Регистрация
Валута

ЕТЕРНОТО ТЯЛО И МЕТОДЪТ "ЕЛМА"

Методът „ЕЛМА” е основан на Айнщайновата нелокалност: не съществуват изолирани системи и всяка частица на Вселената се намира в мигновена връзка с всички останали.
По силата на този закон цветната, уголемена снимка на човешкия ирис неизбежно и още след създаването си попада във връзка със своя жив първообраз, но не само частица по частица, а и като цялостен контур /„ефект на формата”/. Всеки контур, дори една единствена черта, драсната върху лист хартия нарушава еднородността на физическия вакуум, изкривява структурата му / и той реагира на това като се възбужда, с други думи-поляризира / появяват се торсионни полета/ Архитектониката на цветовите петна в ирисите, която при всеки е уникална също помага за ”доуточняване и наместване” на вълновата еднаквост и енерго-информационната съвместимост и свързаност между живото око и неговия снимков образ. Протича резонансно вълнов поток, който можем да натоварим с допълнителна информация, като нанесем върху подходящи точки от снимката някои коригиращи енерго-информационни кодове–да речем прясно изцеден сок от правилно подбрани лечебни растения.
Етерното тяло на живия организъм разчита моментално новия код и реагира с промени. Често промените на енергетично ниво са равни на двуседмично пиене на отвари от билки или седемдневен прием на химически лекарства, коригиращи да речем хомеостазата.
Ефектът на метода „ЕЛМА” се контролира с камера за Кирлиянова /високочестотна/ фотография.
Той може да послужи и за постигането на други прагматични цели. Да проверим например енергетичното въздействие на храни и лекарства върху собственото ни етерно тяло, да се убедим как ни действа водата, която пием редовно, да ускорим дългото и утомително лечение на стари хронични заболявания...Подробностите съм изложил по-долу.
     Ако между две неживи субстанции от минерален произход протече реакция, най-вероятно ще се отдели някаква енергия, но полученото вещество ще слезе на по-ниско енергетично ниво. В растението ще се извърши точно обратното. То ще расте нагоре въпреки закона за гравитацията, соковете в него ще се издигат към цветовете му въпреки осмозата, а крайното енергетично ниво е винаги по-високо от началното. Ясно е, че в цялата тази съпротива срещу минералната бездвижност, статичност и тежест са се включили значителни сили / космически, слънчеви и др. / за да се подберат веществата, които бавно ще се изтръгват от минералния свят, ще се префинват, като им се придават нови свойства, нова организация, нова структура, противоположно на гравитацията направление, за да стане възможен все пак растежът и възпроизвеждането, саморегулирането, оцеляването и развитието по-нататък, което е основна цел на живота.
     Тези сили, без които живия организъм не може да се появи и да съществува, които са неговата невидима пелена още от преди раждането му, хастара на негова енергийна дреха през целия му живот и предсмъртна мантия в последните му часове-ето, това са етерните сили. Там където има възпроизвеждане, структуриране, растеж, там са и те, заслугата е тяхна.За жалост ние виждаме само проявлението на тези сили, може и Сила, но не и самите тях. Колко много случаи на проявления и нито един образ на самата Етерна Сила! Каква горчивина за учените, какво поле за изява на окултистите...
Вие обаче не съжалявате много че не сте виждали електрическия ток, нали? За какво ви е, нали и без образа му си го ползваме: печицата, скаричката, телевизорчето... Нека и с етерните сили да постъпим тъй, пък един ден ако прогледнем за тях, добре дошло! Някои хора си „виждат” екстрасензорно синкавите пламъци от аурата на околните и днес, но те са 4% от всички ни и на тях обикновено не им вярват. Водят ги като статистическа грешка.До 1993г. на фундаменталната физика официално бяха известни четири състояния на материята–твърдо, течно, газообразно и плазмено. На тези четири нива се разсъждаваше и за човешкия организъм. Но ето че уравненията на Айнщайн бяха геометризирани от Г.И. Шипов и се разкри състоянието на физическия вакуум или етер /наречен така от Нютон/, което сега ни дава основание да описваме етерното тяло и да работим с него без да слушаме обвинения, че се занимаваме с шарлатанство.
     Физическият вакуум е сложен кавантово-динамичен обект, но неговата структура е ненаблюдаема за човешките очи в несмутено състояние. В същото време той е основна среда, в която съществува етерното тяло Как да наблюдаваме това тяло, да отгатваме реакциите му на въздействията колния свят и да изпращаме през него и чрез него посланията си към физическото тяло–за това става дума

Когато яйцето започва да се развива то образува безформено струпване от клетки и макар че през този първи етап външния контур не е изяснен, появилото се прилича на плод от черница. Затова е наречено „морула”, от френското „mure”./Фиг. 1а/ На следващия стадий клетките се подреждат по периферията на малко мехурче, като прибутани от някакви радиални центробежни сили. Новото образувано е наречено „бластула”/Фиг. 1б/. Контурът е изяснен, силата, която е действала е постигнала своята разгърната изява в пространството.
Това е още една проява на етерните сили на клетъчно ниво, може да се наблюдава с микроскоп и всичко е наред в нашите мозъци, пропити от материализъм. Но все пак проява, а не самата Етерна Сила, която освен че поражда процеса, сякаш се и поселва в тези новоразделени клетки и остава да тръпне в тях и леко покрай тях до края на съществуването им, придържайки се все към този същия контур.
Всепризнатият английски медиум Хъдзън /Оппаа...медиуми! Край на науката.Всичко до тук!/ описва своето възприятие на развитието на ембриона в утробата на майката ето така: „От моите наблюдения разбрах, че скоро след зачатието в утробата на майката се появаява етерен модел, наподобяващ тялото на детето, но построен от светеща отвътре етерна материя...Вътре в модела се виждат всички бъдещи органи (тъй като всеки излъчва енергия със строго определена честота)...Вероятно именно това излъчване подрежда обграждащите етерния модел молекули на веществата в определени вериги, които образуват тъканите на различните органи в тялото. Молекулите се построяват покрай силовите линии на полетата, излъчвани от етерния модел, и заемат своите места, подчинявайки се на въздействието на енергийния резонанс...” /Цитатът е по Людмила Пучко „Енергийна медицина”/
Не знам колко разтърсващо е пробягнала в представата на Хъдзън етерната първосъщност на човека, оставям това на въображението ви, но за да ви подпомогна във вълнението мога да ви покажа как изглежда един жив цветник на ароматното полухрастче хизоп, който снимах с камера за кирлиянова /високочестотна фотография/ докато изучавах това растение. /Снимка №2/.Не разбирам защо Хъдзановото видение за човешкото появяване да е много по-различно от това на завръза на растителното семенце. На етерно ниво честотата на вибрациите би трябвало да е близка – в херци някъде под 1020-та степен.
И пак трябва да ви призная, че на снимката се мъдри опосредстван образ на етерната сила. Щом като прилагам високочестотно електромагнитно поле значи принуждавам цветника да реагира с лъчисто излъчване. Едното поле се проявява като реакция на другото. Самата сила пак я няма.
И какво сега, нямаме Силата на снимка, не можем да я видим, да я пипнем, но искаме да я впрегнем в работа. Как става това.Някой път си мисля, че човешкото нахалство няма граници. Чувал съм на същото това да му казват творческо дръзновение. Според своята религиозност решете въпроса за себе си.
Методът „ЕЛМА” е следният. С камера за Кирлиянова фотография регистрираме състоянието на етерното тяло на доброволец /Снимка 3а/
Виждаме, че енергетичните отпечатъци на възглавничките на пръстите му, които всъщност са и портали на неговите енергийни канали са разкъсани, слаби, някои са почти без контур. Това се тълкува като слабо етерно тяло. Но ето че се забеалязват и разхвърляни енергийни проявления на места, където не вършат никаква работа, нямат общо с физическата тъкан над тях. Това пък е знак за локални леки размествания на етерното от физическото тяло. Обикновено двете тела съвпадат пространствено, като етерното е външно и се простира до 40см. покрай физическото. В изключителни случаи до 10 метра и повече. То затова е и етерно, пространствено. Защото пропивайки материята, която се явява негова опора, излиза и отвъд нея, обгражда я , повтаря я в уголемен контур.
Физически или психически шок могат да предизвикат размествания дислокации на етерното тяло. Такъв ефект се появява след операции под наркоза, лъчетераепия, химиотерапия, хипноза, след тежки кръвопреливания и т.н. Подобно състояние ще се изрази в смущения на жизнеността или съзнанието, независимо от нормалните резултати на едни цялостни клинични изследвания. Често разместването на двете тела предизвиква и депресии, които безуспешно и дълго се лекуват с антидепресанти.
Но да не забравяме дороволеца, че на него му омръзна да чака.
Сега трябва да направим цветни снимки на ирисите му. Очите са най-активния човешки приемател и излъчвател на вибрации /светлинни вълни/. В ирисите на човешките очи природата е отделила на всеки телесен орган по малко местенце /сектор на органа/ и щом се появи дисбаланс във функцията на органа, върху ириса на точното място се появява петно–или по-светло от общия му цвят–енергиен блокаж, или по-тъмно–енергиен недостиг. Кафяви и черни петна показват увреждания на физическо ниво.
Ако сте любители на качествения фолклор, сигурно сте чували онази песен, дето момъкът гледал скритом девойката, която пълнела менците си на герана и я пиел с очи. Има се предвид хубостта и, чертите и цветовете й, формите й, които общо взето са си енерго-информационните съдържания на етерното тяло – вълни с по-различна честота от тази във видимия сектор.

     Това скрито възхищение на възпетия момък си е чиста проба дистанционно проникване в етерното тяло на любимата, без тя да знае това, но аз припомних песента, защото винаги ме е възхищавала народното великодушие и щедрост, дето ти дава да галиш с очи нечие етерно тяло,а без да имаш разрешението на приносителя му. По отношение на физическото тяло за такова нещо не може и да се мисли.

И тъй, щом ирисовите снимки вече са направени, значи е създаден един нов, втори ЦЕНТЪР в пространството СЪС СЪЩАТА РЕЗУЛТАНТНА ВИБРАЦИЯ. Тази втора точка във физическия вакуум ни е нужна, защото после ще се надяваме между очите на доброволеца и образите им, поставени насреща, да се появи вибрационен резонанс. /Снимка № 4/ Той трябва да се появи, това е „ефектът на формата”, космически закон за вълновата връзка между тела с еднакви форми, открит още в древен Египет от Хермест Трисмегист, после потвърден от Платон /Платоновите фигури/, а в края на миналия век доказан от съвременните теории на физиката за торсионните полета.
Изминали са не повече от петнайстина минути и вече имаме резултат втората снимка на етерното тяло. /Фиг 3 б/. Нека направим анализ на разликите. Е добре, какво ни остава сега. Ако сме преценили че разместването на етерното от физическото тяло е плод на преживян шок, трябва да въздействаме върху симката в мястото на централната нервна система. Нека да нанесем внимателно, посредством точкуване върху черния кръг между зеницата и ириса /сектора на централната нервна система/ билков екстракт, подбран не според фитотерапевтичните, а според енергетичните свойства на билките. /Снимка №5/ Ако вярно сме го подбрали и приготвили, въздействието е мигновено. Етерното тяло се връща в контурите на физическото, всички енергоинформационни връзки между органи и системи, които са били нарушени поради разместването започват възстановяването си.
     Кръговете /порталите/ на енергийните канали изглеждат вече плътни, даже искрящи, затворени, с правилни форми.
     И тъй, накарахме човека да изпие само амброзията /енергията/ на растенията. Той дори не вкуси горчив чай, нито му се наложи да пие капки. От гледна точка на съвременната официална медицина не е имало никакво лечебно въздействие. Малко като приказка, но това е приказка от бъдещето. Дали има дотогава още Хиляда и една нощ, или сто и една години?
Който поживее, ще види...