Регистрация
Валута

Препоръчани продукти

Bootstrap Slider
Драги приятели, благодарни сме за възмогващото се любознание към духовното наследство на телом почиващия ни баща Емил Елмазов. Радва ни как търсачи на мъдрост странстват из неговото писано и изречено слово и постигат озарение и нови въпроси за себе си, живота и света.
В същото време, смирени пред разноликостта на битието, укоряваме опитите на лъжеследовници да осребряват името на Емил Елмазов, пришивайки го към, неприсъщи за неговия здравеглед, концепции, процедури и продукти. Желаещите да се задълбочат в подходите, методите и решенията, разработвани от възрожденеца на изконната медицина, вдъхновените да познаят и преоткрият ирисовата диагностика, консултираме БЕЗПЛАТНО само в легитимно представляващите Билкария обекти, нагледни на единствения ни официален сайт www.bilkaria.net и единствената ни официална фейсбук страница „Национална образователна програма Билкария“.

Евгени и Стефка – син и дъщеря

  

Новите дати за ирисова диагностикаВестник книгаБилкария ТВ
Избрано видео   Още видео клипове »