - Сем. Liliaceae - Лилиецветни
/дървовидно алое, сабур, столетник/

алпийска гъшеница
/алпийско горчивче, алпийско пипериче/

алпийска гъшеница /Polygonum alphinum (All.) Kit./ - Сем. Polygonaceae - Лападови
/алпийско горчивче, алпийско пипериче, таран/

алпийски лапад /Rumex alpinus L./ - Сем. Polygonaceae - Лападови
/дядови дисаги, щавуняк/

алпийско горчивче
/алпийска гъшеница, алпийско пипериче/

алпийско пипериче
/алпийско горчивче, алпийска гъшеница/

алтея - Сем. Malvaceae - Слезови
/ружа (лечебна) /Althaea officinalis L./, бял слез, бяла ружа, дива ружа, лекарствена ружа, медицинска ружа, просвирняк, пъртенка, тарус/

алтъника - Сем. Paeoniaceae - Божурови (по ФЯ) ОТРОВНО (цвят, корени)!
/божур (червен) /Paeonia peregrina Mill./ = /Paeonia decora Anders./, арапче, бажур, бижур, див божур, жабурка, красив божур, марьон корен, мижур, мужур, пеон, теснолист божур, украсен божур/

алтънка - Сем. Tropaeolaceae - Латинкови
/латинка /Tropaeolum majus L./, френче, турчин, плюскавица, мехурник, либидарг, венедик, виденик, латина, клюкавец, дървовиден плюскач/

алтънче - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/паричка /Bellis perennis L./, арнаут, търтички, туртичка, бяла марта, въртикучка, дребна лайкучка, многогодишна маргаритка, очици, парета, парици, париче, парички, туртички/

амбер
/американски лаконос /Phytolacca americana L./, американски винобой, ашик боя, винобой, лаконос, мерекег, катраника, батарак, тур, лаконос, куфар оту/

американски винобой
/американски лаконос /Phytolacca americana L./, ашик боя, винобой, лаконос, мерекег, амбер, катраника, батарак, тур, лаконос, куфар оту/

американски лаконос /Phytolacca americana L./
/американски винобой, ашик боя, винобой, лаконос, мерекег, амбер, катраника, батарак, тур, лаконос, куфар оту/

американски столетник - Сем. Liliaceae - Кремови
/столетник (американски) /Agave L./, агаве/

ами-виснага /Ammi visnaga L/ - Сем. Umbelliferae - Сенникоцветни
/амми-виснага, зъбна ами/

амми-виснага - Сем. Umbelliferae - Сенникоцветни
/ами-виснага /Ammi visnaga L/, зъбна ами/

анакамптис /Anacamptis piramidalis L./ /Rich. (Orchis piramidalis L.)/
/обикновен анакамптис, пирамидален салеп/

ананас /Ananas sativus Schult./(no Ф), /Ananas komosus/(по ДЕ)


анасон /Pimpinella anisum L./ = /Pimpinella anisum Gaem./ = /Pimpinella anisum vulgaris L./ - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/анис, бедренец, обикновен анасон, същински анасон/

анасон див /Pimpinella saxifraga L./ - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни /по ФЯ/ Сем. Saxifragaceae - Каменоломкови
/бедреница, горски анасон, дива мерудия, каменоломка, каменоломков анасон/

анасон звездовиден /Pimpinella anisum stellati/ = /Illicium verum Hook./ - Сем. Magnoliaceae - Mагнолиеви (расте само в Китай)


ангелика /Angelica officinalis (Moench.) - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/Hoffm./ = /Angelica archangelica L./, лечебна пищялка, мелаик, пищялка/

английска горчица - Сем. Cruciferae - Кръстоцветни
/синап (бял) /Sinapis alba L. Boissier/, бяла горчица, бял хардал/

английска мента - Сем. Labiatae - Устоцветни
/джоджен /Mentha piperita Huds./, английски джоджен, юзум, сладка мента, пиперлива мента, обикновена мента, мента, лютива мента, лехусничева трева, култивирана мента, гьозум, гюзум, пиперова мента/

английски джоджен - Сем. Labiatae - Устоцветни
/джоджен /Mentha piperita Huds./, английска мента, юзум, сладка мента, пиперлива мента, обикновена мента, мента, лютива мента, лехусничева трева, култивирана мента, гьозум, гюзум, пиперова мента/

английско грозде /Ribes grossularia L./ - Сем. Saxifragaceae - Каменоломкови
/бодливо френско грозде, цариградско грозде, обикновен кръжовник/

анис - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/анасон /Pimpinella anisum L./ = /Pimpinella anisum Gaem./ = /Pimpinella anisum vulgaris L./, бедренец, обикновен анасон, същински анасон/

аптекарски копър - Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
/резене /Foeniculum vulgare Mill./ = /Foeniculum officinale All./ = /Foeniculum capillaceum Gilib./ = /Foeniculum Dulce Mill./ = /Foenicum saxsonicum L./ = /Foeniculum Turingen L./, влашки копър, див копър, зимен копър, манотър, морач, сминд/

аптечен пипер - Сем. Piperaceae - Пиперови
/пипер (дълъг) /Piper longum L.//

аралия /Aralia mandshurica Maxim/ - Сем. Araliaceae - Бръшлянови


арапка - Сем. Poaceae (Gramineae) - Житни
/царевична коса /Zea mays L., Stygmata maydis/, царевица, бубол, влашковина, гълъби, кочен, кукуруз, кукуруза, мамул, мисир, моморозка, моруза, папур, пченичка, рабка, рапка, ронка, царевични близалца, ченка/

арапче - Сем. Paeoniaceae - Божурови (по ФЯ) ОТРОВНО (цвят, корени)!
/божур (червен) /Paeonia peregrina Mill./ = /Paeonia decora Anders./, алтъника, бажур, бижур, див божур, жабурка, красив божур, марьон корен, мижур, мужур, пеон, теснолист божур, украсен божур/

арнаут - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/паричка /Bellis perennis L./, алтънче, търтички, туртичка, бяла марта, въртикучка, дребна лайкучка, многогодишна маргаритка, очици, парета, парици, париче, парички, туртички/

арнаутска чушка - Сем. Solinaceae - Картофови
/люта чушка /Capsicum annuum L./, шопка, червена пиперка, фандъчка, пупунка, петелка, лютива пиперка, люта пиперка, лютива/

арника /Arnica montana L./ - Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
/баранник, бърденка, планинска арника/

ароматна лазаркиня - Сем. Rubiaceae - Брошови ОТРОВНО!
/лазаркиня /Asperula odorata L./, асперула, благовонен брош, боди гора, същинска лазаркиня, миризлива трева, миризлива лазаркиня, миризлив брош, горска лазаркиня, кръстат бурен, лазарка/

ароматна миризливка /Anthoxantum odoratum L./ - Сем. Poaceae (Gramineae) - Житни
/златно коляно, миризливка/

ароматна тръстика
/блатен аир /Acorus calamusL./ = /Calamus aromaticus L./, акорус, аир, аир миризлив, блатен калам, калам, миризлив акорус, тръстиков акорус, сас/

арпаджик - Сем. Liliaceae - Лилиецветни
/лук /Allium cera L./, червен лук, обикновен лук, кромид, кромид лук/

асланче - Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
/луличка /Linaria vulgaris (L.) Mill./, рибена уста, обикновена луличка, див лен, диви зайченца, жълто асланиче, залистниче, клинаво биле, коминче, конопка, кученце, линянка/

аспарагус /Asparagus officinalis L./ - Сем. Liliaceae - Лилиецветни
/аспержа медицинска, бабино руно, вилина метла, зайча сянка, самодивска метла, спарангел, спаржа/

аспержа медицинска - Сем. Liliaceae - Лилиецветни
/аспарагус /Asparagus officinalis L./, бабино руно, вилина метла, зайча сянка, самодивска метла, спарангел, спаржа/

асперула - Сем. Rubiaceae - Брошови ОТРОВНО!
/лазаркиня /Asperula odorata L./, ароматна лазаркиня, благовонен брош, боди гора, същинска лазаркиня, миризлива трева, миризлива лазаркиня, миризлив брош, горска лазаркиня, кръстат бурен, лазарка/

аспурт /Carthamus tinctorius/
/див шафран, жълт трън, сафлор, шафраника/

астрагал - Сем. Fabaceae (Leguminosae) - Бобови
/клинавиче /Astragalus glycyphyllos L./, сладколистен клин, сграбиче, орлови нокти, ограбиче, клинавче, врани нокти, женско клинавче/

ашик боя
/американски лаконос /Phytolacca americana L./, американски винобой, винобой, лаконос, мерекег, амбер, катраника, батарак, тур, лаконос, куфар оту/